Left-Banner
Right-Banner

Đảng ủy

     Ngay sau khi Quyết định thành lập Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên được công bố và chính thức đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã có Quyết định số 09QĐ/ĐU ngày 24/4/2002 về việc thành lập Chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

     Cùng với sự phát triển chung của toàn Khoa, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đúng vào ngày 03 tháng 02 năm 2007 – Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã ra Quyết định số 54QĐ/TV về việc thành lập Đảng bộ Khoa Công nghệ thông tin.

     Trong những năm qua, Đảng bộ Khoa Công nghệ thông tin giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; là trung tâm của sự đoàn kết, tập trung lực lượng và phát huy dân chủ, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2005-2010 là tập trung cao độ cho xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đây là hai nhân tố quan trọng bậc nhất bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của Khoa Công nghệ thông tin.

     Từ năm 2002 đến nay, 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/4 Chi bộ và Đảng bộ được xếp loại tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

 * Đảng bộ gồm 4 chi bộ trực thuộc với 77 đảng viên:

1. Chi bộ Phòng Tổng hợp - Thực hành
2. Chi bộ Phòng Đào tạo

3. Chi bộ Phòng Công tác HSSV

4. Chi bộ Giáo viên


 


DU 9 Đảng bộ khoa Công nghệ thông tin


* Ban chấp hành Đảng bộ:

 
1. Đ/c Phạm Việt Bình Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Mai Ngọc Anh Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Vũ Vinh Quang Ủy viên BTV
4. Đ/c Nguyễn Văn Tảo Ủy viên
5. Đ/c Vũ Đức Thái Ủy viên
6. Đ/c Phạm Đình Cường Ủy viên
7. Đ/c Nguyễn Hữu Thái Ủy viên
8. Đ/c Bùi Ngọc Tuấn Ủy viên
9. Đ/c Nguyễn Duy Minh Ủy viên
10. Đ/c Đỗ Thị Bắc Ủy viên
11. Đ/c Đỗ Đình Cường Ủy viên
  
 DU 8 Ban chấp hành Đảng bộ

Đảng ủy

     Ngay sau khi Quyết định thành lập Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên được công bố và chính thức đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã có Quyết định số 09QĐ/ĐU ngày 24/4/2002 về việc thành lập Chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

     Cùng với sự phát triển chung của toàn Khoa, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đúng vào ngày 03 tháng 02 năm 2007 – Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã ra Quyết định số 54QĐ/TV về việc thành lập Đảng bộ Khoa Công nghệ thông tin.

     Trong những năm qua, Đảng bộ Khoa Công nghệ thông tin giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; là trung tâm của sự đoàn kết, tập trung lực lượng và phát huy dân chủ, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2005-2010 là tập trung cao độ cho xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Đây là hai nhân tố quan trọng bậc nhất bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của Khoa Công nghệ thông tin.

     Từ năm 2002 đến nay, 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/4 Chi bộ và Đảng bộ được xếp loại tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

 * Đảng bộ gồm 4 chi bộ trực thuộc với 77 đảng viên:

1. Chi bộ Phòng Tổng hợp - Thực hành
2. Chi bộ Phòng Đào tạo

3. Chi bộ Phòng Công tác HSSV

4. Chi bộ Giáo viên


 


DU 9 Đảng bộ khoa Công nghệ thông tin


* Ban chấp hành Đảng bộ:

 
1. Đ/c Phạm Việt Bình Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Mai Ngọc Anh Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Vũ Vinh Quang Ủy viên BTV
4. Đ/c Nguyễn Văn Tảo Ủy viên
5. Đ/c Vũ Đức Thái Ủy viên
6. Đ/c Phạm Đình Cường Ủy viên
7. Đ/c Nguyễn Hữu Thái Ủy viên
8. Đ/c Bùi Ngọc Tuấn Ủy viên
9. Đ/c Nguyễn Duy Minh Ủy viên
10. Đ/c Đỗ Thị Bắc Ủy viên
11. Đ/c Đỗ Đình Cường Ủy viên
  
 DU 8 Ban chấp hành Đảng bộ
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama