Left-Banner
Right-Banner

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG CNTT & TT  

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2003, là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Thái Nguyên. Từ 1 tổ chức đoàn non trẻ, trải qua hơn  năm phát triển và hoạt động thực tiễn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được các cấp ghi nhận. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Trường:

- Là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng bổ xung đảng viên cho Đảng bộ. Đoàn Trường luôn xác định nhiệm vụ tích cực tham gia xây dựng Đảng.

- Tạo môi trường đưa đoàn viên thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

        Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn song đội ngũ BCH Đoàn Trường luôn sáng tạo, năng động và nhiệt tình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường, nhân đạo từ thiện và an ninh công cộng…cho ĐVTN toàn Trường. Nhiều hoạt động của Đoàn Trường đã gây được tiếng vang lớn như: “Hội diễn văn nghệ”, “Festival sinh viên”, “Ai là người thắng cuộc” trong cán bộ, giáo viên, HSSV không chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mà có sức lan toả trong toàn Đại học Thái Nguyên. Không chỉ tổ chức các hoạt động cho ĐVTN trong Trường, Đoàn Trường còn tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi cấp Đại học Thái Nguyên, cấp tỉnh, toàn quốc và đều gặt hái được nhiều giải thưởng như: “Cuộc thi tiếng hát HSSV Đại học Thái Nguyên”, “Cuộc thi sáng tạo trẻ, tay nghề Asean cấp tỉnh”, “Cuộc thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc”… Với những thành tích và những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tập thể Đoàn Trường liên tục được nhận bằng khen của Trung Ương Đoàn, cờ thi đua, bằng khen của tỉnh Đoàn, giấy khen của Đại học Thái Nguyên. Nhiều cá nhân hoạt động tích cực đã nhận được nhiều khen thưởng cấp Đại học Thái Nguyên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CNTT&TT NHIỆM KỲ 2012-2014

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Tuấn Linh

Phòng CTHSSV

Bí thư

2

Vũ Minh Hoài

Phòng CTHSSV

Phó bí thư TT

Bùi Anh Tú

Khoa CNTT

Phó bí thư

Phạm Văn Ngọc

Khoa CNĐT-TT

UV BTV

5

Nguyễn Việt Hùng

Khoa HTTTKT

UV BTV

6

Bùi Văn Tùng

Khoa CNTĐH

UV BTV

7

Phan Văn Tư

ĐH ĐTVTK9B

UV BTV

8

Vũ Huy Lượng

Khoa CNTT

UV BCH

9

Dương Thu Trang

Phòng Công tác HSSV

UV BCH

10

Nguyễn Trần Ánh

Phòng QLKH&HTQT

UV BCH

11

Kiều Thị Hương Lan

Phòng Đào tạo

UV BCH

12

Ma Thị Vân Hà

Khoa KHCB

UV BCH

13

Hoàng Huy Bình

ĐH ĐKTĐK7A

UV BCH

14

Nguyễn Minh Đức

ĐH ĐTVTK9C

UV BCH

15

Nguyễn Thị Hậu

ĐH Mạng&TT K10A

UV BCH

16

Trần Thị Lan

ĐH HTTTQLK10B

UV BCH

17

Nguyễn Quang Long

ĐH CNPMK7C

UV BCH

18

Đặng Thành Luân

ĐH ĐTVTK8C

UV BCH

19

Đặng Quang Minh

ĐH ĐTVTK9B

UV BCH

20

Phạm Kim Quế

ĐH THKTK8B

UV BCH

21 

Mông Quốc Tuấn

ĐH CNPMK7C

UV BCH

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG CNTT & TT  

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2003, là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Đại học Thái Nguyên. Từ 1 tổ chức đoàn non trẻ, trải qua hơn  năm phát triển và hoạt động thực tiễn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã gặt hái được nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được các cấp ghi nhận. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Trường:

- Là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng bổ xung đảng viên cho Đảng bộ. Đoàn Trường luôn xác định nhiệm vụ tích cực tham gia xây dựng Đảng.

- Tạo môi trường đưa đoàn viên thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

        Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn song đội ngũ BCH Đoàn Trường luôn sáng tạo, năng động và nhiệt tình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường, nhân đạo từ thiện và an ninh công cộng…cho ĐVTN toàn Trường. Nhiều hoạt động của Đoàn Trường đã gây được tiếng vang lớn như: “Hội diễn văn nghệ”, “Festival sinh viên”, “Ai là người thắng cuộc” trong cán bộ, giáo viên, HSSV không chỉ ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mà có sức lan toả trong toàn Đại học Thái Nguyên. Không chỉ tổ chức các hoạt động cho ĐVTN trong Trường, Đoàn Trường còn tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi cấp Đại học Thái Nguyên, cấp tỉnh, toàn quốc và đều gặt hái được nhiều giải thưởng như: “Cuộc thi tiếng hát HSSV Đại học Thái Nguyên”, “Cuộc thi sáng tạo trẻ, tay nghề Asean cấp tỉnh”, “Cuộc thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc”… Với những thành tích và những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tập thể Đoàn Trường liên tục được nhận bằng khen của Trung Ương Đoàn, cờ thi đua, bằng khen của tỉnh Đoàn, giấy khen của Đại học Thái Nguyên. Nhiều cá nhân hoạt động tích cực đã nhận được nhiều khen thưởng cấp Đại học Thái Nguyên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CNTT&TT NHIỆM KỲ 2012-2014

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Tuấn Linh

Phòng CTHSSV

Bí thư

2

Vũ Minh Hoài

Phòng CTHSSV

Phó bí thư TT

Bùi Anh Tú

Khoa CNTT

Phó bí thư

Phạm Văn Ngọc

Khoa CNĐT-TT

UV BTV

5

Nguyễn Việt Hùng

Khoa HTTTKT

UV BTV

6

Bùi Văn Tùng

Khoa CNTĐH

UV BTV

7

Phan Văn Tư

ĐH ĐTVTK9B

UV BTV

8

Vũ Huy Lượng

Khoa CNTT

UV BCH

9

Dương Thu Trang

Phòng Công tác HSSV

UV BCH

10

Nguyễn Trần Ánh

Phòng QLKH&HTQT

UV BCH

11

Kiều Thị Hương Lan

Phòng Đào tạo

UV BCH

12

Ma Thị Vân Hà

Khoa KHCB

UV BCH

13

Hoàng Huy Bình

ĐH ĐKTĐK7A

UV BCH

14

Nguyễn Minh Đức

ĐH ĐTVTK9C

UV BCH

15

Nguyễn Thị Hậu

ĐH Mạng&TT K10A

UV BCH

16

Trần Thị Lan

ĐH HTTTQLK10B

UV BCH

17

Nguyễn Quang Long

ĐH CNPMK7C

UV BCH

18

Đặng Thành Luân

ĐH ĐTVTK8C

UV BCH

19

Đặng Quang Minh

ĐH ĐTVTK9B

UV BCH

20

Phạm Kim Quế

ĐH THKTK8B

UV BCH

21 

Mông Quốc Tuấn

ĐH CNPMK7C

UV BCH

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama