Left-Banner
Right-Banner

Thông báo thực tập chuyên ngành các lớp Đại học Chính Quy K8

Thông báo thực tập chuyên ngành các lớp Đại học Chính Quy K8 các khoa:

- Công nghệ thông tin;

- Công nghệ điện tử và Truyền thông;

- Hệ thống thông tin kinh tế;

- Công nghệ tự động hóa.

Chi tiết tại File đính kèm./.

Thông báo thực tập chuyên ngành các lớp Đại học Chính Quy K8

Thông báo thực tập chuyên ngành các lớp Đại học Chính Quy K8 các khoa:

- Công nghệ thông tin;

- Công nghệ điện tử và Truyền thông;

- Hệ thống thông tin kinh tế;

- Công nghệ tự động hóa.

Chi tiết tại File đính kèm./.

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama