Lịch thi học lại Đại học liên thông kỳ hè 2013 - Đợt 8

Chi tiết tại file đính kèm./.