Left-Banner
Right-Banner

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K7,K8 năm 2013

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K7,K8 năm 2013

Chi tiết tại file đính kèm./.

Xem tiếp...

Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013

Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013

Attachments:
Download this file (danh sach sinh vien ngan hang quyet the tu k7 den k9 ky 2 nam hoc 2012-2013.xls)danh sach sinh vien ngan hang quyet the tu k7 den k9 ky 2 nam hoc 2012-2013.xls[Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013]998 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT

Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec to chuc thi lai tot nghiep cho sinh vien cac lop DH, CD, DHLT.)Thong bao ve viec to chuc thi lai tot nghiep cho sinh vien cac lop DH, CD, DHLT.[Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT]900 kB

Xem tiếp...

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K7,K8 năm 2013

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp các lớp ĐHCQ K7,K8 năm 2013

Chi tiết tại file đính kèm./.

Xem tiếp...

Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013

Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013

Attachments:
Download this file (danh sach sinh vien ngan hang quyet the tu k7 den k9 ky 2 nam hoc 2012-2013.xls)danh sach sinh vien ngan hang quyet the tu k7 den k9 ky 2 nam hoc 2012-2013.xls[Danh sách những sinh viên ngân hàng quyét thẻ từ K7 đến K9 năm học 2012 - 2013]998 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT

Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec to chuc thi lai tot nghiep cho sinh vien cac lop DH, CD, DHLT.)Thong bao ve viec to chuc thi lai tot nghiep cho sinh vien cac lop DH, CD, DHLT.[Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ, ĐHLT]900 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama