THÔNG BÁO 

(V/v đăng ký học lại các lớp cao đẳng khóa 7)

Kính gửi:   - Sinh viên lớp cao đẳng khóa 7

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Công nghệ điện tử và truyền thông 

 Theo qui định của Trường về tổ chức học lại các học phần chưa đạt cho sinh viên cuối khóa trước khi thi tốt nghiệp, nhà Trường bố trí học lại cho sinh viên cao đẳng chính qui khóa 7 ngành CNTT và ĐTVT như sau:

-  Sinh  viên  đăng  ký học lại  thời  gian từ  ngày  01/03/2012  đến  ngày 08/03/2012 về Khoa Công nghệ thông tin đối với ngành CNTT và Khoa Công nghệ điện tử và truyền thông đối với ngành ĐTVT. 

- Thời gian học dự kiến là từ ngày 17/03/2012.

- Môn thể dục sinh viên đăng ký học theo từng nội dung.

- Văn   phòng Khoa tập hợp danh sách sinh viên đăng ký học và chuyển về Phòng Đào tạo đúng ngày 13/03/2012.

Kính đề nghị Khoa phối hợp thực hiện và thông báo cho sinh viên đăng ký học theo quy định của Trường. 

 

Attachments:
Download this file (TB C_K7 HOC LAI DOT 3.pdf)Thông báo chi tiết[ ]42 kB