Left-Banner
Right-Banner

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

HỌ ĐỆM TÊN Chức vụ hiện tại Số điện thoại Email
Nguyến Tú An UVBCH Đoàn trường 973137111 annguyentu181@gmail.com
Trần Thị Thúy  An UVBCH Đoàn trường 989436333 tttan@ictu.edu.vn
Phạm Mai Anh UVBCH Đoàn trường 987188519 maianhphamtn@gmail.com
Trần Thị Thảo  Anh UVBCH Đoàn trường 01692222836 tranthithaoanh197@gmail.com
Nguyễn Trí  Bình UVBCH Đoàn trường 01682504611 tribinh1998@gmail.com
Vũ Thanh Bình UVBCH Đoàn trường 1688477141 vuthanhbinhtq@gmail.com
Nguyễn Việt Chung UVBCH Đoàn trường 0983 956 595 c@sday.vn
Nguyễn Thế Dũng UVBTV Đoàn trường 915458789 dungcndt@ictu.edu.vn
Bùi  Xuân Dương UVBCH Đoàn trường 963803693 duongmoclao@gmail.com
Lê Hoàng Hiệp UVBTV Đoàn trường 0984.666.500 lhhiep@ictu.edu.vn
Nguyễn Tuấn Hiệp UVBCH Đoàn trường 01298455333 nthiep@ictu.edu.vn
Trần Đức Hoàng UVBCH Đoàn trường 976262145 tdhoang@ictu.edu.vn
Nguyễn Xuân Kiên UVBTV Đoàn trường 0973 849 557 nxkien@ictu.edu.vn
Lê Hồng  Thu UVBCH Đoàn trường 979270291 Hongthuk44kd5@gmail.com
Nguyễn Thị Phương Thuỷ UVBCH Đoàn trường 1654615843 nguyenphuongthuy12qh@gmail.com
Đỗ Thị Thủy UVBCH Đoàn trường 1.679.161.663 thuy.chit.96@gmail.com
Dương Thu Trang UVBTV Đoàn trường 1672000456 dttrang@ictu.edu.vn
Bùi Anh Bí thư Đoàn trường 914400246 batu@ictu.edu.vn
Lê Anh  Tú Phó bí thư Đoàn trường 0906167587 tula@ictu.edu.vn
Mông Quốc  Tuấn UVBCH Đoàn trường 0982686353 mqtuan@ictu.edu.vn
Nguyễn Văn Việt Phó bí thư Đoàn trường 0912660246 nvviet@ictu.edu.vn

 

 

 

Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

HỌ ĐỆM TÊN Chức vụ hiện tại Số điện thoại Email
Nguyến Tú An UVBCH Đoàn trường 973137111 annguyentu181@gmail.com
Trần Thị Thúy  An UVBCH Đoàn trường 989436333 tttan@ictu.edu.vn
Phạm Mai Anh UVBCH Đoàn trường 987188519 maianhphamtn@gmail.com
Trần Thị Thảo  Anh UVBCH Đoàn trường 01692222836 tranthithaoanh197@gmail.com
Nguyễn Trí  Bình UVBCH Đoàn trường 01682504611 tribinh1998@gmail.com
Vũ Thanh Bình UVBCH Đoàn trường 1688477141 vuthanhbinhtq@gmail.com
Nguyễn Việt Chung UVBCH Đoàn trường 0983 956 595 c@sday.vn
Nguyễn Thế Dũng UVBTV Đoàn trường 915458789 dungcndt@ictu.edu.vn
Bùi  Xuân Dương UVBCH Đoàn trường 963803693 duongmoclao@gmail.com
Lê Hoàng Hiệp UVBTV Đoàn trường 0984.666.500 lhhiep@ictu.edu.vn
Nguyễn Tuấn Hiệp UVBCH Đoàn trường 01298455333 nthiep@ictu.edu.vn
Trần Đức Hoàng UVBCH Đoàn trường 976262145 tdhoang@ictu.edu.vn
Nguyễn Xuân Kiên UVBTV Đoàn trường 0973 849 557 nxkien@ictu.edu.vn
Lê Hồng  Thu UVBCH Đoàn trường 979270291 Hongthuk44kd5@gmail.com
Nguyễn Thị Phương Thuỷ UVBCH Đoàn trường 1654615843 nguyenphuongthuy12qh@gmail.com
Đỗ Thị Thủy UVBCH Đoàn trường 1.679.161.663 thuy.chit.96@gmail.com
Dương Thu Trang UVBTV Đoàn trường 1672000456 dttrang@ictu.edu.vn
Bùi Anh Bí thư Đoàn trường 914400246 batu@ictu.edu.vn
Lê Anh  Tú Phó bí thư Đoàn trường 0906167587 tula@ictu.edu.vn
Mông Quốc  Tuấn UVBCH Đoàn trường 0982686353 mqtuan@ictu.edu.vn
Nguyễn Văn Việt Phó bí thư Đoàn trường 0912660246 nvviet@ictu.edu.vn

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama