Kế hoạch học tập, thi học kỳ I và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT - K11K ngành Công nghệ thông tin (Lịch học bổ sung)

Kế hoạch học tập, thi học kỳ I và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp ĐHLT - K11K ngành Công nghệ thông tin (Lịch học bổ sung).

Chi tiết tại File đính kèm./

Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi HK1 va du kien giao vien giang day lop DHLT_K11K (lic~.pdf)Kế hoạch học tập, thi học kỳ I và dự kiến giáo viên giảng dạy[Lớp ĐHLT - K11K ngành Công nghệ thông tin (Lịch học bổ sung)]419 kB