Left-Banner
Right-Banner

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K11A

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K11A

Chi tiết tại file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop DHLT K11A.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành ĐHLT K11A[Khoa Công nghệ thông tin]620 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K10A

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K10A

Chi tiết tại file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop DHLT K10A.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành ĐHLT K10A[Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông]548 kB

Xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013

Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013

Attachments:
Download this file (Lich thi tot nghiep nam 2013.pdf)Lịch thi tốt nghiệp [Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013]667 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì

Attachments:
Download this file (scan0003.pdf)Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B VT[Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì]828 kB

Xem tiếp...

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf)Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf[Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang]568 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E

Attachments:
Download this file (TTTN K9D, E.pdf)Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E[Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E]623 kB

Xem tiếp...

Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012

Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao nhap hoc + Ket qua thi.rar)Thong bao nhap hoc + Ket qua thi.rar[Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012]8139 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012

Attachments:
Download this file (cham TTTN va nhan ĐATN K9G1 Son Tay.pdf)cham TTTN va nhan ĐATN K9G1 Son Tay.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012]1664 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng

Attachments:
Download this file (lop K9D1 Hai Phong.pdf)lop K9D1 Hai Phong.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng]1668 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K11A

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K11A

Chi tiết tại file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop DHLT K11A.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành ĐHLT K11A[Khoa Công nghệ thông tin]620 kB

Xem tiếp...

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K10A

Thông báo thực tập chuyên ngành lớp ĐHLT K10A

Chi tiết tại file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thong bao thuc tap chuyen nganh lop DHLT K10A.pdf)Thông báo thực tập chuyên ngành ĐHLT K10A[Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông]548 kB

Xem tiếp...

Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013

Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013

Attachments:
Download this file (Lich thi tot nghiep nam 2013.pdf)Lịch thi tốt nghiệp [Lịch thi tốt nghiệp ĐHLT K9 lần 1 và thi lại tốt nghiệp ĐHCQ K5, K6; CĐCQ K6, K7, K8; ĐHLT K1, K7, K8, K9 năm 2013]667 kB

Xem tiếp...

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì

Attachments:
Download this file (scan0003.pdf)Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B VT[Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A VT Hải phòng, ĐHLT ĐT K9B Việt Trì]828 kB

Xem tiếp...

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf)Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf[Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang]568 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E

Attachments:
Download this file (TTTN K9D, E.pdf)Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E[Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9 D, E]623 kB

Xem tiếp...

Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012

Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao nhap hoc + Ket qua thi.rar)Thong bao nhap hoc + Ket qua thi.rar[Thông báo nhập học và kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng hệ chính quy nghành CNTT năm 2012]8139 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012

Attachments:
Download this file (cham TTTN va nhan ĐATN K9G1 Son Tay.pdf)cham TTTN va nhan ĐATN K9G1 Son Tay.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9G1 Sơn Tây năm 2012]1664 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng

Attachments:
Download this file (lop K9D1 Hai Phong.pdf)lop K9D1 Hai Phong.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9D1 Hải Phòng]1668 kB

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama