Left-Banner
Right-Banner

Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm ĐHCQ K7, K8, Năm học 2012 - 2013

 

Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm ĐHCQ K7, K8, Năm học 2012 - 2013.

Attachments:
Download this file (Lich thi cai thien 2012-2013-(ban chinh thuc).xls)Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm[Hệ Đại học chính quy K7, K8]38 kB

Xem tiếp...

Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2

Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2

Attachments:
Download this file (LICH THI ĐHCQK6_ĐỢT3_KY 1_LAN 2.xls)LICH THI ĐHCQK6_ĐỢT3_KY 1_LAN 2.xls[Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3

Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3

Attachments:
Download this file (LICH THI HOC LAI DHCQK6_DOT3.pdf)LICH THI HOC LAI DHCQK6_DOT3.pdf[Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3]268 kB

Xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012

Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012

Attachments:
Download this file (Lich thi tot nghiep DHCQ khoa 6 nam 2012.pdf)Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012[Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012]716 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2

Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 DHCQ khoa 6 dot 2.pdf)Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2[Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2]397 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ khóa 6 đợt 2 bổ sung

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ khóa 6 đợt 2 bổ sung

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung.pdf)Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung.pdf[Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung]391 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (hoc lai) nam hoc 2011-2012 dai hoc chinh quy khoa 6 (dot 2).pdf)Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2[Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2]520 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9 (Lịch chi tiết: file đính kèm). 

 

Các sinh viên có thể xem lịch thi của mình trong tài khoản sinh viên (daotao2.tnu.edu.vn/kcntt/login.aspx), trong mục “xem lịch thi cá nhân”.

Attachments:
Download this file (ĐHCQ.rar)Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9[Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9]9567 kB

Xem tiếp...

Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm ĐHCQ K7, K8, Năm học 2012 - 2013

 

Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm ĐHCQ K7, K8, Năm học 2012 - 2013.

Attachments:
Download this file (Lich thi cai thien 2012-2013-(ban chinh thuc).xls)Lịch thi các môn thay thế tốt nghiệp và học cải thiện điểm[Hệ Đại học chính quy K7, K8]38 kB

Xem tiếp...

Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2

Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2

Attachments:
Download this file (LICH THI ĐHCQK6_ĐỢT3_KY 1_LAN 2.xls)LICH THI ĐHCQK6_ĐỢT3_KY 1_LAN 2.xls[Lịch thi hệ ĐHCQ K6 đợt 3 kỳ 1 lần 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3

Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3

Attachments:
Download this file (LICH THI HOC LAI DHCQK6_DOT3.pdf)LICH THI HOC LAI DHCQK6_DOT3.pdf[Lịch thi học lại ĐHCQ K6 đợt 3]268 kB

Xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012

Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012

Attachments:
Download this file (Lich thi tot nghiep DHCQ khoa 6 nam 2012.pdf)Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012[Lịch thi tốt nghiệp ĐHCQ K6 năm 2012]716 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2

Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 DHCQ khoa 6 dot 2.pdf)Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2[Lịch thi lần 2 học lại năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ K6 đợt 2]397 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ khóa 6 đợt 2 bổ sung

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ ĐHCQ khóa 6 đợt 2 bổ sung

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung.pdf)Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung.pdf[Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he DHCQ khoa 6 dot 2 bo sung]391 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (hoc lai) nam hoc 2011-2012 dai hoc chinh quy khoa 6 (dot 2).pdf)Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2[Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ đại học chính quy K6 đợt 2]520 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9 (Lịch chi tiết: file đính kèm). 

 

Các sinh viên có thể xem lịch thi của mình trong tài khoản sinh viên (daotao2.tnu.edu.vn/kcntt/login.aspx), trong mục “xem lịch thi cá nhân”.

Attachments:
Download this file (ĐHCQ.rar)Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9[Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp ĐHCQ K7, K8, K9]9567 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama