Left-Banner
Right-Banner

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp với tên đề tài:

Đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

Ngành: Khoa học máy tính, mã số 9480101

Thời gian: 8h00 ngày 16/10/2020

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1- Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

 

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp với tên đề tài:

Đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

Ngành: Khoa học máy tính, mã số 9480101

Thời gian: 8h00 ngày 16/10/2020

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1- Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama