Left-Banner
Right-Banner

 Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang

Căn cứ quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Pin It
Attachments:
Download this file (thong bao.pdf)Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Qua[Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang]3398 kB

 Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang

Căn cứ quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên;

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Pin It
Attachments:
Download this file (thong bao.pdf)Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Qua[Thông báo về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp VLVH K1 Tuyên Quang]3398 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama