Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012

 

Attachments:
Download this file (GIANG DUONG.PDF)Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012[Thông báo chuyển giảng đường hệ ĐHCQ và hệ CĐK8 ngày 10,11/11/2012]2116 kB