Lịch học lại kỳ hè Đại học chính quy Khoá 6 năm học 2012-2013 (Đợt 4-1)

Chi tiết tại file đính kèm./.