Left-Banner
Right-Banner

Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT

Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Pin It
Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 5 va du kien giao vien giang day lop VLVH-K10A~.pdf)Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB[Tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT]526 kB

Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT

Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Pin It
Attachments:
Download this file (Ke hoach hoc tap, thi hoc ky 5 va du kien giao vien giang day lop VLVH-K10A~.pdf)Kế hoạch học tập học kỳ V và dự kiến giáo viên giảng dạy lớp VLVH-K10A ĐB[Tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên - Ngành ĐTVT]526 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama