Đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

HỌ ĐỆM TÊN Chức vụ hiện tại Số điện thoại Email
Nguyến Tú An UVBCH Đoàn trường 973137111 annguyentu181@gmail.com
Trần Thị Thúy  An UVBCH Đoàn trường 989436333 tttan@ictu.edu.vn
Phạm Mai Anh UVBCH Đoàn trường 987188519 maianhphamtn@gmail.com
Trần Thị Thảo  Anh UVBCH Đoàn trường 01692222836 tranthithaoanh197@gmail.com
Nguyễn Trí  Bình UVBCH Đoàn trường 01682504611 tribinh1998@gmail.com
Vũ Thanh Bình UVBCH Đoàn trường 1688477141 vuthanhbinhtq@gmail.com
Nguyễn Việt Chung UVBCH Đoàn trường 0983 956 595 c@sday.vn
Nguyễn Thế Dũng UVBTV Đoàn trường 915458789 dungcndt@ictu.edu.vn
Bùi  Xuân Dương UVBCH Đoàn trường 963803693 duongmoclao@gmail.com
Lê Hoàng Hiệp UVBTV Đoàn trường 0984.666.500 lhhiep@ictu.edu.vn
Nguyễn Tuấn Hiệp UVBCH Đoàn trường 01298455333 nthiep@ictu.edu.vn
Trần Đức Hoàng UVBCH Đoàn trường 976262145 tdhoang@ictu.edu.vn
Nguyễn Xuân Kiên UVBTV Đoàn trường 0973 849 557 nxkien@ictu.edu.vn
Lê Hồng  Thu UVBCH Đoàn trường 979270291 Hongthuk44kd5@gmail.com
Nguyễn Thị Phương Thuỷ UVBCH Đoàn trường 1654615843 nguyenphuongthuy12qh@gmail.com
Đỗ Thị Thủy UVBCH Đoàn trường 1.679.161.663 thuy.chit.96@gmail.com
Dương Thu Trang UVBTV Đoàn trường 1672000456 dttrang@ictu.edu.vn
Bùi Anh Bí thư Đoàn trường 914400246 batu@ictu.edu.vn
Lê Anh  Tú Phó bí thư Đoàn trường 0906167587 tula@ictu.edu.vn
Mông Quốc  Tuấn UVBCH Đoàn trường 0982686353 mqtuan@ictu.edu.vn
Nguyễn Văn Việt Phó bí thư Đoàn trường 0912660246 nvviet@ictu.edu.vn