Left-Banner
Right-Banner

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh  Lê Đình Nghiệp với tên đề tài:

Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video”, thuộc ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 8h30, thứ ba -  ngày 14 tháng 1 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, cán bộ giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ và sinh viên của Trường đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Trân trọng!

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh  Lê Đình Nghiệp với tên đề tài:

Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video”, thuộc ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101.

Thời gian: 8h30, thứ ba -  ngày 14 tháng 1 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, cán bộ giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ và sinh viên của Trường đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Trân trọng!

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama