Lịch thi học lại hệ Đại học vừa làm vừa học khóa 6 - Đợt 5 - Học kỳ II - Năm 2012 - 2013.

Chi tiết tại File đính kèm./.