Left-Banner
Right-Banner

Dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tên nước Thời gian bắt đầu Tên dự án Nội dung Thành phần tham gia Kết quả
Vương quốc Bỉ 01/01/2011 Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach Nghiên cứu phát triển mạng cảm biến trên nền IPv6. Thiết lập phòng thí nghiệm cho Trường ĐH CNTT&TT về Công nghệ truyền thông.

1. Paul De Knop;

2. Kris Steehaut;

3. Patrick Sorgeloos;

4. Kristien Verbrugghen;

5. Các nhóm nghiên cứu của Trường ĐHCNTT&TT và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự án sau khi  triển khai đã thu được một số kết quả chính như sau: 1. Đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về công nghệ truyền thông tiên tiến tại phòng 308A, C1 của ICTU với các trang thiết bị hiện đại và tiên tiến được Đầu tư từ dự án về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

2. Nghiên cứu về nền tảng Arduino và xây dựng thành công mô hình thí nghiệm về ngôi nhà thông minh dựa trên nền tảng Arduino.

3. Nghiên cứu về nền tảng Zolertia và xây dựng thành công mô hình mô hình thí nghiệm về hệ thống an ninh chống trộm và cảnh báo cháy tự động qua mạng viễn thông.

4.Nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi giữa IPv4 với IPv6 và xây dựng thành công mô hình kết nối mạng IPv6 qua nền tảng mạng IPv4.

5. Xây dựng chương trình truyền thông giữa IPv6 clients qua nền tảng IPv4.

6. Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Winform, trên smartphone OS Android và phát triển ứng dụng giám sát môi trường trên smartphone.

7. Viết được 01 bài báo khoa học được đăng trên SpringerLink và Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) của Springer.

9. Đào tạo bồi dưỡng cho 8 giảng viên, 38 sinh viên thuộc ngành CNTT và ĐTVT về các lĩnh vực nghiên cứu của dự án.

 01/11/2014 – 31/10/2016 Applying Wireless Sensor Networks in agriculture: a hydroponic greenhouse as student lab and research environment for improving the quality of vegetable cultivation in the north of Vietnam Nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp, nghiên cứu trồng thí nghiệm rau, củ, quả theo phương pháp canh tác thủy canh có ứng dụng công nghệ cao Trường ĐH CNTT&TT, ĐH Bách khoa Hà Nội, Vlaamse Interuniversitaire Raad (Tổ chức VLIR) và Trường ĐH Vrije Universiteit Brussel (VUB) Dự án đang trong giai đoạn triển khai và đã thu được những kết quả ban đầu

 

 

 

Dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tên nước Thời gian bắt đầu Tên dự án Nội dung Thành phần tham gia Kết quả
Vương quốc Bỉ 01/01/2011 Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach Nghiên cứu phát triển mạng cảm biến trên nền IPv6. Thiết lập phòng thí nghiệm cho Trường ĐH CNTT&TT về Công nghệ truyền thông.

1. Paul De Knop;

2. Kris Steehaut;

3. Patrick Sorgeloos;

4. Kristien Verbrugghen;

5. Các nhóm nghiên cứu của Trường ĐHCNTT&TT và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự án sau khi  triển khai đã thu được một số kết quả chính như sau: 1. Đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu về công nghệ truyền thông tiên tiến tại phòng 308A, C1 của ICTU với các trang thiết bị hiện đại và tiên tiến được Đầu tư từ dự án về lĩnh vực mạng cảm biến không dây.

2. Nghiên cứu về nền tảng Arduino và xây dựng thành công mô hình thí nghiệm về ngôi nhà thông minh dựa trên nền tảng Arduino.

3. Nghiên cứu về nền tảng Zolertia và xây dựng thành công mô hình mô hình thí nghiệm về hệ thống an ninh chống trộm và cảnh báo cháy tự động qua mạng viễn thông.

4.Nghiên cứu về công nghệ chuyển đổi giữa IPv4 với IPv6 và xây dựng thành công mô hình kết nối mạng IPv6 qua nền tảng mạng IPv4.

5. Xây dựng chương trình truyền thông giữa IPv6 clients qua nền tảng IPv4.

6. Nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Winform, trên smartphone OS Android và phát triển ứng dụng giám sát môi trường trên smartphone.

7. Viết được 01 bài báo khoa học được đăng trên SpringerLink và Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE) của Springer.

9. Đào tạo bồi dưỡng cho 8 giảng viên, 38 sinh viên thuộc ngành CNTT và ĐTVT về các lĩnh vực nghiên cứu của dự án.

 01/11/2014 – 31/10/2016 Applying Wireless Sensor Networks in agriculture: a hydroponic greenhouse as student lab and research environment for improving the quality of vegetable cultivation in the north of Vietnam Nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp, nghiên cứu trồng thí nghiệm rau, củ, quả theo phương pháp canh tác thủy canh có ứng dụng công nghệ cao Trường ĐH CNTT&TT, ĐH Bách khoa Hà Nội, Vlaamse Interuniversitaire Raad (Tổ chức VLIR) và Trường ĐH Vrije Universiteit Brussel (VUB) Dự án đang trong giai đoạn triển khai và đã thu được những kết quả ban đầu

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama