Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp Cao đẳng K9

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp Cao đẳng K9.

Chi tiết tại File đính kèm./.