Lịch thi học lại kỳ hè Đại học liên thông K8 lần 1

Chi tiết tại file đính kèm ./.