Left-Banner
Right-Banner

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 2 - Đợt 5 - Kỳ 2

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 Đợt 5 - Kỳ 2 năm 2012-2013  Lần 2

Attachments:
Download this file (DHLT_K9_DOT 5_KY 2_LAN 2.pdf)Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 - Lần 2[Học lại K9 lần 2]579 kB

Xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 HỌC LẠI HLTK9_ ĐỢT 1 KỲ 2

Lịch thi lần 2 học lại HLTK9 đợt 1 kỳ 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK9_DOT 1_KY 2_LAN 2.xls)LICH THI HCK9_DOT 1_KY 2_LAN 2.xls[LỊCH THI LẦN 2 HỌC LẠI HLTK9_ ĐỢT 1 KỲ 2]32 kB

Xem tiếp...

Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013

Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013

Attachments:
Download this file (KINH TE K9 LICH THI_DƠT 2_KY 2.xls)KINH TE K9 LICH THI_DƠT 2_KY 2.xls[Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013]31 kB

Xem tiếp...

Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2

Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK8_ĐỢT 5_KY 1_LAN 2 (BO SUNG 2).xls)Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2[Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9  lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013

Attachments:
Download this file (scan0002.pdf)Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013[Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013]852 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK9_ĐỢT 6_KY 1_LAN 2.xls)LICH THI HCK9_ĐỢT 6_KY 1_LAN 2.xls[Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013

Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK8_DOT 5_KY 1.pdf)LICH THI HCK8_DOT 5_KY 1.pdf[Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013]326 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9

Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9

Attachments:
Download this file (LICH THI LAN 2 K9 ND, LS, NB.xls)Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9[Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9]78 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn

Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn

Attachments:
Download this file (THI LAN 2 LANG SON.pdf)Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn[Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn]308 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 ky 1 DHLT K10A,B.pdf)Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B[Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B]535 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 ky 1 DHLT K9G,H,I.pdf)Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I[Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I]532 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 1 ky 2 DHLT K9G,H,I.pdf)Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I[Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I]897 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ HCĐH khóa 8 (GH) đợt 3

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ HCĐH khóa 8 (GH) đợt 3

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3.pdf)Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3.pdf[Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3]652 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 2 - Đợt 5 - Kỳ 2

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 Đợt 5 - Kỳ 2 năm 2012-2013  Lần 2

Attachments:
Download this file (DHLT_K9_DOT 5_KY 2_LAN 2.pdf)Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 - Lần 2[Học lại K9 lần 2]579 kB

Xem tiếp...

LỊCH THI LẦN 2 HỌC LẠI HLTK9_ ĐỢT 1 KỲ 2

Lịch thi lần 2 học lại HLTK9 đợt 1 kỳ 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK9_DOT 1_KY 2_LAN 2.xls)LICH THI HCK9_DOT 1_KY 2_LAN 2.xls[LỊCH THI LẦN 2 HỌC LẠI HLTK9_ ĐỢT 1 KỲ 2]32 kB

Xem tiếp...

Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013

Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013

Attachments:
Download this file (KINH TE K9 LICH THI_DƠT 2_KY 2.xls)KINH TE K9 LICH THI_DƠT 2_KY 2.xls[Lịch thi (học lại) lớp HCK9E1 Quảng Ninh đợt 2_kỳ 2_2012-2013]31 kB

Xem tiếp...

Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2

Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK8_ĐỢT 5_KY 1_LAN 2 (BO SUNG 2).xls)Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2[Lịch thi (học lại) lần 2 hệ ĐHLTK8_ đợt 1_ Kỳ 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9  lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013

Attachments:
Download this file (scan0002.pdf)Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013[Lịch thi học lại hệ đại học liên thông K9 lần 1 kỳ 2 năm 2012 - 2013]852 kB

Xem tiếp...

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2

Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK9_ĐỢT 6_KY 1_LAN 2.xls)LICH THI HCK9_ĐỢT 6_KY 1_LAN 2.xls[Lịch thi học lại hệ đại học liên thông Khóa 9 đợt 6 kỳ 1 lần 2]30 kB

Xem tiếp...

Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013

Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013

Attachments:
Download this file (LICH THI HCK8_DOT 5_KY 1.pdf)LICH THI HCK8_DOT 5_KY 1.pdf[Lịch thi HCK8 đợt 5 học kỳ 1 năm 2012 2013]326 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9

Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9

Attachments:
Download this file (LICH THI LAN 2 K9 ND, LS, NB.xls)Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9[Lịch thi lần 2 ( học lại ) hệ Đại học liên thông Khóa 9]78 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn

Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn

Attachments:
Download this file (THI LAN 2 LANG SON.pdf)Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn[Lịch thi lần 2 (học lại) hệ ĐHLTK9 Lạng Sơn]308 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 ky 1 DHLT K10A,B.pdf)Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B[Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K10A, B]535 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 ky 1 DHLT K9G,H,I.pdf)Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I[Lịch thi lần 2 kỳ 1 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I]532 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 1 ky 2 DHLT K9G,H,I.pdf)Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I[Lịch thi lần 1 kỳ 2 năm học 2011-2012 lớp ĐHLT K9 G, H, I]897 kB

Xem tiếp...

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ HCĐH khóa 8 (GH) đợt 3

Lịch thi lần 2 (học lại) năm học 2011-2012 hệ HCĐH khóa 8 (GH) đợt 3

Attachments:
Download this file (Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3.pdf)Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3.pdf[Lich thi lan 2 (Hoc lai) nam hoc 2011-2012 he HCDH khoa 8 (GH) dot 3]652 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama