Left-Banner
Right-Banner

Quyết định về việc tổ chức thêm kỳ thi phụ cho các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

Attachments:
Download this file (Quyet dinh so 108.pdf)Quyet dinh so 108.pdf[Quyết định về việc tổ chức thêm kỳ thi phụ cho các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ]667 kB

Quyết định về việc tổ chức thêm kỳ thi phụ cho các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

Attachments:
Download this file (Quyet dinh so 108.pdf)Quyet dinh so 108.pdf[Quyết định về việc tổ chức thêm kỳ thi phụ cho các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ]667 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama