Left-Banner
Right-Banner

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP-ĐỢT THÁNG 6-2020

Nhà trường thông báo: 
- Hạn nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 14 và khóa 15 (ngành 4 năm)
- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 6-2020: 17h00 ngày 10-06-2020.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.  

Pin It

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP-ĐỢT THÁNG 6-2020

Nhà trường thông báo: 
- Hạn nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 14 và khóa 15 (ngành 4 năm)
- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 6-2020: 17h00 ngày 10-06-2020.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.  

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama