Left-Banner
Right-Banner

Thời khóa biểu học lại hệ đại học chính quy khóa XI năm học 2012 - 2013 (Đợt 3 - Kỳ 1)

 Nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Pin It
Attachments:
Download this file (LICH HOC_DHK6_3.pdf)LICH HOC_DHK6_3.pdf[ ]137 kB

Thời khóa biểu học lại hệ đại học chính quy khóa XI năm học 2012 - 2013 (Đợt 3 - Kỳ 1)

 Nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Pin It
Attachments:
Download this file (LICH HOC_DHK6_3.pdf)LICH HOC_DHK6_3.pdf[ ]137 kB