Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp với tên đề tài:

Đề tài luận án: Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

Ngành: Khoa học máy tính, mã số 9480101

Thời gian: 8h00 ngày 16/10/2020

Địa điểm: Phòng họp số 3, nhà C1- Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.