Left-Banner
Right-Banner

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch thực hiện:

1. Hướng dẫn giải đáp ôn thi tốt nghiệp lớp ĐHLT K10 - Khoa CNTT

2. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K10A - Khoa CN ĐT&TT

3. Thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K10(A,B) - Khoa CNTT

Chi tiết tại file đính kèm./.

 

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch thực hiện:

1. Hướng dẫn giải đáp ôn thi tốt nghiệp lớp ĐHLT K10 - Khoa CNTT

2. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K10A - Khoa CN ĐT&TT

3. Thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp ĐHLT K10(A,B) - Khoa CNTT

Chi tiết tại file đính kèm./.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama