Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu về đảng bộ trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

THÔNG TIN VỀ ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NHIỆM KỲ 2015-2020

Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông có 11 chi bộ trực thuộc với 254 đảng viên, trong đó: 136 đảng viên là nữ, 193 đảng viên chính thức, 61 đảng viên dự bị, 221 đảng viên là CBVC, 33 đảng viên là sinh viên, 31 đảng viên là dân tộc thiểu số. Cụ thể Danh sách Đảng viên từng chi bộ

1. Chi bộ khoa công nghệ tự động hoá: 27 đảng viên

2. Chi bộ khoa công nghệ điện tử và truyền thông: 38 đảng viên

3. Chi bộ khoa Khoa học cơ bản: 37 đảng viên

4. Chi bộ khoa Hệ thống thông tin kinh tế:23 đảng viên

5. Chi bộ khoa công nghệ thông tin: 38 đảng viên

6. Chi bộ khoa truyền thông đa phương tiện: 18 đảng viên

7. Chi bộ phòng đào tạo: 23 đảng viên

8. Chi bộ phòng Thực hành-CNTT: 15 đảng viên

9. Chi bộ phòng Tổng hợp-kế hoạch tài chính: 17 đảng viên

10. Chi bộ phòng Công tác HSSV: 13 đảng viên

11. Chi bộ bộ môn an toàn hệ thống thông tin: 5 đảng viên

                              

Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí

1. Nguyễn Văn Tảo                             9. Đỗ Thị Bắc

2. Vũ Đức Thái                                   10. Bùi Anh Tú

3. Nguyễn Duy Minh                           11. Đặng Thị Oanh

4. Nguyễn Hải Minh                            12. Lê Hùng Linh

5. Nguyễn Hữu Thái                            13 .Đỗ Văn Toàn

6. Phùng Trung Nghĩa                         14. Trương Tuấn Linh

7. Trương Hà Hải                                15. Nguyễn Văn Huân

8. Đỗ Đình Cường

Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ nhà trường đã thống nhất bầu ra

Ban thường vụ gồm 05 đồng chí:

1. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy

2. Vũ Đức Thái – Phó bí thư Đảng ủy

3. Nguyễn Hữu Thái - Ủy viên Ban thường vụ

4. Đỗ Thị Bắc - Ủy viên Ban thường vụ

5. Lê Hùng Linh- Ủy viên Ban thường vụ

Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Hữu Thái – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Nguyễn Duy Minh – Thành viên

3. Phùng Trung Nghĩa – Thành viên

Một số chỉ tiêu chính đề ra trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020

- 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% chi bộ được xếp loại tổ chức đản trong sạch vững mạnh; đảng bộ nhà trường đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh liên tục các năm trong nhiệm kỳ;

- Quy mô đào tạo đến năm 2020: 40 nghiên cứu sinh; 500 học viên cao học; 12.000 sinh viên đại học, trong đó: 9.000 sinh viên hệ chính quy, 3.000 sinh viên các hệ khác;

- Nhà trường đạt chuẩn chất lượng khi được kiểm định, đánh giá ngoài;

- Trong giai đoạn 2015-2020 phấn đấu có từ 1-2 đề tài cấp Nhà nước, Nghị định thư; 10 đề tài được cấp Tỉnh, Bộ; 30 đề tài cấp Đại học; 300 đề tài cấp cơ sở; 150 đề tài của sinh viên; Có ít nhất 03 sản phẩm KHCN mang thương hiệu của trường và có đăng ký bản quyền; 15 chương trình, đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Viết và xuất bản 20-30 giáo trình; có 200 bài báo đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước;

- Xây dựng 2 chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn tương đương khu vực và quốc tế;

- Đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học (GS, PGS, TS, Th.S và tương đương) đạt trên 85%, trong đó 10-15% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ;

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ và nâng cao đời sống CBVC; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi lương, phụ cấp và các chế độ chính sách cho CBVC; phấn đấu đến năm 2020, mức tăng thêm thu nhập vào lương cho CBVC đạt 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

 

Pin It

Giới thiệu về đảng bộ trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

THÔNG TIN VỀ ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NHIỆM KỲ 2015-2020

Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông có 11 chi bộ trực thuộc với 254 đảng viên, trong đó: 136 đảng viên là nữ, 193 đảng viên chính thức, 61 đảng viên dự bị, 221 đảng viên là CBVC, 33 đảng viên là sinh viên, 31 đảng viên là dân tộc thiểu số. Cụ thể Danh sách Đảng viên từng chi bộ

1. Chi bộ khoa công nghệ tự động hoá: 27 đảng viên

2. Chi bộ khoa công nghệ điện tử và truyền thông: 38 đảng viên

3. Chi bộ khoa Khoa học cơ bản: 37 đảng viên

4. Chi bộ khoa Hệ thống thông tin kinh tế:23 đảng viên

5. Chi bộ khoa công nghệ thông tin: 38 đảng viên

6. Chi bộ khoa truyền thông đa phương tiện: 18 đảng viên

7. Chi bộ phòng đào tạo: 23 đảng viên

8. Chi bộ phòng Thực hành-CNTT: 15 đảng viên

9. Chi bộ phòng Tổng hợp-kế hoạch tài chính: 17 đảng viên

10. Chi bộ phòng Công tác HSSV: 13 đảng viên

11. Chi bộ bộ môn an toàn hệ thống thông tin: 5 đảng viên

                              

Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí

1. Nguyễn Văn Tảo                             9. Đỗ Thị Bắc

2. Vũ Đức Thái                                   10. Bùi Anh Tú

3. Nguyễn Duy Minh                           11. Đặng Thị Oanh

4. Nguyễn Hải Minh                            12. Lê Hùng Linh

5. Nguyễn Hữu Thái                            13 .Đỗ Văn Toàn

6. Phùng Trung Nghĩa                         14. Trương Tuấn Linh

7. Trương Hà Hải                                15. Nguyễn Văn Huân

8. Đỗ Đình Cường

Tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ nhà trường đã thống nhất bầu ra

Ban thường vụ gồm 05 đồng chí:

1. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy

2. Vũ Đức Thái – Phó bí thư Đảng ủy

3. Nguyễn Hữu Thái - Ủy viên Ban thường vụ

4. Đỗ Thị Bắc - Ủy viên Ban thường vụ

5. Lê Hùng Linh- Ủy viên Ban thường vụ

Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí:

1. Nguyễn Hữu Thái – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Nguyễn Duy Minh – Thành viên

3. Phùng Trung Nghĩa – Thành viên

Một số chỉ tiêu chính đề ra trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020

- 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% chi bộ được xếp loại tổ chức đản trong sạch vững mạnh; đảng bộ nhà trường đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh liên tục các năm trong nhiệm kỳ;

- Quy mô đào tạo đến năm 2020: 40 nghiên cứu sinh; 500 học viên cao học; 12.000 sinh viên đại học, trong đó: 9.000 sinh viên hệ chính quy, 3.000 sinh viên các hệ khác;

- Nhà trường đạt chuẩn chất lượng khi được kiểm định, đánh giá ngoài;

- Trong giai đoạn 2015-2020 phấn đấu có từ 1-2 đề tài cấp Nhà nước, Nghị định thư; 10 đề tài được cấp Tỉnh, Bộ; 30 đề tài cấp Đại học; 300 đề tài cấp cơ sở; 150 đề tài của sinh viên; Có ít nhất 03 sản phẩm KHCN mang thương hiệu của trường và có đăng ký bản quyền; 15 chương trình, đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Viết và xuất bản 20-30 giáo trình; có 200 bài báo đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước;

- Xây dựng 2 chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn tương đương khu vực và quốc tế;

- Đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học (GS, PGS, TS, Th.S và tương đương) đạt trên 85%, trong đó 10-15% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ;

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ và nâng cao đời sống CBVC; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi lương, phụ cấp và các chế độ chính sách cho CBVC; phấn đấu đến năm 2020, mức tăng thêm thu nhập vào lương cho CBVC đạt 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama