Left-Banner
Right-Banner

Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)

          Theo kế hoach đào tạo của lớp HCĐH K8(GH), Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thông báo kế hoạch nhận đồ án cho lớp như sau:

Attachments:
Download this file (Viec nhan va lam do an tot nghiep lop HCDH K8 GH.pdf)Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)[Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)]928 kB

Xem tiếp...

Danh sách đăng ký học lại năm học 2011-2012 hệ HCĐH K8 đợt 2

Danh sách sinh viên đăng ký học lại (24 môn) năm học 2011-2012 lớp hoàn chỉnh đại học K8 A,B,C,D,E  đợt 2

Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)

          Theo kế hoach đào tạo của lớp HCĐH K8(GH), Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thông báo kế hoạch nhận đồ án cho lớp như sau:

Attachments:
Download this file (Viec nhan va lam do an tot nghiep lop HCDH K8 GH.pdf)Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)[Thông báo về việc nhận và làm đồ án tốt nghiệp lớp HCĐH K8 (GH)]928 kB

Xem tiếp...

Danh sách đăng ký học lại năm học 2011-2012 hệ HCĐH K8 đợt 2

Danh sách sinh viên đăng ký học lại (24 môn) năm học 2011-2012 lớp hoàn chỉnh đại học K8 A,B,C,D,E  đợt 2

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama