Phòng Quản lý cơ sở vật chất

  

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ- ĐHTN ngày 04/03/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chung

Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Tên phòng: Quản lý cơ sở vật chất

Điện thoại: 02803.904 389

Email: phongqtpv@ictu.edu.vn

qtpv

1. Chức năng

Phòng Quản lý cơ sở vật chất thực hiện chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác Quản trị, phục vụ và một số nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản trị cơ sở vật chất và công tác phục vụ

- Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, đất đai thuộc phạm vi diện tích được giao; ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm đất đai, bảo đảm toàn vẹn địa giới thuộc trường quản lý.

- Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị, vật tư theo quy định.

- Tổ chức quản lý sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của trường.

- Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa và mua sắm tài sản, các trang thiết bị phục vụ công tác của trường.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức nghiệm thu các công trình mới được xây dựng, sửa chữa, cải tạo; nhận bàn giao và đưa các công trình đó vào sử dụng.

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các phương án đầu tư liên doanh, liên kết hoạt động dịch vụ phục vụ các hoạt động chung của nhà trường.

- Phối hợp với bộ phận liên quan để tổ chức và triển khai công tác phòng chống bão, lụt, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

- Xây dựng các quy định, nội quy quy chế về quản lý tài sản, các trang thiết bị của nhà trường.

- Lập kế hoạch dự trù và cấp phát VPP cho CBVC trong trường.

- Quản lý trang thiết bị văn phòng và lễ tân đảm bảo yêu cầu vật chất phục vụ mọi hoạt động, công tác của Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng và các phòng chức năng.

- Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, các lớp bồi dưỡng cán bộ, các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn, tiếp khách của trường.

- Xây dựng quy chế và đề xuất biện pháp thực hiện an toàn và bảo hộ lao động trong trường; tổ chức việc kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động.

- Chủ trì tổ chức, thiết kế panô, áp phích, khẩu hiệu, băng cờ, đèn trang trí, âm thanh ánh sáng… phục vụ các hoạt động của trường đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức trang trí khánh tiết trong các ngày lễ lớn và đón tiếp các đoàn khách.

b) Công tác vệ sinh môi trường

- Tổ chức thực hiện các công tác vệ sinh công cộng tại khu nhà làm việc, nhà thực hành thí nghiệm.

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, cây cảnh; xây dựng, tôn tạo và bảo dưỡng hệ thống hồ sinh thái, đài phun nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan, xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên của trường.

c) Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Đơn vị: Quản lý cơ sở vật chất 

TT

Họ và tên 

(Có học hàm, học vị)
Chức vụ Điện thoại Email
1

NXHUONG

ThS. Nguyễn Xuân Hương

Trưởng phòng 0979 808 433 nxhuong@ictu.edu,vn
2

PBTRUONG

ThS. Phạm Bá Trường

Phó Trưởng phòng 0948 033 449 pbtruong@ictu.edu.vn
3

 

tdminh

ThS. Trần Duy Minh

Phó Trưởng phòng 0982 909 386

tdminh@ictu.edu.vn

4

MVDU

ThS. Mã Văn Du

Chuyên viên 0918 658 939 mvdu@ictu.edu.vn
5

NTHUONG

ThS. Nguyễn Thu Hương

Chuyên viên 0916 604 616 nthuongqttb@ictu.edu.vn
6

vtthanh

ThS. Vũ Tiến Thanh

Chuyên viên 0948.557.586 vtthanh@ictu.edu.vn
7

LTTHEU

Lương Thị Thêu

Chuyên viên 0983 721 485 lttheu@ictu.edu.vn
8

TXTHAI

Trần Xuân Thái

Nhân viên 0904 028 456 txthai@ictu.edu.vn
9

lvduy2

Lê Viết Duy

Kỹ sư 0988 22 99 44

lvduy@ictu.edu.vn

10

NDQUE

Nguyễn Đình Quế

Nhân viên 0913 045 446 ndque@ictu.edu.vn
11

NNDINH

Nguyễn Ngọc Đĩnh

Nhân viên 0985 602 734 nndinh@ictu.edu.vn
12

DVTO

Dương Văn Tố

Nhân viên 01686 323 339 dvto@ictu.edu.vn
13

NVCANH

Nguyễn Văn Cảnh

Nhân viên 0978 661 373 nvcanh@ictu.edu.vn
14

NVDUNG

Nguyễn Viết Dũng

Nhân viên 0974 369 701 nvdung@ictu.edu.vn
15

DNKHANH

Dương Ngọc Khánh

Nhân viên 0913 828 846 dnkhanh@ictu.edu.vn
16

LNHA

Lê Ngọc Hà

Nhân viên 0986 953 473 lnha@ictu.edu.vn
17

TTLTHI

Trần Thị Lệ Thi

Nhân viên 0988 297 820 ttlthi@ictu.edu.vn
18

1

ThS. Đặng Thị Thảo

Chuyên viên 0973 905 822 dtthao@ictu.edu.vn
19

1

Dương Minh Quốc

KTV 0334 197 792 dmquoc@ictu.edu.vn
20

1

ThS. Nguyễn An Khánh

KS 0989 166 111 nakhanh@ictu.edu.vn
21

1

ThS. Trịnh Văn Giác

KS 0868 190 386 tvgiac@ictu.edu.vn
22

1

ThS. Mai Ngọc Hân

KS 0366 016 111 mnhan@ictu.edu.vn
23

1

ThS. Trần Thị Thu Trang

KS 0973 128 747 ttttrang@ictu.edu.vn
24

1

ThS. Phạm Mai Hương

Chuyên viên 0912 429 290 pmhuong@ictu.edu.vn
25

1

ThS. Nguyễn Thị Ngà

KS 0987 883 712 ntnga@ictu.edu.vn
26 Cam Thị Thu Thương NV 0973 561 739 cttthuong@ictu.edu.vn
27 Dương Thị Mai NV 0912 481 196 dvtmai@ictu.edu.vn
28 Nguyễn Thị Thêm NV 0395 006 742 ltthem@ictu.edu.vn
29 Nguyễn Thị Điểm NV 0972 303 969 ltdiem@ictu.edu.vn
30 Ngô Thị Thu Hương NV 0364 615 896 ntthuong@ictu.edu.vn
31 Nguyễn Thị Minh Trang NV 0356 422 129 ntmtrang@ictu.edu.vn
32 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết NV 0978 378 195 ntntuyet@ictu.edu.vn
33 Nông Thị Thể NV 0966 248 496 ntthe@ictu.edu.vn