Left-Banner
Right-Banner

Thông báo Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp VLVH K1 Tuyên Quang

Theo kế hoạch đào tạo của lớp VHVL K1 Tuyên Quang, trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông thông báo kế hoạch chấm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho lướp như sau

Pin It
Attachments:
Download this file (TTTN VHVL K1 TQ.pdf)Thông báo chi tiết[ ]1509 kB

Thông báo Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp VLVH K1 Tuyên Quang

Theo kế hoạch đào tạo của lớp VHVL K1 Tuyên Quang, trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông thông báo kế hoạch chấm thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho lướp như sau

Pin It
Attachments:
Download this file (TTTN VHVL K1 TQ.pdf)Thông báo chi tiết[ ]1509 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama