Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2011

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Sản xuất sạch hơn – định hướng mới trong phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên theo quan điểm phát triển bền vững Nguyễn Thị Hằng Bài báo đề cập đến việc ứng dụng công nghệ thuộc hợp phần CPI vào sản xuất công nghiệp Thái Nguyên để giảm thiểu tác hại của hoạt động này đến kinh tế và đời sống. Đây là cách tiếp cận mới, đang được áp dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay ở nước ta. Gợi ý chính từ nghiên cứu này là trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam nên áp dụng đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, đồng thời hạn chế được các tác hại xấu đến nền kinh tế, nhằm tạo ra sự phát triển theo hướng bền vững                        The article refers to the application of the CPI on industrial production Taiyuan to reduce the harmful effects of this activity to the economy and life. This new approach is being widely used and popular in our country.Implications from this study are in the process of economic development, Vietnam should apply the same set of solutions, especially solutions of modern computer technology to enhance productivity, while limitingadverse effects on the economy, in order to create sustainable development. Chuyên san Khoa học Xã hội - Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 169-173 Tập 87 Số 11/2011
2 Lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn trong lưới điện phân phối theo phương pháp khoảng chia kinh tế Phạm Hồng Anh Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế có tính chất không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay. Phương pháp khoảng chia kinh tế cho phép người làm quy hoạch lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn theo tính chất khu vực căn cứ vào bảng biểu và đồ thị minh họa được lập sẵn mà không cần tính toán lại nữa. Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 197-202 Tập 88, 12/2011
3 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ của giảng viên trường đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông- Đại học Thái Nguyên Trần Kim Anh Bài báo nêu lên sự cần thiết của biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy học: về nhận thức, về công tác quản lý, đánh giá các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng đào tạo trong nhà trường. Chuyên san Khoa học Xã hội - Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 145-148 Tập 87 Số11/2011
4 Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập Tạ Minh Thanh
Nguyễn Hiếu Minh
Đỗ Thị Bắc
Bài báo đề xuất hệ thống chia sẻ tài nguyên mới dựa trên hệ lưu trữ phân tán kết hợp kiểm soát truy cập để khắc phục các vấn đề của hệ thống chia sẻ hiện nay Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 67-74 Tập 86 Số 10/2011
5 Điều chỉnh dòng điện và tốc độ trong hệ truyền động Thiristor – Động cơ Nguyễn Thị Thu Hiền Bài báo này trình bày cách phân tích tổng hợp hệ truyền động T-Đ với hai mạch vòng điều khiển dùng bộ điều khiển PID. Kết quả của việc khảo sát và đánh giá thiết kế và mô phỏng dùng matlab-simulink cho thấy được chất lượng thực trạng của hệ thống và hướng nâng cao chất lượng của hệ bằng cách đưa thêm vào bộ điều khiển mờ để điều khiển mạch kích từ động cơ Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 33-37 Tập 86 Số 10/2011
6 Cải tiến Focl trong việc học các khái niệm đệ quy Phạm Thị Thương FOCL là một thuật toán học khái niệm logic vị từ cấp một đã được đề xuất bởi Pazzani, Brunk Silverstein, 1991; Pazzani và Kibler, 1992 [3]. Tuy nhiên vấn đề học khái niệm đệ quy phức tạp – chứa nhiều lời gọi đệ quy có thể dẫn đến rủi ro, thuật toán không dừng do gặp phải đệ quy không xác định. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất cải tiến cho FOCL bằng cách tạo thêm các ràng buộc đệ quy cho FOCL trong khi học nhằm tránh rủi ro này. Các ràng buộc được đưa ra để ngăn chặn FOCL lựa chọn và kết nạp các trực kiện gây rủi ro vào tập mệnh đề định nghĩa khái niệm đệ quy cần học. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc cải tiến thực sự có tác dụng. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 49-54 Tập 86 Số 10, 2011
7 Nâng cao khả năng làm việc ổn định của máy phát điện sức gió với lưới trong trường hợp lưới đối xứng bằng phương pháp backstepping Đặng Thị Loan Phượng Trong bài báo này tác giả đề xuất sử dụng phương pháp Bastepping để thiết kế bộ điều khiển nhằm nâng cao khả năng làm viêcj ổn định của máy phát với lưới. Các kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống đã đáp ứng nhu cầukyx thuật đặt ra và có tính khả thi áp dụng trong thực tế Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 207-211 Tập 86 Số 10, 2011
8 Thiết kế hệ thống theo dõi và điều khiển bộ Pid qua môi trường internet Lê Văn Chung  Nguyễn Công Khoa Bài báo đề xuất phương án thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát trạng thái và điều khiển từ xa một bộ điều khiển PID bất kỳ thông qua môi trường Internet. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình hệ thống nhúng dùng họ vi điều khiển DSPIC và giao thức truyền thông theo chuẩn TCP/IP nhằm giải quyết các bài toán theo dõi và điều khiển từ xa qua mạng internet. Hệ thống cho phép người điều khiển từ xa dùng máy tính hoặc điện thoại 3G có kết nối internet để điều khiển. Việc ứng dụng hệ thống giúp người quản lý có thể biết được tình trạng thiết bị khi ở xa và ra các quyết định điều khiển đúng đắn. Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Công nghiệp Hà nội,Tr 20-26, Số 08-12/2011
9 Xây dựng mô hình hệ thống truyền dẫn để tính toán giải tích chất lượng BER của hệ thống vô tuyến số M-QAM Đoàn Thị Thanh Thảo
Đoàn Thanh Hải
Bài báo đề xuất một mô hình giả định để có thể tính toán được một cách giải tích đơn giản và nhanh, giới hạn trên đường cong tỉ lệ lỗi bit BER của hệ thống thực. Kết quả đã đạt được một số công thức kinh nghiệm nhằm xác định tỉ số SNRD gây bởi méo phi tuyến của bộ KĐCS. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 15-20 Tập 86 Số 10, 2011
10 Khả năng sử dụng độ thiệt hại khoảng cách DD để đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi độ khuyeechs đại công suất phát trong các hệ thống 256-QAM Đoàn Thị Thanh Thảo
Đoàn Thanh Hải
Đỗ Huy Khôi
Bài báo giới thiệu cách xác định tham số độ thiệt hại khoảng cách dd để đánh giá độ phi tuyến của các bộ KĐCS và khảo sát sự phụ thuộc của lượng thiệt hại tỷ số tín trên tạp SNRD vào thông số dd trong hệ thống điều chế 256-MQAM đơn sóng mang. Đồng thời bài báo cũng đưa ra một hướng nghiên cứu mới cho việc tính toán một cách giải tích xác suất lỗi bit nhằm đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi các bộ KĐCS trong hệ thống điều chế đa sóng mang. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 27-32 Tập 86 Số 10,2011
11 Phẩm chất của hệ thống alamouti STBC-OFDM trong môi trường fading đa đường Hoàng Quang Trung Gần đây, đã có rất nhiều các nghiên cứu tập trung vào việc đề xuất các sơ đồ truyền dẫn nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống thông tin vô tuyến. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu sơ đồ thực thi của hệ thống sử dụng kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) kết hợp với mã khối không gian-thời gian (STBC) Alamouti 2x1, hay còn gọi là sơ đồ Alamouti 2x1 STBC-OFDM. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành tách tín hiệu tại máy thu bằng phương pháp MLD. Với mô hình hệ thống được đưa ra ở trên, nhiễu ISI gây ra bởi hiệu ứng đa đường sẽ bị loại bỏ. Kết quả mô phỏng bằng Matlab cho thấy tham số phẩm chất hệ thống về tỷ số lỗi bit (BER) dựa trên sơ đồ này là tốt hơn hẳn so với sơ đồ Alamouti 2x1 đơn giản khi ta xét trong môi trường truyền dẫn có fading đa đường. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 105 Tập 78 Số 02,2011
12 Xuất khẩu lao động của Philippines và những kinh nghiệm, giải pháp áp dụng cho Việt Nam Trương Tuấn Linh
Trương Mạnh Hùng
Mặc dù Việt Nam và Philippines cùng thuộc khu vực Asean với dân số và nguồn lực lao động tương đương nhưng Cộng hòa Philippines hiện đang đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu lao động với lượng kiều hối do lao động ở nước ngoài gửi về đóng góp tới 10% GDP hàng năm. Philippines có những kinh nghiệm về chính sách và hình thức xuất khẩu lao động có thể được học tập, ứng dụng đối với chiến lược và chính sách xuất khẩu lao động cho Việt Nam. Từ nghiên cứu này , đề xuất 5 nhóm giải pháp chính có thể được áp dụng cho vấn đề xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Tạp chí Kinh tế Và Phát triển – Đại học Kinh tế Quốc dân, Tr 25-28 Số 174(II), 2/2011
13 Vector trong số cho hàm Poisson Đặng Thị Oanh Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu phương pháp tìm ra các vecto trọng số stencil với sự trợ giúp của các hàm nội suy RBF. Các stencil này là cơ sở xây dựng lược đồ không lưới RBF-FD. Thử nghiệm cho thấy trên cùng một tập tâm, sai số của phương pháp không lưới RBF-FD bởi stencil RBF với tham số hình dạng gần tối ưu tốt hơn đáng kể của phương pháp FEM Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 63-67
Tập 78 Số 02, 2011
14 Xây dựng Lược đô đa chữ ký số tuần tự Trần Trung Dũng Bài báo đề xuất 2 lược đồ chữ ký số mới được phát triển dựa trên hệ mật RSA theo mô hình chữ ký số tập thể-nhóm 2 cấp, đồng thời phân tích mức độ an toàn của các lược đồ mới đề xuất, cho thấy khả năng ứng dụng của chúng trong thực tế. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học việ Kỹ thuật Quân Sự, Tr 5-13 Số 141(6-2011)
15 Sinh viên với việc học tín chỉ Khoa Thu Hoài Bài báo này nêu len những thuận lợi và khó khăn của sinh viên và giải pháp khắc phục cũng như gợi ý về phương pháp để giúp sinh viên có thể có thể tham khảo  Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 151-155
Tập 71, Số 09 (2010)

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2011

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Sản xuất sạch hơn – định hướng mới trong phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên theo quan điểm phát triển bền vững Nguyễn Thị Hằng Bài báo đề cập đến việc ứng dụng công nghệ thuộc hợp phần CPI vào sản xuất công nghiệp Thái Nguyên để giảm thiểu tác hại của hoạt động này đến kinh tế và đời sống. Đây là cách tiếp cận mới, đang được áp dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay ở nước ta. Gợi ý chính từ nghiên cứu này là trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam nên áp dụng đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, đồng thời hạn chế được các tác hại xấu đến nền kinh tế, nhằm tạo ra sự phát triển theo hướng bền vững                        The article refers to the application of the CPI on industrial production Taiyuan to reduce the harmful effects of this activity to the economy and life. This new approach is being widely used and popular in our country.Implications from this study are in the process of economic development, Vietnam should apply the same set of solutions, especially solutions of modern computer technology to enhance productivity, while limitingadverse effects on the economy, in order to create sustainable development. Chuyên san Khoa học Xã hội - Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 169-173 Tập 87 Số 11/2011
2 Lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn trong lưới điện phân phối theo phương pháp khoảng chia kinh tế Phạm Hồng Anh Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện kinh tế có tính chất không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế lưới điện, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay. Phương pháp khoảng chia kinh tế cho phép người làm quy hoạch lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn theo tính chất khu vực căn cứ vào bảng biểu và đồ thị minh họa được lập sẵn mà không cần tính toán lại nữa. Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 197-202 Tập 88, 12/2011
3 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ của giảng viên trường đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông- Đại học Thái Nguyên Trần Kim Anh Bài báo nêu lên sự cần thiết của biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy học: về nhận thức, về công tác quản lý, đánh giá các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng đào tạo trong nhà trường. Chuyên san Khoa học Xã hội - Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 145-148 Tập 87 Số11/2011
4 Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập Tạ Minh Thanh
Nguyễn Hiếu Minh
Đỗ Thị Bắc
Bài báo đề xuất hệ thống chia sẻ tài nguyên mới dựa trên hệ lưu trữ phân tán kết hợp kiểm soát truy cập để khắc phục các vấn đề của hệ thống chia sẻ hiện nay Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 67-74 Tập 86 Số 10/2011
5 Điều chỉnh dòng điện và tốc độ trong hệ truyền động Thiristor – Động cơ Nguyễn Thị Thu Hiền Bài báo này trình bày cách phân tích tổng hợp hệ truyền động T-Đ với hai mạch vòng điều khiển dùng bộ điều khiển PID. Kết quả của việc khảo sát và đánh giá thiết kế và mô phỏng dùng matlab-simulink cho thấy được chất lượng thực trạng của hệ thống và hướng nâng cao chất lượng của hệ bằng cách đưa thêm vào bộ điều khiển mờ để điều khiển mạch kích từ động cơ Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 33-37 Tập 86 Số 10/2011
6 Cải tiến Focl trong việc học các khái niệm đệ quy Phạm Thị Thương FOCL là một thuật toán học khái niệm logic vị từ cấp một đã được đề xuất bởi Pazzani, Brunk Silverstein, 1991; Pazzani và Kibler, 1992 [3]. Tuy nhiên vấn đề học khái niệm đệ quy phức tạp – chứa nhiều lời gọi đệ quy có thể dẫn đến rủi ro, thuật toán không dừng do gặp phải đệ quy không xác định. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất cải tiến cho FOCL bằng cách tạo thêm các ràng buộc đệ quy cho FOCL trong khi học nhằm tránh rủi ro này. Các ràng buộc được đưa ra để ngăn chặn FOCL lựa chọn và kết nạp các trực kiện gây rủi ro vào tập mệnh đề định nghĩa khái niệm đệ quy cần học. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc cải tiến thực sự có tác dụng. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 49-54 Tập 86 Số 10, 2011
7 Nâng cao khả năng làm việc ổn định của máy phát điện sức gió với lưới trong trường hợp lưới đối xứng bằng phương pháp backstepping Đặng Thị Loan Phượng Trong bài báo này tác giả đề xuất sử dụng phương pháp Bastepping để thiết kế bộ điều khiển nhằm nâng cao khả năng làm viêcj ổn định của máy phát với lưới. Các kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống đã đáp ứng nhu cầukyx thuật đặt ra và có tính khả thi áp dụng trong thực tế Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 207-211 Tập 86 Số 10, 2011
8 Thiết kế hệ thống theo dõi và điều khiển bộ Pid qua môi trường internet Lê Văn Chung  Nguyễn Công Khoa Bài báo đề xuất phương án thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát trạng thái và điều khiển từ xa một bộ điều khiển PID bất kỳ thông qua môi trường Internet. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình hệ thống nhúng dùng họ vi điều khiển DSPIC và giao thức truyền thông theo chuẩn TCP/IP nhằm giải quyết các bài toán theo dõi và điều khiển từ xa qua mạng internet. Hệ thống cho phép người điều khiển từ xa dùng máy tính hoặc điện thoại 3G có kết nối internet để điều khiển. Việc ứng dụng hệ thống giúp người quản lý có thể biết được tình trạng thiết bị khi ở xa và ra các quyết định điều khiển đúng đắn. Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Công nghiệp Hà nội,Tr 20-26, Số 08-12/2011
9 Xây dựng mô hình hệ thống truyền dẫn để tính toán giải tích chất lượng BER của hệ thống vô tuyến số M-QAM Đoàn Thị Thanh Thảo
Đoàn Thanh Hải
Bài báo đề xuất một mô hình giả định để có thể tính toán được một cách giải tích đơn giản và nhanh, giới hạn trên đường cong tỉ lệ lỗi bit BER của hệ thống thực. Kết quả đã đạt được một số công thức kinh nghiệm nhằm xác định tỉ số SNRD gây bởi méo phi tuyến của bộ KĐCS. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 15-20 Tập 86 Số 10, 2011
10 Khả năng sử dụng độ thiệt hại khoảng cách DD để đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi độ khuyeechs đại công suất phát trong các hệ thống 256-QAM Đoàn Thị Thanh Thảo
Đoàn Thanh Hải
Đỗ Huy Khôi
Bài báo giới thiệu cách xác định tham số độ thiệt hại khoảng cách dd để đánh giá độ phi tuyến của các bộ KĐCS và khảo sát sự phụ thuộc của lượng thiệt hại tỷ số tín trên tạp SNRD vào thông số dd trong hệ thống điều chế 256-MQAM đơn sóng mang. Đồng thời bài báo cũng đưa ra một hướng nghiên cứu mới cho việc tính toán một cách giải tích xác suất lỗi bit nhằm đánh giá tác động của méo phi tuyến gây bởi các bộ KĐCS trong hệ thống điều chế đa sóng mang. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 27-32 Tập 86 Số 10,2011
11 Phẩm chất của hệ thống alamouti STBC-OFDM trong môi trường fading đa đường Hoàng Quang Trung Gần đây, đã có rất nhiều các nghiên cứu tập trung vào việc đề xuất các sơ đồ truyền dẫn nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống thông tin vô tuyến. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu sơ đồ thực thi của hệ thống sử dụng kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) kết hợp với mã khối không gian-thời gian (STBC) Alamouti 2x1, hay còn gọi là sơ đồ Alamouti 2x1 STBC-OFDM. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành tách tín hiệu tại máy thu bằng phương pháp MLD. Với mô hình hệ thống được đưa ra ở trên, nhiễu ISI gây ra bởi hiệu ứng đa đường sẽ bị loại bỏ. Kết quả mô phỏng bằng Matlab cho thấy tham số phẩm chất hệ thống về tỷ số lỗi bit (BER) dựa trên sơ đồ này là tốt hơn hẳn so với sơ đồ Alamouti 2x1 đơn giản khi ta xét trong môi trường truyền dẫn có fading đa đường. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 105 Tập 78 Số 02,2011
12 Xuất khẩu lao động của Philippines và những kinh nghiệm, giải pháp áp dụng cho Việt Nam Trương Tuấn Linh
Trương Mạnh Hùng
Mặc dù Việt Nam và Philippines cùng thuộc khu vực Asean với dân số và nguồn lực lao động tương đương nhưng Cộng hòa Philippines hiện đang đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu lao động với lượng kiều hối do lao động ở nước ngoài gửi về đóng góp tới 10% GDP hàng năm. Philippines có những kinh nghiệm về chính sách và hình thức xuất khẩu lao động có thể được học tập, ứng dụng đối với chiến lược và chính sách xuất khẩu lao động cho Việt Nam. Từ nghiên cứu này , đề xuất 5 nhóm giải pháp chính có thể được áp dụng cho vấn đề xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Tạp chí Kinh tế Và Phát triển – Đại học Kinh tế Quốc dân, Tr 25-28 Số 174(II), 2/2011
13 Vector trong số cho hàm Poisson Đặng Thị Oanh Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu phương pháp tìm ra các vecto trọng số stencil với sự trợ giúp của các hàm nội suy RBF. Các stencil này là cơ sở xây dựng lược đồ không lưới RBF-FD. Thử nghiệm cho thấy trên cùng một tập tâm, sai số của phương pháp không lưới RBF-FD bởi stencil RBF với tham số hình dạng gần tối ưu tốt hơn đáng kể của phương pháp FEM Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 63-67
Tập 78 Số 02, 2011
14 Xây dựng Lược đô đa chữ ký số tuần tự Trần Trung Dũng Bài báo đề xuất 2 lược đồ chữ ký số mới được phát triển dựa trên hệ mật RSA theo mô hình chữ ký số tập thể-nhóm 2 cấp, đồng thời phân tích mức độ an toàn của các lược đồ mới đề xuất, cho thấy khả năng ứng dụng của chúng trong thực tế. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học việ Kỹ thuật Quân Sự, Tr 5-13 Số 141(6-2011)
15 Sinh viên với việc học tín chỉ Khoa Thu Hoài Bài báo này nêu len những thuận lợi và khó khăn của sinh viên và giải pháp khắc phục cũng như gợi ý về phương pháp để giúp sinh viên có thể có thể tham khảo  Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên, Tr 151-155
Tập 71, Số 09 (2010)
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama