Left-Banner
Right-Banner

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quoc gia năm 2015

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN  KỶ YẾU QUOC GIA NĂM 2015

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Nghiêm cứu hiệu ứng phi nhiệt từ bức xạ của thiết bị phát wifi lên cơ thể Trịnh Ngọc Hiến, Mai Hữu Thuấn Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 9 ISBN: 987-604-938-722-7
Tập 1, trang 518-522
700,000 2 350,000 1 350,000  
2 Phân Loại Câu Trả Lời Giả Mạo Trên Các Trang Web Hỏi Đáp Cộng Đồng Dựa Vào quan hệ người dùng Nông Thị Hoa, Quách Xuân Trưởng, Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Thuý Thảo, Nguyễn Xuân Hưng Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) ISBN: 978-604-67-0653-9
Trang 288-292
700,000 5 140,000 5 700,000  
3 Đánh giá hiệu năng của thuật toán phân cụm mờ bán giám sát cho bài toán phân đoạn ảnh nha khoa Trần Mạnh Tuấn, Phạm Huy Thông, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Đình Hóa Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VIII (Fair) ISBN: 978-604-913-379-8
trang:130-143
700,000 4 175,000 1 175,000  
4 Giao thức định tuyến IPv6 có sự nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Văn Tảo, Vũ Văn San, Lê Nhật Thăng Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT2015) ISBN: 978-604-67-0635-9
Trang 87-91
700,000 4 175,000 2 350,000  
5 Phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử: Kinh nghiệm tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN: 978-604-945-014-3
Trang 120-126, Số xuất bản 1004- 2015
700,000 1 700,000 1 700,000  
6 Thuật toán dán nhãn theo đường biên trong xây dựng ATLAS giải phẫu bộ xương người Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VII (Fair) ISBN: 978-604-913-300-8
Trang 636-642,Số xuất bản 2283-2014
700,000 1 700,000 1 700,000 Hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
7 Kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu dựa vào nội dung phục vụ cho phát hiện, quản lý và khai thác Nguyễn Văn Huân
 Nguyễn Văn Tảo
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT2015) Trang 353-357,ISBN:978-604-67-0635-9 700,000 2 350,000 2 700,000  
8 Mạng nowrron min-max mờ tăng trưởng Lê Anh Tú, Vũ Đình Minh Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá VCCA2015 ISBN: 978-604-913-429-6
trang 677-682
700,000 2 350,000 1 350,000  
9 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với độ tin cậy của mạng Manet Lê Khánh Dương, Nguyễn Văn Tảo, Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Quách Xuân Trưởng Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VIII (Fair) ISBN:978-604-913-397-8
trang 30-36
700,000 5 140,000 4 560,000  
10 Đánh giá mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Nguyên Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Tiến Mạnh, Bùi Thị Phương Thảo, Lê Thị Hằng Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 179-189 700,000 5 140,000 5 700,000  
11 Kiểm định các yếu tố tác động tới các hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Vũ Xuân Nam Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 157-167 700,000 1 700,000 1 700,000  
12 Kết quả xây dựng thư viện số QH2015 giải phương trình vi phân Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Nguyễn Thanh Hường, Ngô Thị Kim Quy Kỷ yếu hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông @ 2015 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII 2015 ISBN: 978-604-67-0645-8
pp: 106-111
700,000 4 175,000 2 350,000  
13 Nâng cao độ tin cậy cho máy chủ DNS Anycast với giải pháp dự phòng tích cực Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh Kỷ yếu hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông @ 2015 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII 2015 ISBN: 978-604-67-0645-8
pp: 202-206
700,000 2 350,000 1 350,000  
14 Giải pháp xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Lê Anh Tú, Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 155-129 700,000 2 350,000 2 700,000  

 

 

Danh sách các bài báo đăng trên kỷ yếu quoc gia năm 2015

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN  KỶ YẾU QUOC GIA NĂM 2015

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Nghiêm cứu hiệu ứng phi nhiệt từ bức xạ của thiết bị phát wifi lên cơ thể Trịnh Ngọc Hiến, Mai Hữu Thuấn Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 9 ISBN: 987-604-938-722-7
Tập 1, trang 518-522
700,000 2 350,000 1 350,000  
2 Phân Loại Câu Trả Lời Giả Mạo Trên Các Trang Web Hỏi Đáp Cộng Đồng Dựa Vào quan hệ người dùng Nông Thị Hoa, Quách Xuân Trưởng, Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Thuý Thảo, Nguyễn Xuân Hưng Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) ISBN: 978-604-67-0653-9
Trang 288-292
700,000 5 140,000 5 700,000  
3 Đánh giá hiệu năng của thuật toán phân cụm mờ bán giám sát cho bài toán phân đoạn ảnh nha khoa Trần Mạnh Tuấn, Phạm Huy Thông, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Đình Hóa Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VIII (Fair) ISBN: 978-604-913-379-8
trang:130-143
700,000 4 175,000 1 175,000  
4 Giao thức định tuyến IPv6 có sự nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dây Vũ Chiến Thắng, Nguyễn Văn Tảo, Vũ Văn San, Lê Nhật Thăng Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT2015) ISBN: 978-604-67-0635-9
Trang 87-91
700,000 4 175,000 2 350,000  
5 Phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử: Kinh nghiệm tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN: 978-604-945-014-3
Trang 120-126, Số xuất bản 1004- 2015
700,000 1 700,000 1 700,000  
6 Thuật toán dán nhãn theo đường biên trong xây dựng ATLAS giải phẫu bộ xương người Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VII (Fair) ISBN: 978-604-913-300-8
Trang 636-642,Số xuất bản 2283-2014
700,000 1 700,000 1 700,000 Hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
7 Kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu dựa vào nội dung phục vụ cho phát hiện, quản lý và khai thác Nguyễn Văn Huân
 Nguyễn Văn Tảo
Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT2015) Trang 353-357,ISBN:978-604-67-0635-9 700,000 2 350,000 2 700,000  
8 Mạng nowrron min-max mờ tăng trưởng Lê Anh Tú, Vũ Đình Minh Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá VCCA2015 ISBN: 978-604-913-429-6
trang 677-682
700,000 2 350,000 1 350,000  
9 Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đối với độ tin cậy của mạng Manet Lê Khánh Dương, Nguyễn Văn Tảo, Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Quách Xuân Trưởng Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia lần thứ VIII (Fair) ISBN:978-604-913-397-8
trang 30-36
700,000 5 140,000 4 560,000  
10 Đánh giá mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Nguyên Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Tiến Mạnh, Bùi Thị Phương Thảo, Lê Thị Hằng Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 179-189 700,000 5 140,000 5 700,000  
11 Kiểm định các yếu tố tác động tới các hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Vũ Xuân Nam Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 157-167 700,000 1 700,000 1 700,000  
12 Kết quả xây dựng thư viện số QH2015 giải phương trình vi phân Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải, Nguyễn Thanh Hường, Ngô Thị Kim Quy Kỷ yếu hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông @ 2015 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII 2015 ISBN: 978-604-67-0645-8
pp: 106-111
700,000 4 175,000 2 350,000  
13 Nâng cao độ tin cậy cho máy chủ DNS Anycast với giải pháp dự phòng tích cực Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh Kỷ yếu hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông @ 2015 thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII 2015 ISBN: 978-604-67-0645-8
pp: 202-206
700,000 2 350,000 1 350,000  
14 Giải pháp xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo doanh thu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Lê Anh Tú, Nguyễn Văn Huân Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ quốc gia: Vai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp ISBN:978-604-65-2317-8; trang 155-129 700,000 2 350,000 2 700,000  

 

 

Thông báo

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama