Left-Banner
Right-Banner

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành quản trị văn phòng tại Cao Bằng

 

Pin It
Attachments:
Download this file (VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf)VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng]620 kB

Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành quản trị văn phòng tại Cao Bằng

 

Pin It
Attachments:
Download this file (VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf)VLVH-K11A CB nganh QTVP.pdf[Kế hoạch học tập, thi học kỳ 5 và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp QTVP K11A ngành Quản trị văn phòng tại Cao Bằng]620 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama