Left-Banner
Right-Banner

Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp

Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp

Attachments:
Download this file (Thi tot nghiep K9A Viettronics Hai Phong.pdf)Thi tot nghiep K9A Viettronics Hai Phong.pdf[Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp]956 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012

Attachments:
Download this file (lop K9A Viettronics Hai Phong.pdf)lop K9A Viettronics Hai Phong.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012]1728 kB

Xem tiếp...

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Ket qua.rar)Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT[Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012]7668 kB

Xem tiếp...

kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Attachments:
Download this file (scan0006.pdf)kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012[kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012]639 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9B Việt trì năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9B Việt trì năm 2012

Attachments:
Download this file (ĐATN lop ĐHLT K9B Viet Tri0001.pdf)Thông báo[Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012]1536 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012

Attachments:
Download this file (ĐATN ĐHLT ĐT K9A VT HPhong0001.pdf)Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận DATN lớp ĐHLT ĐT K9A[Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012]1545 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp

Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec ghep sinh vien lam thuc tap tot nghiep.pdf)Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp[Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp]924 kB

Xem tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định

Attachments:
Download this file (dhlt k9b1 nd.pdf)Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Đị[Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định]3808 kB

Xem tiếp...

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)

Attachments:
Download this file (Lich bao ve do an tot nghiep lop DHLT K8(ABCDE).pdf)Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)[Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)]713 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Lang Son.pdf)Thông báo[Thông báo]1559 kB

Xem tiếp...

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình năm 2012

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Ninh Binh.pdf)Thông báo[Thông báo]1375 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT HTTT K9E1 Quảng Ninh năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT HTTT K9E1 Quảng Ninh năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Quang Ninh.pdf)Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận TN[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận TN]1546 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)

Căn cứ tờ trình của Khoa Công nghệ thông tin về việc thay đổi thời gian triển khai kế hoạch nhận đồ án tốt nghiệp của sinh viên lớp HCĐH K8 (ABCDE) Phong đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

Attachments:
Download this file (Cong van ve viec nhan do an tot nghiep lop HCDH K8 (ABCDE).pdf)Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)[Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)]905 kB

Xem tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cá lớp hệ HCĐH(ABCDE) năm 2012

Điều 1. Giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Đại học của sinh viên hệ HCĐH K8 (ABCDE) năm 2012 ngành Công nghệ Thông tin cho cá giáo viên (Có danh sách kèm theo).

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình

Theo kế hoạch năm học, chương trình thực tập tốt nghiệp của lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình, thời gian thực tập tốt nghiệp (8 tuần) bắt đầu từ ngày 23/05/2012

Xem tiếp...

Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp

Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp

Attachments:
Download this file (Thi tot nghiep K9A Viettronics Hai Phong.pdf)Thi tot nghiep K9A Viettronics Hai Phong.pdf[Thông báo về việc hướng dẫn, giải đáp ôn thi tốt nghiệp]956 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012

Attachments:
Download this file (lop K9A Viettronics Hai Phong.pdf)lop K9A Viettronics Hai Phong.pdf[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A Viettronics Hải phòng năm 2012]1728 kB

Xem tiếp...

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012

Attachments:
Download this file (Ket qua.rar)Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT[Kết quả thi tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng hệ chính quy ngành CNTT năm 2012]7668 kB

Xem tiếp...

kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Attachments:
Download this file (scan0006.pdf)kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012[kế hoạch bảo vệ ĐATN của lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012]639 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9B Việt trì năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9B Việt trì năm 2012

Attachments:
Download this file (ĐATN lop ĐHLT K9B Viet Tri0001.pdf)Thông báo[Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012]1536 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012

Attachments:
Download this file (ĐATN ĐHLT ĐT K9A VT HPhong0001.pdf)Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận DATN lớp ĐHLT ĐT K9A[Thông báo về việc báo cáo đề tài tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT ĐT K9A Viettronics Hải Phòng năm 2012]1545 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp

Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp

Attachments:
Download this file (Thong bao ve viec ghep sinh vien lam thuc tap tot nghiep.pdf)Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp[Thông báo về việc ghép sinh viên làm thực tập tốt nghiệp]924 kB

Xem tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định

Attachments:
Download this file (dhlt k9b1 nd.pdf)Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Đị[Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9B1 Nam Định]3808 kB

Xem tiếp...

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)

Attachments:
Download this file (Lich bao ve do an tot nghiep lop DHLT K8(ABCDE).pdf)Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)[Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K8 (ABCDE)]713 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9C1 Lạng Sơn năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Lang Son.pdf)Thông báo[Thông báo]1559 kB

Xem tiếp...

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình năm 2012

Thông báo V/v báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Ninh Binh.pdf)Thông báo[Thông báo]1375 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT HTTT K9E1 Quảng Ninh năm 2012

Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận tốt nghiệp lớp ĐHLT HTTT K9E1 Quảng Ninh năm 2012

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTTN Quang Ninh.pdf)Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận TN[Thông báo về việc báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp và nhận khóa luận TN]1546 kB

Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)

Căn cứ tờ trình của Khoa Công nghệ thông tin về việc thay đổi thời gian triển khai kế hoạch nhận đồ án tốt nghiệp của sinh viên lớp HCĐH K8 (ABCDE) Phong đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

Attachments:
Download this file (Cong van ve viec nhan do an tot nghiep lop HCDH K8 (ABCDE).pdf)Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)[Thông báo về việc nhận đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (ABCDE)]905 kB

Xem tiếp...

Quyết định về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cá lớp hệ HCĐH(ABCDE) năm 2012

Điều 1. Giao nhiệm vụ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Đại học của sinh viên hệ HCĐH K8 (ABCDE) năm 2012 ngành Công nghệ Thông tin cho cá giáo viên (Có danh sách kèm theo).

Xem tiếp...

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình

Theo kế hoạch năm học, chương trình thực tập tốt nghiệp của lớp ĐHLT K9A1 Ninh Bình, thời gian thực tập tốt nghiệp (8 tuần) bắt đầu từ ngày 23/05/2012

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama