Left-Banner
Right-Banner

Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9

Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop CD K9.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9.[Khoa Công nghệ thông tin]642 kB

Xem tiếp...

Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012

Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012

Attachments:
Download this file (GIANG DUONG.PDF)Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012[Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012]2116 kB

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012

Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Danh sach sinh vien thuc tap lai tot nghiep cao dang nganh CNTT nam 2012.pdf)Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012[Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012]548 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp cao đẳng khóa 8 AB

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp cao đẳng khóa 8 AB

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB.pdf)Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB.pdf[Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB]501 kB

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên học lại hệ CĐ CNTT, ĐTVT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

 

Danh sách sinh viên CĐ K7 CNTT học lại năm học 2011-2012 đợt 3 (gồm 34 môn)

Attachments:
Download this file (DS HL C_ K7 _3.pdf)Danh sach đính kèm[ ]107 kB

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng K7

 Theo qui định của Trường về tổ chức học lại các học phần chưa đạt cho sinh viên cuối khóa trước khi thi tốt nghiệp, nhà Trường bố trí học lại cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 7 ngành CNTT và ĐTVT như sau:

Attachments:
Download this file (TB C_K7 HOC LAI DOT 3.pdf)Thông báo chi tiết[ ]42 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9

Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop CD K9.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành Cao đẳng K9.[Khoa Công nghệ thông tin]642 kB

Xem tiếp...

Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012

Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012

Attachments:
Download this file (GIANG DUONG.PDF)Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012[Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012]2116 kB

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012

Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Danh sach sinh vien thuc tap lai tot nghiep cao dang nganh CNTT nam 2012.pdf)Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012[Danh sách sinh viên thực tập lại tốt nghiệp cao đẳng nghành CNTT năm 2012]548 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp cao đẳng khóa 8 AB

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp cao đẳng khóa 8 AB

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB.pdf)Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB.pdf[Thong bao ve viec thuc tap tot nghiep lop CD khoa 8 AB]501 kB

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên học lại hệ CĐ CNTT, ĐTVT K7 - đợt 3 năm học 2011-2012

 

Danh sách sinh viên CĐ K7 CNTT học lại năm học 2011-2012 đợt 3 (gồm 34 môn)

Attachments:
Download this file (DS HL C_ K7 _3.pdf)Danh sach đính kèm[ ]107 kB

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng K7

 Theo qui định của Trường về tổ chức học lại các học phần chưa đạt cho sinh viên cuối khóa trước khi thi tốt nghiệp, nhà Trường bố trí học lại cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 7 ngành CNTT và ĐTVT như sau:

Attachments:
Download this file (TB C_K7 HOC LAI DOT 3.pdf)Thông báo chi tiết[ ]42 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama