Chức năng, nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Phát triển phần mềm có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế; sản xuất và cung cấp các sản phẩm phần mềm theo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình đào tạo ngắn hạn, các chuẩn kỹ năng CNTT, các chứng chỉ CNTT trong nước và quốc tế cho các đối tượng người học. Trung tâm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không có biên chế.

- Tư vấn, đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường về việc xây dựng các hệ thống phần mềm tác nghiệp nhằm hiện đại hóa hệ thống CNTT toàn trường, góp phần xây dựng Trường Đại học CNTT & TT trở thành trường Đại học điện tử.

- Là đầu mối tiếp nhận xây dựng và phát triển các dự án phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà trường và của xã hội, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

- Tư vấn, xây dựng và chuyển giao các sản phẩm mềm ứng dụng, các dịch vụ trực tuyến, website và cổng thông tin điện tử cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tổ chức và tham gia giảng dạy, bồi dưỡng các chương trình đào tạo ngắn hạn, các chuẩn kỹ năng CNTT, các chứng chỉ CNTT trong nước và quốc tế cho các đối tượng người học.

- Nhận sinh viên về thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp.

- Liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh, các hội ngành nghề, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... nhằm phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

- Hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo các quy định của nhà trường và Nhà nước; tự cân đối thu, chi tài chính và có đóng góp cho phúc lợi của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng phân công.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Ghi chú

1

Phạm Việt Bình

Giám đốc

 

2

Quách Xuân Trưởng

Phó giám đốc

 

3

Nguyễn Văn Sự

Phó giám đốc

 

4

Đinh Đức Hoàng

Phó giám đốc

 

5

Lê Thị Minh

Thạc sĩ CNTT

 

6

Hoàng Văn Thư

Kỹ Sư CNTT

 

7

Nguyễn Minh Tú

Kỹ Sư CNTT

 

8

Lê Mạnh Linh

Kỹ Sư CNTT

 

9

Nguyễn Thị Thảo

Kỹ Sư CNTT

 

10

Hoàng Hoài

Chuyên Viên CNTT

 

11

Lưu Văn Thêm

Chuyên Viên CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 308, Tầng 3 tòa nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT - ĐH Thái Nguyên

 

Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:

02806 55 99 68         |      Fax: 02803 846237

Email:

trungtamptpm@ictu.edu.vn      |       nvsu@ictu.edu.vn