Left-Banner
Right-Banner

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn với tên đề tài: “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn với tên đề tài:

“Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”, thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

 

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn với tên đề tài: “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn với tên đề tài:

“Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”, thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama