Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng

- Thực hiện công tác xúc tiến tuyển sinh.

- Thực hiện công tác truyền thông của trường.

- Tư vấn hỗ trợ sinh viên và triển khai các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1.2. Nhiệm vụ

a. Xúc tiến tuyển sinh

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác xúc tiến tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, tạo nguồn tuyển sinh các hệ đào tạo của trường.

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan triển khai các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tuyển sinh.

b. Truyền thông

- Giới thiệu, công bố cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường, đặc biệt là công chúng xã hội biết đến các sự kiện quan trọng, chủ trương, chính sách của Nhà trường trên các kênh truyền thông của Nhà trường.

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh của trường.

- Hỗ trợ các Khoa, đơn vị chức năng trong công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh đại học, sau đại học.

- Tổ chức các sự kiện, sản phẩm truyền thông thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, quảng bá rộng rãi hình ảnh nhà trường đến gần hơn với công chúng.

- Thiết lập mối quan hệ với các đơn vị truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh; kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ cho các hoạt động truyền thông của Nhà trường.

- Tổ chức quản lý phòng truyền thống của nhà trường.

- Quản trị nội dung kênh truyền thông của Nhà trường.

c. Tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

- Phụ trách công tác giải đáp thắc mắc, tư vấn cho sinh viên các nội dung liên quan tới học tập, rèn luyện, đời sống và các hoạt động khác.

- Phối hợp với các phòng ban có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên;

- Tiến hành tư vấn giới thiệu cơ sở thực tập, việc làm cho sinh viên trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

- Tìm kiếm và vận động xây dựng quỹ học bổng tài trợ từ doanh nghiệp, cựu sinh viên.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên;

- Giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học.

- Triển khai các dịch vụ hợp pháp theo nhu cầu của sinh viên.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Email
 1

ddc

TS. Đỗ Đình Cường

Giám đốc TT ddcuong@ictu.edu.vn
 2

 

BAT

ThS. Bùi Anh Tú 

Phó giám đốc TT batu@ictu.edu.vn
 3

 

NNTUAN

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn 

Phó giám đốc TT nntuan@ictu.edu.vn
 4

IMG 5954

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên nthhanh@ictu.edu.vn
 5

IMG 5956

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên ntthoa@ictu.edu.vn
 6

NTHTRANG 2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên nthtrang@ictu.edu.vn
 7

 TTHNGA

Trương Thị Hằng Nga

Chuyên viên tthnga@ictu.edu.vn