Left-Banner
Right-Banner

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT

Tên đối tác

Tên nước

Tên chương trình

Hình thức

liên kết

Thời gian bắt đầu

Số lượng sinh viên

1

Trường Đại học Quản trị Paris

Cộng hòa Pháp

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế

Đào tạo toàn phần tại Việt Nam

2011

374

 

 

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT

Tên đối tác

Tên nước

Tên chương trình

Hình thức

liên kết

Thời gian bắt đầu

Số lượng sinh viên

1

Trường Đại học Quản trị Paris

Cộng hòa Pháp

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế

Đào tạo toàn phần tại Việt Nam

2011

374

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama