Left-Banner
Right-Banner

Phòng Công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Phòng Công tác HSSV có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý HSSV, công tác tuyên truyền, văn hóa, truyền thống, công tác bảo vệ và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

    1. Đội ngũ lãnh đạo phòng

 

 

050800027

Trưởng phòng
ThS. Bùi Anh Tú
Điện thoại: 0914400246
Email: batu@ictu.edu.vn

DSCF0135 copy

Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0912660246
Email: nvviet@ictu.edu.vn

2. Bộ phận quản lý học sinh sinh viên
     Bộ phận này có nhiệm vụ tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển vào trường; sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành được tuyển chọn. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác y tế trường học.
     Hàng năm Bộ phận quản lý HSSV phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học cho HSSV với các nội dung: phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các chế độ chính sách của Nhà nước đối với HSSV; nội quy, quy chế, chương trình đào tạo,...
    Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành phân loại xếp hạng HSSV theo từng học kỳ, năm học theo quy chế hiện hành làm căn cứ để thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội và học phí cho HSSV; đề nghị biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
    Bộ phận này cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia thi HSSV giỏi, nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HSSV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên và các phòng tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt động khác; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết các ý kiến đề nghị, khiếu nại của HSSV.
     Một trong số những nhiệm vụ quan trọng của bộ phận này là phối hợp với các phòng có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học; tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và các hồ sơ giấy tờ khác cho HSSV; thực hiện việc bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với HSSV theo quy định hiện hành, xác nhận cho HSSV vay vốn tín dụng.
    Trước mỗi đợt xét tốt nghiệp cho HSSV, bộ phận quản lý HSSV luôn tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp và cho những HSSV nghèo có khó khăn ngay trong quá trình học tập.
    Tiếp nhận và quản lý LHS nước ngoài đến học tập tại trường, quản lý cơ sở dữ liệu về HSSV, cựu HSSV của trường.
     Phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường tổ chức quản lý HSSV nội, ngoại trú theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và nhà trường.
     Về công tác chính trị, tư tưởng, Bộ phận quản lý HSSV luôn tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với CBVC và HSSV, công tác tuyên truyền vận động và công tác văn hoá quần chúng trong trường. Nắm bắt tình hình tư tưởng của CBVC, HSSV trong trường, chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc của CBVC, HSSV.

3. Bộ phân bảo vệ

     Bộ phận này có chức năng lập và thực hiện kế hoạch phân ca, phân gác nhằm bảo vệ các tài sản công, an toàn tính mạng cho CBVC và HSSV nhà trường. Tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ. Quản lý và sử dụng đúng quy định và hiệu quả cao đối với các công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ. 
     Nắm bắt kịp thời tình hình trật tự an ninh trên địa bàn để đề xuất các phương án bảo vệ nhà trường. Phối hợp với lực lượng bảo vệ, công an, dân quân tự vệ trên địa bàn trong công tác xây dựng lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ cơ quan và xử lý kịp thời khi xảy ra các vụ việc mất mát tài sản, gây rối an ninh trật tự.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Ảnh

Thông tin

Nhiệm vụ

1

 

ThS. Bùi Anh Tú

Sinh ngày: 10/08/1984

Chức vụ: Trưởng phòng; 

Điện thoại: 0914 400246

Email:batu@ictu.edu.vn

- Phụ trách công tác cấp phát thẻ cho sinh viên

- Công tác kiểm định chất lượng

- Đối thoại với sinh viên, trả lời các ý kiến thắc mắc của sinh viên

- Công tác văn hoá văn nghệ thể thao

- Quản lý khai thác sử dụng hệ thống website, kênh thông tin sinh viên.

2

 

ThS. Nguyễn Văn Việt

Sinh ngày: 11/06/1986

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại: 0912 660246

Email: nvviet@ictu.edu.vn

-  Chủ tịch Hội sinh viên

- Phụ trách quản lý, khai thác dữ liệu, hồ sơ sinh viên, ấn định danh sách lớp, các báo cáo liên quan đến số liệu sinh viên.

- Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm

- Công tác quản lý sinh viên, nội trú, ngoại trú

- Ký sổ theo dõi học tập rèn luyện cho sinh viên

- Công tác Cựu sinh viên

- Công tác bảo vệ

 

3

 

Dương Thị Thanh Tâm

Sinh ngày: 25/10/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0977362666

Email: dtttam@ictu.edu.vn

- Quản lý hồ sơ sinh viên các lớp hệ ngoài ngân sách.

- Quản lý sinh viên các lớp ngoài trường.

- Công tác văn thư, lưu trữ của Phòng

- Phụ trách công tác Công đoàn phòng

- Phụ trách nhập thông tin cho hồ sơ HSSV

4

ThS. Trịnh Hà My

Sinh ngày: 06/10/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0977 659666

Email: trinhtramy@gmail.com

- Phụ trách công tác cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Xét tốt nghiệp, trình quyết định, in bằng tốt nghiệp, in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên

- Quản lý, theo dõi chế độ chính sách, miễn giảm học phí của HSSV.

5

Vũ Thị Thu Thủy

Sinh ngày: 09/06/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0976 778840

Email: vttthuy@ictu.edu.vn

- Ra các quyết định liên quan đến sinh viên: Thôi học, nghỉ học, bảo lưu…

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Học bổng và học bổng tài trợ cho sinh viên

- Chịu trách nhiệm làm văn bản, công văn.

6

Tô Thị Hương Thủy

Sinh ngày: 02/01/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0985 969876

Email: tohuongthuy@gmail.com

- Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ chính quy.

 

7

Mông Quốc Tuấn

Sinh ngày: 29/05/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0982 686353

Email: mqtuan@ictu.edu.vn

- Phụ trách công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên: Tại phòng theo mô hình 1 cửa và trực tuyến.

- Phụ trách website Cổng thông tin sinh viên, website của Đoàn thanh niên.

- Làm thẻ sinh viên

- Hỗ trợ phụ trách phần mềm quản lý sinh viên

- Các công tác khác của Đoàn thanh niên

- Phụ trách tổng hợp, thống kê, báo cáo điểm hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ khóa 11

8

Hoàng Ngọc Yến

Sinh ngày: 30/07/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0967307000

Email: hnyen@ictu.edu.vn

- Phụ trách quản lý kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường với sinh viên và gia đình sinh viên

- Các công tác khác của Hội sinh viên

- Quản lý khai thác phần mềm quản lý đào tạo, xử lý dữ liệu. Chịu trách nhiệm chính về thông tin của sinh viên.

- Nhập hồ sơ sinh viên; cập nhật thông tin của sinh viên, điểm rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật…vào phần mềm.

- Theo dõi, kiểm tra cung cấp số liệu cho mục IV- Người học trong Báo cáo minh chứng

9

Nguyễn Mạnh Tuấn

Sinh ngày: 04/06/1967

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0983 646135

Email: nmtuan@ictu.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ

- Phụ trách quản lý, phân công công việc tổ bảo vệ

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

10

Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày: 18/09/1990

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01692 335563

Email: nvhung@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

11

Nguyễn Văn Thịnh

Sinh ngày: 24/04/1984

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0912 939278

Email: nvthinh@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

12

Hà Duy Long

Sinh ngày: 15/12/1985

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0966 276558

Email: hdlong@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

13

Nguyễn Việt Hoàng

Sinh ngày: 09/07/1988

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0978 382908

Email: nvhoang@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

14

Cao Mạnh Cường

Sinh ngày: 21/12/1976

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01275 838191

Email: cmcuong@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ
    1   Bùi Anh Tú  Trưởng Phòng

- Phụ trách công tác cấp phát thẻ cho sinh viên

- Công tác kiểm định chất lượng

- Đối thoại với sinh viên, trả lời các ý kiến thắc mắc của sinh viên

- Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm

- Phụ trách theo dõi công tác xét điểm rèn luyện

- Công tác văn hoá văn nghệ thể thao

- Quản lý khai thác sử dụng hệ thống website, kênh thông tin sinh viên.

 
       2   Nguyễn Văn Việt P. Trưởng Phòng

- Chủ tịch Hội sinh viên, phụ trách công tác Hội

- Phụ trách quản lý, khai thác dữ liệu, hồ sơ sinh viên, ấn định danh sách lớp, các báo cáo liên quan đến số liệu sinh viên.

- Công tác quản lý sinh viên, nội trú, ngoại trú

- Ký sổ theo dõi học tập rèn luyện cho sinh viên

- Công tác bảo vệ

- Công tác Cựu sinh viên

Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 4.7, 6.8

 
       3    Dương Thị Thanh Tâm Chuyên viên

Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ ngoài ngân sách, ngoài trường

-    Tiếp nhận hồ sơ nhập học

-    Kiểm tra đối chiếu hồ sơ sinh viên nhập học theo quyết định trúng tuyển

-    Phối hợp cung cấp bảng điểm để làm chương trình đào tạo cho từng sinh viên.

-    Nhập danh sách quản lý hồ sơ khóa mới vào file excel, cung cấp dữ liệu để ra Quyết định ấn định danh sách.

-    Nhập dữ liệu sinh viên phi chính quy vào phần mềm

-    Thu bổ sung hồ sơ sinh viên các lớp ngoài tỉnh

-    Phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý sinh viên hệ phi chính quy: Tình hình học tập, nghỉ bỏ học, thẻ sinh viên….

-    Kiểm tra hồ sơ thông tin sinh viên tốt nghiệp. Lập danh sách đối chiếu kiểm tra để xét tốt nghiệp.

-    Trả hồ sơ sinh viên tốt nghiệp với các lớp phi chính quy trong trường

-    Làm các báo cáo về: Công tác kiểm tra hồ sơ ……

-    Thực hiện xác nhận sổ ưu đãi hàng kỳ cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách.

-    Cho sinh viên mượn và trả hồ sơ.

-     Hàng tháng, hàng kỳ làm báo cáo tình hình sinh viên các hệ đào tạo liên kết ngoài trường

-    Chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác cập nhật thông tin sinh viên các hệ lên phần mềm.

Công tác văn thư của phòng (Các văn bản cứng)

Công tác công đoàn:

-    Công tác công đoàn trường: thực hiện các công việc tổ chức các hoạt động của nữ công: tổ chức 8/3, 20/10, 1/6 và rằm trung thu cho các cháu (phối hợp lên kế hoạch tổ chức, tạm ứng tiền tổ chức, làm danh sách và phát quà cho các cán bộ nữ, các cháu, thanh quyết toán….). Tham gia và thực hiện các công việc khác do CĐ trường phân công.

-    Công tác công đoàn phòng: Phụ trách chung các công tác hiếu, hỉ, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các báo cáo thường niên, các công việc công đoàn cấp trên triển khai, tiếp nhận các ý kiến của các Công đoàn viên triển khai đến công đoàn cấp trên. Kết hợp với chính quyền tổ chức du xuân, nghỉ mát cho công đoàn viên

 
    4   Tô Thị Hương Thủy Chuyên viên

Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ chính quy.

Khoảng 5000 hồ sơ sinh viên hệ chính quy các khóa

-Tiếp nhận hồ sơ nhập học phân chia theo lớp khoảng 1500 sinh viên hàng năm

-Kiểm tra đối chiếu hồ sơ sinh viên nhập học theo quyết định trúng tuyển, phối hợp cung cấp số liệu ấn định danh sách khóa mới.

-Nhập danh sách quản lý hồ sơ khóa mới vào file excel

-Thu bổ sung hồ sơ sinh viên khóa mới

-Thu bằng tốt nghiệp của sinh viên khóa trước và đối chiếu kiểm tra.

-Kiểm tra hồ sơ thông tin sinh viên tốt nghiệp: thu các loại chứng chỉ tiếng anh, IC3 của sinh viên tốt nghiệp và đối chiếu kiểm tra theo quy định. Lập danh sách đối chiếu kiểm tra để xét tốt nghiệp.

-Trả toàn bộ hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

-Lên kế hoạch tổ chức cho toàn bộ sinh viên hệ chính quy học chính trị đầu khóa, đầu năm học.

-Lên kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức lễ tốt nghiệp hệ chính quy hàng năm.

-Làm công tác phối hợp với các tỉnh có sinh viên cử tuyển theo học theo dõi báo cáo tình hình học tập.

-Làm các báo cáo về: Công tác kiểm tra hồ sơ, công tác thực hiện chế độ chính sách, tình hình đào tạo hệ cử tuyển……

-Làm quyết định thu học phí hàng năm cho toàn trường.

-Cho sinh viên mượn và trả hồ sơ.

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.2

 
    5 Trịnh Hà My Chuyên viên

- Phụ trách công tác cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Xét tốt nghiệp, trình quyết định, in bằng tốt nghiệp, in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV

- In bản sao bằng tốt nghiệp

- Vào sổ phát bằng tốt nghiệp

-Trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên

- Đối chiếu danh sách tốt nghiệp và danh sách trúng tuyển theo khóa trước khi tốt nghiệp

- Nhập danh sách sinh viên tốt nghiệp vào phần mềm

- Làm công tác công đoàn của phòng

- Quản trị thiết bị của phòng

-Thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên gồm: thông báo thu hồ sơ miễn giảm hàng kỳ, tổng hợp, xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên gồm: Thông báo thu hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hàng kỳ, tổng hợp xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện chế độ xét cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên gồm: Thông báo thu hồ sơ xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hàng kỳ, tổng hợp, xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện xác nhận sổ ưu đãi hàng kỳ cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách.

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.3, 4.5.

 
      6  Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên

- Ra các quyết định liên quan đến sinh viên: ấn định danh sách, thôi học, bảo lưu, buộc thôi học, chuyển ngành, chuyển lớp, ban cán sự…

- Lập kế hoạch đối thoại, đón tiếp sinh viên, dân quân tự vệ…

- Phụ trách công tác xét khen thưởng, kỷ luật HSSV, xét kết quả học tập

- Chịu trách nhiệm làm các loại văn bản, công văn, báo cáo của phòng:

+ Đại học Thái Nguyên: lập kế hoạch, báo cáo, khen thưởng, cho sinh viên ký cam kết về công tác phòng chống ma túy, tội phạm, An toàn giao thông-ANTT…

+ Trong trường: Báo cáo Phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học, thi đua khối trong phòng; báo cáo xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục, đề án vị trí việc làm, ba công khai

-  Ra quyết định thành lập các hội đồng, cử cán bộ đi công tác.

- Lập kế hoạch công tác năm học, công tác tháng

- Xét học bổng tài trợ cho sinh viên

- Tổ trưởng tổ công đoàn Bộ phận QLSV

- Quản lý, chuyển tiếp các thông tin nhận đến email Phòng, lưu trữ và chuyển tiếp các công văn, quyết định trên file mềm.

-Xét cấp học bổng khuyến khích học tập và thực hiện học bồng chính sách cho sinh viên gồm: Tiếp nhận bảng điểm hàng kỳ từ phòng đào tạo. Tách bảng điểm và gửi thông báo xét học bổng về các khoa, bộ môn. Tổng hợp danh sách đề nghị xét cấp học bổng của các khoa, bộ môn, tính phương án 2 để xét chọn phương án cấp học bổng cho sinh viên hàng kỳ, họp xét và ra quyết định.

- Phụ trách công tác thu thập minh chứng 6.1

 
  7 Dương Thu Trang Cán sự

- Thường trực văn phòng Đoàn thanh niên

- Triển khai các nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.4 và 6.6

 
   8 Hà Thị Thu Hà Cán sự

- Thường trực văn phòng Hội sinh viên

- Triển khai các hoạt động Hội sinh viên

 
   8 Nguyễn Mạnh Tuấn

Tổ trưởng

tổ bảo vệ

- Phụ trách quản lý, phân công công việc tổ bảo vệ

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

 
     10 Mông Quốc Tuấn Chuyên viên

- Phụ trách công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên: Tại phòng theo mô hình 1 cửa và trực tuyến.

- Phụ trách website Cổng thông tin sinh viên, website của Đoàn thanh niên.

- Phụ trách tổng hợp, thống kê, báo cáo điểm hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ khóa 11.

- Làm thẻ sinh viên, phối hợp với ngân hàng thu thập dữ liệu làm thẻ ngân hàng cho sinh viên, phối hợp với trung tâm học liệu thu thập dữ liệu làm thẻ truy cập Trung tâm học liệu.

- Hỗ trợ phụ trách phần mềm quản lý sinh viên

- Các công tác khác của Đoàn thanh niên

 
     11  Hoàng Ngọc Yến Chuyên viên

- Phụ trách quản lý kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường với sinh viên và gia đình sinh viên.

- Quản lý khai thác phần mềm quản lý đào tạo, xử lý dữ liệu đầu vào. Chịu trách nhiệm chính về thông tin của sinh viên.

- Cập nhật thông tin của sinh viên khen thưởng, kỷ luật, miễn giảm,thôi học, bảo lưu, tiếp tục theo học…vào phần mềm khi có quyết định.

- Theo dõi, kiểm tra cung cấp số liệu cho mục IV- Người học trong Báo cáo minh chứng

- Báo cáo số liệu sinh viên.

- Các công tác thường xuyên của Hội sinh viên

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 4.6 và 6.5

 

Phòng Công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Phòng Công tác HSSV có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý HSSV, công tác tuyên truyền, văn hóa, truyền thống, công tác bảo vệ và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

    1. Đội ngũ lãnh đạo phòng

 

 

050800027

Trưởng phòng
ThS. Bùi Anh Tú
Điện thoại: 0914400246
Email: batu@ictu.edu.vn

DSCF0135 copy

Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0912660246
Email: nvviet@ictu.edu.vn

2. Bộ phận quản lý học sinh sinh viên
     Bộ phận này có nhiệm vụ tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển vào trường; sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành được tuyển chọn. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác y tế trường học.
     Hàng năm Bộ phận quản lý HSSV phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học cho HSSV với các nội dung: phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các chế độ chính sách của Nhà nước đối với HSSV; nội quy, quy chế, chương trình đào tạo,...
    Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành phân loại xếp hạng HSSV theo từng học kỳ, năm học theo quy chế hiện hành làm căn cứ để thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội và học phí cho HSSV; đề nghị biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
    Bộ phận này cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia thi HSSV giỏi, nghiên cứu khoa học, xét cấp học bổng khuyến khích tài năng cho những HSSV xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên và các phòng tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt động khác; định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết các ý kiến đề nghị, khiếu nại của HSSV.
     Một trong số những nhiệm vụ quan trọng của bộ phận này là phối hợp với các phòng có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học; tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và các hồ sơ giấy tờ khác cho HSSV; thực hiện việc bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với HSSV theo quy định hiện hành, xác nhận cho HSSV vay vốn tín dụng.
    Trước mỗi đợt xét tốt nghiệp cho HSSV, bộ phận quản lý HSSV luôn tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp và cho những HSSV nghèo có khó khăn ngay trong quá trình học tập.
    Tiếp nhận và quản lý LHS nước ngoài đến học tập tại trường, quản lý cơ sở dữ liệu về HSSV, cựu HSSV của trường.
     Phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường tổ chức quản lý HSSV nội, ngoại trú theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và nhà trường.
     Về công tác chính trị, tư tưởng, Bộ phận quản lý HSSV luôn tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với CBVC và HSSV, công tác tuyên truyền vận động và công tác văn hoá quần chúng trong trường. Nắm bắt tình hình tư tưởng của CBVC, HSSV trong trường, chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc của CBVC, HSSV.

3. Bộ phân bảo vệ

     Bộ phận này có chức năng lập và thực hiện kế hoạch phân ca, phân gác nhằm bảo vệ các tài sản công, an toàn tính mạng cho CBVC và HSSV nhà trường. Tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị nội bộ. Quản lý và sử dụng đúng quy định và hiệu quả cao đối với các công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ. 
     Nắm bắt kịp thời tình hình trật tự an ninh trên địa bàn để đề xuất các phương án bảo vệ nhà trường. Phối hợp với lực lượng bảo vệ, công an, dân quân tự vệ trên địa bàn trong công tác xây dựng lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ cơ quan và xử lý kịp thời khi xảy ra các vụ việc mất mát tài sản, gây rối an ninh trật tự.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Ảnh

Thông tin

Nhiệm vụ

1

 

ThS. Bùi Anh Tú

Sinh ngày: 10/08/1984

Chức vụ: Trưởng phòng; 

Điện thoại: 0914 400246

Email:batu@ictu.edu.vn

- Phụ trách công tác cấp phát thẻ cho sinh viên

- Công tác kiểm định chất lượng

- Đối thoại với sinh viên, trả lời các ý kiến thắc mắc của sinh viên

- Công tác văn hoá văn nghệ thể thao

- Quản lý khai thác sử dụng hệ thống website, kênh thông tin sinh viên.

2

 

ThS. Nguyễn Văn Việt

Sinh ngày: 11/06/1986

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại: 0912 660246

Email: nvviet@ictu.edu.vn

-  Chủ tịch Hội sinh viên

- Phụ trách quản lý, khai thác dữ liệu, hồ sơ sinh viên, ấn định danh sách lớp, các báo cáo liên quan đến số liệu sinh viên.

- Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm

- Công tác quản lý sinh viên, nội trú, ngoại trú

- Ký sổ theo dõi học tập rèn luyện cho sinh viên

- Công tác Cựu sinh viên

- Công tác bảo vệ

 

3

 

Dương Thị Thanh Tâm

Sinh ngày: 25/10/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0977362666

Email: dtttam@ictu.edu.vn

- Quản lý hồ sơ sinh viên các lớp hệ ngoài ngân sách.

- Quản lý sinh viên các lớp ngoài trường.

- Công tác văn thư, lưu trữ của Phòng

- Phụ trách công tác Công đoàn phòng

- Phụ trách nhập thông tin cho hồ sơ HSSV

4

ThS. Trịnh Hà My

Sinh ngày: 06/10/1984

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0977 659666

Email: trinhtramy@gmail.com

- Phụ trách công tác cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Xét tốt nghiệp, trình quyết định, in bằng tốt nghiệp, in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên

- Quản lý, theo dõi chế độ chính sách, miễn giảm học phí của HSSV.

5

Vũ Thị Thu Thủy

Sinh ngày: 09/06/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0976 778840

Email: vttthuy@ictu.edu.vn

- Ra các quyết định liên quan đến sinh viên: Thôi học, nghỉ học, bảo lưu…

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

- Học bổng và học bổng tài trợ cho sinh viên

- Chịu trách nhiệm làm văn bản, công văn.

6

Tô Thị Hương Thủy

Sinh ngày: 02/01/1987

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0985 969876

Email: tohuongthuy@gmail.com

- Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ chính quy.

 

7

Mông Quốc Tuấn

Sinh ngày: 29/05/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0982 686353

Email: mqtuan@ictu.edu.vn

- Phụ trách công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên: Tại phòng theo mô hình 1 cửa và trực tuyến.

- Phụ trách website Cổng thông tin sinh viên, website của Đoàn thanh niên.

- Làm thẻ sinh viên

- Hỗ trợ phụ trách phần mềm quản lý sinh viên

- Các công tác khác của Đoàn thanh niên

- Phụ trách tổng hợp, thống kê, báo cáo điểm hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ khóa 11

8

Hoàng Ngọc Yến

Sinh ngày: 30/07/1990

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0967307000

Email: hnyen@ictu.edu.vn

- Phụ trách quản lý kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường với sinh viên và gia đình sinh viên

- Các công tác khác của Hội sinh viên

- Quản lý khai thác phần mềm quản lý đào tạo, xử lý dữ liệu. Chịu trách nhiệm chính về thông tin của sinh viên.

- Nhập hồ sơ sinh viên; cập nhật thông tin của sinh viên, điểm rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật…vào phần mềm.

- Theo dõi, kiểm tra cung cấp số liệu cho mục IV- Người học trong Báo cáo minh chứng

9

Nguyễn Mạnh Tuấn

Sinh ngày: 04/06/1967

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0983 646135

Email: nmtuan@ictu.edu.vn

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ

- Phụ trách quản lý, phân công công việc tổ bảo vệ

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

10

Nguyễn Văn Hưng

Sinh ngày: 18/09/1990

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01692 335563

Email: nvhung@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

11

Nguyễn Văn Thịnh

Sinh ngày: 24/04/1984

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0912 939278

Email: nvthinh@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

12

Hà Duy Long

Sinh ngày: 15/12/1985

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0966 276558

Email: hdlong@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

13

Nguyễn Việt Hoàng

Sinh ngày: 09/07/1988

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0978 382908

Email: nvhoang@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

14

Cao Mạnh Cường

Sinh ngày: 21/12/1976

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 01275 838191

Email: cmcuong@ictu.edu.vn

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ
    1   Bùi Anh Tú  Trưởng Phòng

- Phụ trách công tác cấp phát thẻ cho sinh viên

- Công tác kiểm định chất lượng

- Đối thoại với sinh viên, trả lời các ý kiến thắc mắc của sinh viên

- Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm

- Phụ trách theo dõi công tác xét điểm rèn luyện

- Công tác văn hoá văn nghệ thể thao

- Quản lý khai thác sử dụng hệ thống website, kênh thông tin sinh viên.

 
       2   Nguyễn Văn Việt P. Trưởng Phòng

- Chủ tịch Hội sinh viên, phụ trách công tác Hội

- Phụ trách quản lý, khai thác dữ liệu, hồ sơ sinh viên, ấn định danh sách lớp, các báo cáo liên quan đến số liệu sinh viên.

- Công tác quản lý sinh viên, nội trú, ngoại trú

- Ký sổ theo dõi học tập rèn luyện cho sinh viên

- Công tác bảo vệ

- Công tác Cựu sinh viên

Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 4.7, 6.8

 
       3    Dương Thị Thanh Tâm Chuyên viên

Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ ngoài ngân sách, ngoài trường

-    Tiếp nhận hồ sơ nhập học

-    Kiểm tra đối chiếu hồ sơ sinh viên nhập học theo quyết định trúng tuyển

-    Phối hợp cung cấp bảng điểm để làm chương trình đào tạo cho từng sinh viên.

-    Nhập danh sách quản lý hồ sơ khóa mới vào file excel, cung cấp dữ liệu để ra Quyết định ấn định danh sách.

-    Nhập dữ liệu sinh viên phi chính quy vào phần mềm

-    Thu bổ sung hồ sơ sinh viên các lớp ngoài tỉnh

-    Phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý sinh viên hệ phi chính quy: Tình hình học tập, nghỉ bỏ học, thẻ sinh viên….

-    Kiểm tra hồ sơ thông tin sinh viên tốt nghiệp. Lập danh sách đối chiếu kiểm tra để xét tốt nghiệp.

-    Trả hồ sơ sinh viên tốt nghiệp với các lớp phi chính quy trong trường

-    Làm các báo cáo về: Công tác kiểm tra hồ sơ ……

-    Thực hiện xác nhận sổ ưu đãi hàng kỳ cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách.

-    Cho sinh viên mượn và trả hồ sơ.

-     Hàng tháng, hàng kỳ làm báo cáo tình hình sinh viên các hệ đào tạo liên kết ngoài trường

-    Chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác cập nhật thông tin sinh viên các hệ lên phần mềm.

Công tác văn thư của phòng (Các văn bản cứng)

Công tác công đoàn:

-    Công tác công đoàn trường: thực hiện các công việc tổ chức các hoạt động của nữ công: tổ chức 8/3, 20/10, 1/6 và rằm trung thu cho các cháu (phối hợp lên kế hoạch tổ chức, tạm ứng tiền tổ chức, làm danh sách và phát quà cho các cán bộ nữ, các cháu, thanh quyết toán….). Tham gia và thực hiện các công việc khác do CĐ trường phân công.

-    Công tác công đoàn phòng: Phụ trách chung các công tác hiếu, hỉ, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, các báo cáo thường niên, các công việc công đoàn cấp trên triển khai, tiếp nhận các ý kiến của các Công đoàn viên triển khai đến công đoàn cấp trên. Kết hợp với chính quyền tổ chức du xuân, nghỉ mát cho công đoàn viên

 
    4   Tô Thị Hương Thủy Chuyên viên

Phụ trách công tác quản lý hồ sơ HS-SV hệ chính quy.

Khoảng 5000 hồ sơ sinh viên hệ chính quy các khóa

-Tiếp nhận hồ sơ nhập học phân chia theo lớp khoảng 1500 sinh viên hàng năm

-Kiểm tra đối chiếu hồ sơ sinh viên nhập học theo quyết định trúng tuyển, phối hợp cung cấp số liệu ấn định danh sách khóa mới.

-Nhập danh sách quản lý hồ sơ khóa mới vào file excel

-Thu bổ sung hồ sơ sinh viên khóa mới

-Thu bằng tốt nghiệp của sinh viên khóa trước và đối chiếu kiểm tra.

-Kiểm tra hồ sơ thông tin sinh viên tốt nghiệp: thu các loại chứng chỉ tiếng anh, IC3 của sinh viên tốt nghiệp và đối chiếu kiểm tra theo quy định. Lập danh sách đối chiếu kiểm tra để xét tốt nghiệp.

-Trả toàn bộ hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

-Lên kế hoạch tổ chức cho toàn bộ sinh viên hệ chính quy học chính trị đầu khóa, đầu năm học.

-Lên kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức lễ tốt nghiệp hệ chính quy hàng năm.

-Làm công tác phối hợp với các tỉnh có sinh viên cử tuyển theo học theo dõi báo cáo tình hình học tập.

-Làm các báo cáo về: Công tác kiểm tra hồ sơ, công tác thực hiện chế độ chính sách, tình hình đào tạo hệ cử tuyển……

-Làm quyết định thu học phí hàng năm cho toàn trường.

-Cho sinh viên mượn và trả hồ sơ.

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.2

 
    5 Trịnh Hà My Chuyên viên

- Phụ trách công tác cấp phát bằng tốt nghiệp.

- Xét tốt nghiệp, trình quyết định, in bằng tốt nghiệp, in giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV

- In bản sao bằng tốt nghiệp

- Vào sổ phát bằng tốt nghiệp

-Trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên

- Đối chiếu danh sách tốt nghiệp và danh sách trúng tuyển theo khóa trước khi tốt nghiệp

- Nhập danh sách sinh viên tốt nghiệp vào phần mềm

- Làm công tác công đoàn của phòng

- Quản trị thiết bị của phòng

-Thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên gồm: thông báo thu hồ sơ miễn giảm hàng kỳ, tổng hợp, xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên gồm: Thông báo thu hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hàng kỳ, tổng hợp xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện chế độ xét cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên gồm: Thông báo thu hồ sơ xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hàng kỳ, tổng hợp, xét duyệt đối chiếu kiểm tra tính xác thực của hồ sơ, nhập danh sách vào file excel, tiến hành họp xét và ra quyết định cho các sinh viên hệ chính quy.

-Thực hiện xác nhận sổ ưu đãi hàng kỳ cho sinh viên được hưởng chế độ chính sách.

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.3, 4.5.

 
      6  Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên

- Ra các quyết định liên quan đến sinh viên: ấn định danh sách, thôi học, bảo lưu, buộc thôi học, chuyển ngành, chuyển lớp, ban cán sự…

- Lập kế hoạch đối thoại, đón tiếp sinh viên, dân quân tự vệ…

- Phụ trách công tác xét khen thưởng, kỷ luật HSSV, xét kết quả học tập

- Chịu trách nhiệm làm các loại văn bản, công văn, báo cáo của phòng:

+ Đại học Thái Nguyên: lập kế hoạch, báo cáo, khen thưởng, cho sinh viên ký cam kết về công tác phòng chống ma túy, tội phạm, An toàn giao thông-ANTT…

+ Trong trường: Báo cáo Phòng chống tham nhũng; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học, thi đua khối trong phòng; báo cáo xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục, đề án vị trí việc làm, ba công khai

-  Ra quyết định thành lập các hội đồng, cử cán bộ đi công tác.

- Lập kế hoạch công tác năm học, công tác tháng

- Xét học bổng tài trợ cho sinh viên

- Tổ trưởng tổ công đoàn Bộ phận QLSV

- Quản lý, chuyển tiếp các thông tin nhận đến email Phòng, lưu trữ và chuyển tiếp các công văn, quyết định trên file mềm.

-Xét cấp học bổng khuyến khích học tập và thực hiện học bồng chính sách cho sinh viên gồm: Tiếp nhận bảng điểm hàng kỳ từ phòng đào tạo. Tách bảng điểm và gửi thông báo xét học bổng về các khoa, bộ môn. Tổng hợp danh sách đề nghị xét cấp học bổng của các khoa, bộ môn, tính phương án 2 để xét chọn phương án cấp học bổng cho sinh viên hàng kỳ, họp xét và ra quyết định.

- Phụ trách công tác thu thập minh chứng 6.1

 
  7 Dương Thu Trang Cán sự

- Thường trực văn phòng Đoàn thanh niên

- Triển khai các nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 6.4 và 6.6

 
   8 Hà Thị Thu Hà Cán sự

- Thường trực văn phòng Hội sinh viên

- Triển khai các hoạt động Hội sinh viên

 
   8 Nguyễn Mạnh Tuấn

Tổ trưởng

tổ bảo vệ

- Phụ trách quản lý, phân công công việc tổ bảo vệ

- Thực hiện các công tác theo chức năng nhiệm vụ của tổ bảo vệ.

 
     10 Mông Quốc Tuấn Chuyên viên

- Phụ trách công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên: Tại phòng theo mô hình 1 cửa và trực tuyến.

- Phụ trách website Cổng thông tin sinh viên, website của Đoàn thanh niên.

- Phụ trách tổng hợp, thống kê, báo cáo điểm hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ khóa 11.

- Làm thẻ sinh viên, phối hợp với ngân hàng thu thập dữ liệu làm thẻ ngân hàng cho sinh viên, phối hợp với trung tâm học liệu thu thập dữ liệu làm thẻ truy cập Trung tâm học liệu.

- Hỗ trợ phụ trách phần mềm quản lý sinh viên

- Các công tác khác của Đoàn thanh niên

 
     11  Hoàng Ngọc Yến Chuyên viên

- Phụ trách quản lý kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường với sinh viên và gia đình sinh viên.

- Quản lý khai thác phần mềm quản lý đào tạo, xử lý dữ liệu đầu vào. Chịu trách nhiệm chính về thông tin của sinh viên.

- Cập nhật thông tin của sinh viên khen thưởng, kỷ luật, miễn giảm,thôi học, bảo lưu, tiếp tục theo học…vào phần mềm khi có quyết định.

- Theo dõi, kiểm tra cung cấp số liệu cho mục IV- Người học trong Báo cáo minh chứng

- Báo cáo số liệu sinh viên.

- Các công tác thường xuyên của Hội sinh viên

- Phụ trách công tác thu thập, báo cáo minh chứng tiêu chí 4.6 và 6.5

 
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama