Left-Banner
Right-Banner

Danh mục đề tài kh&cn cấp đại học đang thực hiện

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC  ĐANG THỰC HIỆN

Stt Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia Tổng Kinh phí
(triệu đồng)
Ghi chú
Đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2014 chuyển tiếp (08 đề tài)
1 ĐH2014-TN08-01 Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát, bài toán tựa cân bằng Pareto hỗn hợp và ứng dụng Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hoàng Phương Khánh
Nguyễn Thanh Giang
Khoa Thu Hoài
Nguyễn Thị Nhung
60  
2 ĐH2014-TN08-02 Nghiên cứu phát triển một số thuật toán điều khiển robot di động trên cơ sở sử dụng thông tin hình ảnh Lê Văn Chung Vương Thị Yến 62  
3 ĐH2014-TN08-03 Nghiên cứu một số kỹ thuật sinh testcase tốt trong kiểm thử phần mềm Tô Hữu Nguyên Nguyễn Hồng Tân
Hà Thị Thanh
Vương Thị Yến
48,9  
4 ĐH2014-TN08-04 Sử dụng chip FPGA để cấu hình chế tạo một số bộ vi điều khiển tiên tiến Vũ Đức Thái Bùi Văn Tùng
Bùi Tuấn Anh
Kim Đình Thái
Dương Thị Nhung
60  
5 ĐH2014-TN08-05 Nghiên cứu phép biến đổi WAVELET để khử nhiễu tín hiệu viễn thông Đỗ Huy Khôi Vũ Thúy Hằng
Vương Thị Yến
54,6  
6 ĐH2014-TN08-06 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ép nóng vật liệu ma sát nền đồng có phụ gia AL2O3 kích thước siêu mịn (200 nanomet) đến đặc tính làm việc của vật liệu ma sát ướt Nguyễn Văn Giáp Vũ Lai Hoàng
Trần Xuân Trọng
Vương Thị Yến
85  
7 ĐH2014-TN08-07 Phát triển hệ thống kiến tạo và chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Vũ Xuân Nam Nguyễn Văn Huân
An Thị Xuân Vân
Nguyễn Văn Giáp
Nguyễn Tiến Mạnh
Đàm Thị Phương Thảo
Vương Thị Yến
60  
8 ĐH2014-TN08-08 Xây dựng giải pháp Marketing điện tử trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng tuyển sinh đầu vào tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Lý Thu Trang
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Hằng
Vương Thị Yến
60  
Đề tài KH&CN cấp Đại học mới triển khai năm 2015 (06 đề tài)      
1 ĐH2015-TN07-01 Loại hình tự sự trong văn học dân tộc Thái thời kì hiện đại  Nguyễn Thị Hải Anh Vương Thị Yến 29  
2 ĐH2015-TN07-02 Nghiệm hữu hiệu và điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ. Đinh Diệu Hằng Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thùy Trang
Vương Thị Yến
37  
3 ĐH2015-TN07-03 Xử lý song song trong phương pháp RBF-FD giải bài toán truyền nhiệt. Ngô Mạnh Tưởng Đặng Thị Oanh
Trịnh Minh Đức
Dương Thị Nhung
37  
4 ĐH2015-TN07-04 Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thực tại ảo (VR) vào xây dựng giải pháp thương mại điện tử 3D. Lê Anh Tú (1987) Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
Phạm Bá Mấy
Lê Triệu Tuấn
22  
5 ĐH2015-TN07-05 Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid. Vũ Chiến Thắng Nguyễn Văn Tảo
Phùng Trung Nghĩa
Vương Thị Yến
Nguyễn Thanh Tùng
38  
6 ĐH2015-TN07-06 Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống thông tin Quản lý cơ sở dữ liệu về cây dược liệu của Việt Nam nhằm phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển Lê Triệu Tuấn Đỗ Văn Thiện
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
22  

Ấn định danh sách gồm 14 đề tài./.

Xem tiếp...

Danh mục đề tài kh&cn cấp đại học đang thực hiện

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC  ĐANG THỰC HIỆN

Stt Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia Tổng Kinh phí
(triệu đồng)
Ghi chú
Đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2014 chuyển tiếp (08 đề tài)
1 ĐH2014-TN08-01 Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát, bài toán tựa cân bằng Pareto hỗn hợp và ứng dụng Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hoàng Phương Khánh
Nguyễn Thanh Giang
Khoa Thu Hoài
Nguyễn Thị Nhung
60  
2 ĐH2014-TN08-02 Nghiên cứu phát triển một số thuật toán điều khiển robot di động trên cơ sở sử dụng thông tin hình ảnh Lê Văn Chung Vương Thị Yến 62  
3 ĐH2014-TN08-03 Nghiên cứu một số kỹ thuật sinh testcase tốt trong kiểm thử phần mềm Tô Hữu Nguyên Nguyễn Hồng Tân
Hà Thị Thanh
Vương Thị Yến
48,9  
4 ĐH2014-TN08-04 Sử dụng chip FPGA để cấu hình chế tạo một số bộ vi điều khiển tiên tiến Vũ Đức Thái Bùi Văn Tùng
Bùi Tuấn Anh
Kim Đình Thái
Dương Thị Nhung
60  
5 ĐH2014-TN08-05 Nghiên cứu phép biến đổi WAVELET để khử nhiễu tín hiệu viễn thông Đỗ Huy Khôi Vũ Thúy Hằng
Vương Thị Yến
54,6  
6 ĐH2014-TN08-06 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ép nóng vật liệu ma sát nền đồng có phụ gia AL2O3 kích thước siêu mịn (200 nanomet) đến đặc tính làm việc của vật liệu ma sát ướt Nguyễn Văn Giáp Vũ Lai Hoàng
Trần Xuân Trọng
Vương Thị Yến
85  
7 ĐH2014-TN08-07 Phát triển hệ thống kiến tạo và chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Vũ Xuân Nam Nguyễn Văn Huân
An Thị Xuân Vân
Nguyễn Văn Giáp
Nguyễn Tiến Mạnh
Đàm Thị Phương Thảo
Vương Thị Yến
60  
8 ĐH2014-TN08-08 Xây dựng giải pháp Marketing điện tử trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng tuyển sinh đầu vào tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Lý Thu Trang
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Nguyễn Thị Hằng
Vương Thị Yến
60  
Đề tài KH&CN cấp Đại học mới triển khai năm 2015 (06 đề tài)      
1 ĐH2015-TN07-01 Loại hình tự sự trong văn học dân tộc Thái thời kì hiện đại  Nguyễn Thị Hải Anh Vương Thị Yến 29  
2 ĐH2015-TN07-02 Nghiệm hữu hiệu và điều kiện tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ. Đinh Diệu Hằng Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thùy Trang
Vương Thị Yến
37  
3 ĐH2015-TN07-03 Xử lý song song trong phương pháp RBF-FD giải bài toán truyền nhiệt. Ngô Mạnh Tưởng Đặng Thị Oanh
Trịnh Minh Đức
Dương Thị Nhung
37  
4 ĐH2015-TN07-04 Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thực tại ảo (VR) vào xây dựng giải pháp thương mại điện tử 3D. Lê Anh Tú (1987) Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
Phạm Bá Mấy
Lê Triệu Tuấn
22  
5 ĐH2015-TN07-05 Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid. Vũ Chiến Thắng Nguyễn Văn Tảo
Phùng Trung Nghĩa
Vương Thị Yến
Nguyễn Thanh Tùng
38  
6 ĐH2015-TN07-06 Nghiên cứu và xây dựng Hệ thống thông tin Quản lý cơ sở dữ liệu về cây dược liệu của Việt Nam nhằm phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển Lê Triệu Tuấn Đỗ Văn Thiện
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Thị Hằng
22  

Ấn định danh sách gồm 14 đề tài./.

Xem tiếp...

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama