Danh mục đề tài cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện năm 2015-2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN NĂM 2015-2016

 

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên tham gia

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Ghi chú

1

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thủy canh trong nhà kính và ứng dụng sản xuất dâu tây và một số loại rau củ quả sạch tại tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thành Vinh

Lê Sỹ Lợi. Phạm Quốc Thịnh, Nguyễn Xuân Hòa, Lương Tiến Hùng, Trần Tuấn Việt, Lê Mạnh Hữu, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Phước, Trần Ngọc Anh

02/2015-02/2017

276.539.500

 

2

Thiết kế chế tạo hệ thống tự động cảnh báo giám sát và chăm sóc sức khỏe từ xa cho người cao tuổi về nhịp tim, nhiệt độ và huyết áp

Phùng Tung Nghĩa

Phạm Việt BÌnh, Đỗ Văn Toàn, Nguyễn Hải Minh, Nguyễn Thế Dũng, Hạc Văn Vinh, Lê Xuân Thủy, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Văn Phước, Trần Ngọc Anh

02/2015-08/2016

294.477.000