THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP VÀ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP-ĐỢT THÁNG 6-2020

Nhà trường thông báo: 
- Hạn nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 14 và khóa 15 (ngành 4 năm)
- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 6-2020: 17h00 ngày 10-06-2020.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.