Left-Banner
Right-Banner

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

 

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf)Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf[Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang]568 kB

Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang

 

Attachments:
Download this file (Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf)Thong bao cham TTCN va giao TTTN lop ĐHLT K10A Bac Giang.pdf[Thông báo chấm thực tập chuyên nghành và giao thực tập tôt nghiệp lớp ĐHLT K10A Bắc Giang]568 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama