Left-Banner
Right-Banner

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2012

Stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học đọc tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin của sinh viên năm thứ hia, trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Nguyễn Thùy Linh Bài báo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học đọc tiếng Anh chuyên ngành CNTT và tìm ra mối quan hệ giữa các nhân tố đó của sinh viên năm thứ hai và đề xuất các giải pháp để dạy và học tiếng Anh chuyên ngành đạt hiệu quả cao. Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 03, số 91(2012), Tr 47-51
2 Kết hợp giải thuật di truyền với phân cụm loại trừ trong tối ưu hóa tham số điều khiển Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Linh, Vũ Đình Minh Dữ liệu trong các thiết bị điều khiển thường bị nhiễu bởi nhiều loại dữ liệu khác nhau. Việc hiệu chỉnh, tinh chỉnh và kiểm tra dữ liệu dùng trong các hệ thống điều khiển là cần thiết. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân cụm loại trừ và giải thuật di truyền trong trích lọc dữ liệu từ một tệp dữ liệu ban đầu. Thực hiện phân cụm để loại bỏ phần dư thừa, hình thành các luật làm tri thức đầu vào cho hệ điều khiển. Giải thuậ di truyền là công cụ tìm kiếm, xác định các giá trị tối ưu cho tập tham số điều khiển. Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 90 Số 02 (2012), Tr 87-92
3 Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn. Bài toán điều khiển đã được trong và ngoài nước quân tâm giải quyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó có những bài toán điều khiển chứa các tích bội phân. Việc giải quyết bài toán chứa tích bội phân luôn có độ phúc tạp tính toán cao khi giải bằng các thuật giải thông thường. Với việc áp dụng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên, các tích phân bội được giải với độ phân giải nhỏ hơn nhiều. Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tr 93-99 Tập 90 Số 02(2012)
4 Phân tích đánh giá giao thức hơp tác trong mạng vô tuyến Hoàng Quang Trung, Bùi Thị Thanh Xuân Truyền dẫn hợp tác là kỹ thuật hứa hẹn nhiều khả năng đáp ứng về phẩm chất của các mạng vô tuyến. Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi đưa ra sự phân tích và đánh giá phẩm chất của giao thức hợp tác tại lớp vật lý dựa trên sơ đồ phân tập hợp tác trong [3]. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất phương pháp tối ưu xuyên lớp bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tập hợp tác với giao thức lựa chọn nút chuyển tiếp trong [4] nhằm nâng cao hiệu quả truyền dẫn của mạng vô tuyến hợp tác. Chúng tôi đã thực hiện mô phỏng máy tính bằng Matlab, kết quả mô phỏng đã chứng minh được rằng truyền dẫn phân tập hợp tác cho phẩm chất tốt hơn hẳn so với truyền dẫn trực tiếp (không hợp tác). Chúng tôi cũng đã phân tích lý thuyết để chỉ ra rằng nếu quá trình hợp tác đầy đủ ở cả lớp vật lý và lớp điều khiển truy nhập môi trường sẽ cho phẩm chất hệ thống vượt trội.  Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012)
5 Ứng dụng kỹ thuật méo trước để khắc phục méo phi tuyến trong thông tin vệ tinh Đoàn Thị Thanh Thảo Bài báo nghiên cứu kỹ thuật méo trước nhằm loại bỏ méo phi tuyến gây ra bởi bộ khuếch đại công suất cao (HPA). Trong thông tin vệ tinh, với mục đích kinh tế nên bộ khuếch đại công suất trên vệ tinh thường được thiết kế làm việc với độ lùi công suất rất nhỏ nên tính phi tuyến của đường truyền thông tin vệ tinh là rất lớn. Một giải pháp tương đối hiệu quả nhằm loại bỏ méo phi tuyến là sử dụng các mạch méo trước (Predistorter) đặt ngay trước bộ khuếch đại công suất nhằm tạo một đặc tính méo ngược với méo gây ra bởi bộ khuếch đại công suất. Trong bài báo trình bày về kỹ thuật méo trước và khảo sát việc ứng dụng mạng nơ ron khắc phục méo trước cho tín hiệu điều chế 16-QAM, kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của bộ méo trước trong việc khắc phục méo phi tuyến gây ra do bộ công suất cao gây ra. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; 
6 Phương pháp nâng cao chất lượng bằng cách triệt nhiễu thành phần xấp xỉ và thành phần chi tiết trên miền Wavelet Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Thành Trung, Trịnh Văn Hà Kỹ thuật triệt nhiễu và nâng cao chất lượng tiếng nói dùng phép biến đổi Wavelet đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới. Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào cách ước lượng và đặt ngưỡng toàn cục cho toàn bộ tín hiệu. Bài báo này trình bày phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói bằng biến đổi Wavelet cho tín hiệu tiếng nói thành hai thành phần hệ số chi tiết và hệ số xấp xỉ, sau đó áp dụng  kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật ước lượng bình phương tối thiểu MMSE(minimum mean square error) của Ephraim/Malah cho các hệ số đó. Các kết quả mô phỏng cho thấy tiếng nói có nhiễu được triệt nhiễu bằng phương pháp đề xuất có SNR cao hơn các phương pháp trừ phổ, phương pháp MMSE và phương pháp Wavelet của Dohono Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012)
7 Áp dụng mẫu thiết kế trong xử lý phân tán Ngô Thị Lan, Phạm Thị Thương, Lê Thu Trang Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu của mình về việc áp dụng mẫu thiết kế trong tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống phân tán sao cho hệ thống có khả năng tái sử dụng và bảo trì cao. Nghiên cứu của chúng tôi là tổng hợp các vấn đề chung, khái quát các vấn đề chung trong xử lý phân tán và sử dụng mẫu thiết kế vào từng vấn đề chung đó, đưa ra các gợi ý tốt để người phát triển phần mềm có thể vận dụng xây dựng các hệ thống phân tán cụ thể khác nhau sao cho hệ thống đó không bị thoái hóa thiết kế, hệ thống có thể dễ dàng linh động mở rộng để đáp ứng được yêu cầu thay đổi thường xuyên của người dùng. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012), Tr 73 – 78
8 Một giải pháp mới cho bài toán thống kê số lượng sinh viên dự lớp sử dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tới, Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Tính Thống kê số lượng sinh viên dự lớp là một nhu cầu thực tế đặt ra tại các trường đại học. Hiện nay, phương pháp thu thập số liệu một cách độc lập về số lượng sinh viên dự lớp vẫn được thực hiện thủ công bằng cách đếm trực tiếp tại lớp học. Đây là công việc tốn nhiều thời gian cà gây phiền toái, ảnh hưởng đến giờ học nên việc thu thập dữ liệu một cách độc lập vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Trong bài báo này chúng tôi thực nghiệm việc áp dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt của Viola-Jones trong môi trường lớp học từ đó phân tích đánh giá khả năng áp dụng trên thực tế. Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Công nghiệp Hà nội; Tập 99 Số 11(2012), Tr 103 – 108
9 Nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu cử chỉ tay Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tới, Lê Thu Trang Bài báo này trình bày một cơ sở dữ liệu chỉ tay bao gồm các chữ cái, chữ số trong ngôn ngữ cử chỉ để phục vụ cho việc phát triển, thử nghiệm cũng như triển khai các hệ thống nhận dạng cử chỉ tay. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên;  Tập 99 Số 11 (2012), Tr 145 – 150
10 Ứng dụng mạng noron nhân tạo SOM cho bài toán nhận dạng ký tự Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái Mạng noron SOM có thể được ứng dụng trong rất nhiều các bài toán khác nhau như nhận dạng tiếng nói  (Kohonen,  1989),  robotics  (Ritter et al .,  1989),  máy ảo  (Oja, 1992), tối ưu tổ hợp (Fort, 1988), phân lớp ảnh (Kohonen, 1984), khai phá dữ liệu,... Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy việc áp dụng mạng noron SOM cho bài toán nhận dạng ký tự có nhiều thú vị và có thể đem lại kết quả khả quan. Bài báo này trình bày kết quả thử nghiệm khi áp dụng mạng noron SOM để nhận dạng ký tự. Qua đây cũng đưa ra một trình tự các bước để thực hiện, bao gồm: tiền xử lý, trích chọn đặc trưng, chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế mạng.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99, số 11 (2012)
11 Sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lê Quang Đăng Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học haynaang cao chất lượng dạy học là một yêu cầu cấp bách đối với mỗi cán bộ giảng dạy trong các nhà trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên thực tế triển khai nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học lại gặp phải không ít những vấn đề khó khăn. Qua phân tích thực trạng đổi mới phương pháp dạy học từ góc nhìn của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường đại học CNTT&TT, bài báo đã chỉ ra những mặt hạn chế trong việc duy trì phương pháp dạy học truyền thống và những thách thức khi ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 98 Số 10 (2012), Tr 107 – 113
12 Giải thuật di truyền với kích cỡ quần thể thay đổi , áp dụng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu về khẩu phần thức ăn gia súc Nguyễn Thu Huyền, Lương Sỹ Ước, Vũ Mạnh Xuân Bài báo trình bày kết ảu nghiên cứu Gas mà kích cỡ quần thể thay đổi ảnh hưởng tới tính đa dạng của quần thể và áp dụng vào bài toán tối tối ưu đa mục tiêu, cụ thể là bài toán tối ưu khẩu phân thực ăn gia súc Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tr 75 - 80 Tập 93 Số 05 (2012)
13 Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Khoa Thu Hoài Bài toán clique lớn nhất là một bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị và có nhiều ứng dụng. Nhiều vấn đề trong các mạng xã hội, sinh học, tài chính được giải quyết thông qua bài toán tìm kiếm các clique trong đồ thị. Clique và phân vùng clique cũng được sử dụng như một công cụ phân cụm hay phân loại dữ liệu. Tuy nhiên các bài toán thực tế thường được mô hình hoá bằng đồ thị rất lớn và cần phải có bộ nhớ lưu trữ đủ lớn cho quá trình thực hiện các thuật toán. Qua bài báo này, chúng tôi sẽ thảo luận bốn ứng dụng và xác định những thách thức tính toán đến từ lý thuyết cũng như thực hành.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 102 Số 02 (2013)
14 Một phương pháp hiệu quả sinh dữ liệu kiếm thử mức đơn vị Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh Bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các đơn vị phần mềm dựa vào kỹ thuật kiểm chứng mô hình. Các test case thu được một cách tự động dựa vào các phản ví dụ cảu công thức logic thời gian tuyến tính vi phạm các chuẩn bao phủ đã được lựa chọn Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11 (2012), Tr 79 – 84
15 Giải pháp xây dựng quy trình hệ thống Internet Banking và ứng dụng trong các hoạt động giao dịch ngân hàng Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú Hoạt động giao dịch giữa khách hàng - ngân hàng là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các ngân hàng. Tuy nhiên, trong thực tế ngày nay tại các ngân hàng hoạt động giao dịch thường diễn ra cảnh khách hàng phải mất nhiều thời gian điền vào các loại mẫu giấy tờ, đững xếp hàng chờ đến lượt và phải làm thủ tục qua nhiều cửa, chưa kể những rủi ro, nguy hiểm mà khách hàng có thể gặp khi phải thanh toán một số lượng lớn tiền mặt. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 95 Số 07 (2012), Tr 119 – 124
16 Giải pháp xác định điểm cân bằng  cung - cầu và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong thời kỳ hội nhập toàn cầu Nguyễn Thị Hằng Trong hoạt động kinh doanh, một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào là vấn đề lợi nhuận. Để đạt lợi nhuận tối đa, trước hết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có lãi. Để có lãi, các doanh nghiệp cần phải xây dựng các chiến lược kinh doanh. Thực tế, để xây dựng được chiến lược kinh doanh, cần phải khảo sát và xác định nhu cầu của người mua về các sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó hình thành chiến lược cung ứng sản phẩm phù hợp. Như vậy, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là xác định điểm cân bằng giữa Cung - Cầu về sản phẩm và dự báo hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mức tối đa hóa lợi nhuận. Bài bào này ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng giải pháp xác định điểm cân bằng Cung - Cầu và vận dụng vào dự báo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.                                                                              In business, one of the crucial tasks for any business profit that is the problem. To achieve maximum benefit, first of all business activities of the business must be profitable. To be profitable, businesses need to build the business strategy. In fact, to build business strategy, it is necessary to investigate and determine the needs of buyers of products of the enterprise, thus forming strategic supply suitable products. Thus, the business strategy is to determine the equilibrium between supply and demand of products and forecast business activities in order to achieve maximum profit. This paper the application of information technology to build solutions to determine equilibrium and apply on the demand and supply forecasting operations of the manufacturing enterprises in global integration period.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 98, số 10, 2012, Tr 75 – 78
17 Điều khiển mờ tối ưu sử dụng Đại số gia tử và ứng dụng Nguyễn Duy Minh, Vũ Như Lân Bài báo sử dụng phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử và phương pháp điều khiển mờ tối ưu sử dụng đại số gia tử được thay cho các hệ thống điều khiển mờ truyền thống. Các phương pháp điều khiển được xây dựng trên cơ sở các phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử. Phương pháp này được ứng dụng vào mô hình quạt gió cánh nhôm Pp-200, kết quả mô phỏng đã khẳng định các phương pháp điều khiển là đúng đắn và hiệu quả Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 93, số 05, 2012, Tr 41 - 46
18 Lược đồ chữ ký Bội trên đường cong Elliptic Dương Thị Mai Thương, Trịnh Nhật Tiến Khái niệm chữ ký bội được Itakura và Nakamura [1] giới thiệu vào năm 1983, chữ ký bội tức là nhiều người có thể cùng ký trên một văn bản và bất kỳ ai cũng có thể xác minh tính hợp lệ của chữ ký bội đó. Phần lớn các lược đồ chữ ký bội được đề xuất hiện nay đều dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn, bài toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic và bài toán phân tích thừa số nguyên tố. Trong bài báo này, các tác giả  trình bày các lược đồ chữ ký bội dựa trên đường cong eliptic và đánh giá độ an toàn của các lược đồ đó.     Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự; Số đặc san ACEIT'12,11/2012,   Tr 81 - 87
19 Một số ứng dụng của hệ di truyền mờ trong quản lý hàng đợi tích cực  trên mạng TCP/IP Dương Thị Mai Thương, Nguyễn Phương Huy Bài báo đề xuất cải tiến phương pháp quản lý hàng đợi tích cực "Đánh dấu ngẫu nhiên theo hàm mũ" (Random Exponential Marking - REM_AQM) bằng cách sử dụng  mô hình kết hợp hệ mờ và giải thuật di truyền (Modified Genetic Algorithm – MGA). Phương pháp mới này cho phép tự động điều chỉnh tham số khi có sự thay đổi của động học của mạng. Các kết quả được kiểm chứng thông qua mô phỏng trên phần mềm
NS2.   
Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự; Số đặc san ACEIT'12,11/2012,   Tr 212 - 219
20 " Kiểm soát quyền lực nhà nước" - Bước đột phá quan trọng về lý luận của Đảng ta trong đại hội lần thứ XI Đỗ Quỳnh Hoa   Quyền lực nhà nước về bản chất là quyền lực được nhân dân giao cho các cơ quan nhà nước để quản lý xã hội. Vì vậy kiểm soát quyền lực của nhà nước nhằm đảm bảo nền dân chủ và phát huy quyền lực thực sự của nhân dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm soát quyền lực của nhà nước ta, trong những năm qua ở một số lĩnh vực kết quả đạt được chưa cao. Nguyên nhân chính là do việc kiểm soát, giám sát thực về thực thi quyền lực này chưa được thực hiện tốt. Nhận thức rõ điều này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã có bước đột phá quan trọng trong nhận thức về mặt lý luận ở lĩnh vực kiểm soát quyền lực nhà nước. Để thực hiện kiểm soát chặt chẽ về quyền lực nhà nước theo Nghị quyết của Đảng, tác giả đưa ra một số phương thức cơ bản, đó là ngoài sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cần phải tăng cường sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị; vai trò giám sát của các cơ quan báo chí; công tác tuyên truyền cơ quan thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp. 
Từ khóa:  Kiểm soát quyền lực Nhà nước, Đại hội Đảng lần thứ XI.
Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 95 Số 07 (2012), Tr 89 – 92
21 Một phương pháp nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất(PSS) và thiết bị ngang tĩnh (SVC) Phạm Hồng Anh Sự mất ổn định của hệ thống điện thường do phụ tải của hệ thốn thay đổi, công suất làm việc của máy cần phải thay đổi theo. Do có sụt áp trên điện kháng trong, điện áp đầu cực máy phát bị biến thiên, lệch khỏi trị số định mức. Nếu không có biện pháp điều chỉnh, độ lệch sẽ rất đáng kể ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Để đảm bảo cho hệ thống làm việc tốt thì cần phải  loại bỏ được hoặc làm suy giảm tới mức tối thiểu những nhiễu loạn trên hệ thống. Bài báo sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất (PSS) và thiết bị bù ngang SVC cho mục đích này.  Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 011 (2012), Tr 3 – 8
Pin It

Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2012

Stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Đại học
1 Mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học đọc tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin của sinh viên năm thứ hia, trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Nguyễn Thùy Linh Bài báo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học đọc tiếng Anh chuyên ngành CNTT và tìm ra mối quan hệ giữa các nhân tố đó của sinh viên năm thứ hai và đề xuất các giải pháp để dạy và học tiếng Anh chuyên ngành đạt hiệu quả cao. Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 03, số 91(2012), Tr 47-51
2 Kết hợp giải thuật di truyền với phân cụm loại trừ trong tối ưu hóa tham số điều khiển Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Linh, Vũ Đình Minh Dữ liệu trong các thiết bị điều khiển thường bị nhiễu bởi nhiều loại dữ liệu khác nhau. Việc hiệu chỉnh, tinh chỉnh và kiểm tra dữ liệu dùng trong các hệ thống điều khiển là cần thiết. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân cụm loại trừ và giải thuật di truyền trong trích lọc dữ liệu từ một tệp dữ liệu ban đầu. Thực hiện phân cụm để loại bỏ phần dư thừa, hình thành các luật làm tri thức đầu vào cho hệ điều khiển. Giải thuậ di truyền là công cụ tìm kiếm, xác định các giá trị tối ưu cho tập tham số điều khiển. Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 90 Số 02 (2012), Tr 87-92
3 Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn. Bài toán điều khiển đã được trong và ngoài nước quân tâm giải quyết bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó có những bài toán điều khiển chứa các tích bội phân. Việc giải quyết bài toán chứa tích bội phân luôn có độ phúc tạp tính toán cao khi giải bằng các thuật giải thông thường. Với việc áp dụng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên, các tích phân bội được giải với độ phân giải nhỏ hơn nhiều. Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tr 93-99 Tập 90 Số 02(2012)
4 Phân tích đánh giá giao thức hơp tác trong mạng vô tuyến Hoàng Quang Trung, Bùi Thị Thanh Xuân Truyền dẫn hợp tác là kỹ thuật hứa hẹn nhiều khả năng đáp ứng về phẩm chất của các mạng vô tuyến. Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi đưa ra sự phân tích và đánh giá phẩm chất của giao thức hợp tác tại lớp vật lý dựa trên sơ đồ phân tập hợp tác trong [3]. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất phương pháp tối ưu xuyên lớp bằng cách kết hợp kỹ thuật phân tập hợp tác với giao thức lựa chọn nút chuyển tiếp trong [4] nhằm nâng cao hiệu quả truyền dẫn của mạng vô tuyến hợp tác. Chúng tôi đã thực hiện mô phỏng máy tính bằng Matlab, kết quả mô phỏng đã chứng minh được rằng truyền dẫn phân tập hợp tác cho phẩm chất tốt hơn hẳn so với truyền dẫn trực tiếp (không hợp tác). Chúng tôi cũng đã phân tích lý thuyết để chỉ ra rằng nếu quá trình hợp tác đầy đủ ở cả lớp vật lý và lớp điều khiển truy nhập môi trường sẽ cho phẩm chất hệ thống vượt trội.  Chuyên san Khoa học tự nhiên Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012)
5 Ứng dụng kỹ thuật méo trước để khắc phục méo phi tuyến trong thông tin vệ tinh Đoàn Thị Thanh Thảo Bài báo nghiên cứu kỹ thuật méo trước nhằm loại bỏ méo phi tuyến gây ra bởi bộ khuếch đại công suất cao (HPA). Trong thông tin vệ tinh, với mục đích kinh tế nên bộ khuếch đại công suất trên vệ tinh thường được thiết kế làm việc với độ lùi công suất rất nhỏ nên tính phi tuyến của đường truyền thông tin vệ tinh là rất lớn. Một giải pháp tương đối hiệu quả nhằm loại bỏ méo phi tuyến là sử dụng các mạch méo trước (Predistorter) đặt ngay trước bộ khuếch đại công suất nhằm tạo một đặc tính méo ngược với méo gây ra bởi bộ khuếch đại công suất. Trong bài báo trình bày về kỹ thuật méo trước và khảo sát việc ứng dụng mạng nơ ron khắc phục méo trước cho tín hiệu điều chế 16-QAM, kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của bộ méo trước trong việc khắc phục méo phi tuyến gây ra do bộ công suất cao gây ra. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; 
6 Phương pháp nâng cao chất lượng bằng cách triệt nhiễu thành phần xấp xỉ và thành phần chi tiết trên miền Wavelet Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Thành Trung, Trịnh Văn Hà Kỹ thuật triệt nhiễu và nâng cao chất lượng tiếng nói dùng phép biến đổi Wavelet đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới. Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào cách ước lượng và đặt ngưỡng toàn cục cho toàn bộ tín hiệu. Bài báo này trình bày phương pháp triệt nhiễu nâng cao chất lượng tiếng nói bằng biến đổi Wavelet cho tín hiệu tiếng nói thành hai thành phần hệ số chi tiết và hệ số xấp xỉ, sau đó áp dụng  kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật ước lượng bình phương tối thiểu MMSE(minimum mean square error) của Ephraim/Malah cho các hệ số đó. Các kết quả mô phỏng cho thấy tiếng nói có nhiễu được triệt nhiễu bằng phương pháp đề xuất có SNR cao hơn các phương pháp trừ phổ, phương pháp MMSE và phương pháp Wavelet của Dohono Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012)
7 Áp dụng mẫu thiết kế trong xử lý phân tán Ngô Thị Lan, Phạm Thị Thương, Lê Thu Trang Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu của mình về việc áp dụng mẫu thiết kế trong tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống phân tán sao cho hệ thống có khả năng tái sử dụng và bảo trì cao. Nghiên cứu của chúng tôi là tổng hợp các vấn đề chung, khái quát các vấn đề chung trong xử lý phân tán và sử dụng mẫu thiết kế vào từng vấn đề chung đó, đưa ra các gợi ý tốt để người phát triển phần mềm có thể vận dụng xây dựng các hệ thống phân tán cụ thể khác nhau sao cho hệ thống đó không bị thoái hóa thiết kế, hệ thống có thể dễ dàng linh động mở rộng để đáp ứng được yêu cầu thay đổi thường xuyên của người dùng. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Côngh Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11(2012), Tr 73 – 78
8 Một giải pháp mới cho bài toán thống kê số lượng sinh viên dự lớp sử dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tới, Lê Thu Trang, Nguyễn Thị Tính Thống kê số lượng sinh viên dự lớp là một nhu cầu thực tế đặt ra tại các trường đại học. Hiện nay, phương pháp thu thập số liệu một cách độc lập về số lượng sinh viên dự lớp vẫn được thực hiện thủ công bằng cách đếm trực tiếp tại lớp học. Đây là công việc tốn nhiều thời gian cà gây phiền toái, ảnh hưởng đến giờ học nên việc thu thập dữ liệu một cách độc lập vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Trong bài báo này chúng tôi thực nghiệm việc áp dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt của Viola-Jones trong môi trường lớp học từ đó phân tích đánh giá khả năng áp dụng trên thực tế. Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Công nghiệp Hà nội; Tập 99 Số 11(2012), Tr 103 – 108
9 Nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu cử chỉ tay Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tới, Lê Thu Trang Bài báo này trình bày một cơ sở dữ liệu chỉ tay bao gồm các chữ cái, chữ số trong ngôn ngữ cử chỉ để phục vụ cho việc phát triển, thử nghiệm cũng như triển khai các hệ thống nhận dạng cử chỉ tay. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên;  Tập 99 Số 11 (2012), Tr 145 – 150
10 Ứng dụng mạng noron nhân tạo SOM cho bài toán nhận dạng ký tự Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái Mạng noron SOM có thể được ứng dụng trong rất nhiều các bài toán khác nhau như nhận dạng tiếng nói  (Kohonen,  1989),  robotics  (Ritter et al .,  1989),  máy ảo  (Oja, 1992), tối ưu tổ hợp (Fort, 1988), phân lớp ảnh (Kohonen, 1984), khai phá dữ liệu,... Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy việc áp dụng mạng noron SOM cho bài toán nhận dạng ký tự có nhiều thú vị và có thể đem lại kết quả khả quan. Bài báo này trình bày kết quả thử nghiệm khi áp dụng mạng noron SOM để nhận dạng ký tự. Qua đây cũng đưa ra một trình tự các bước để thực hiện, bao gồm: tiền xử lý, trích chọn đặc trưng, chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế mạng.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99, số 11 (2012)
11 Sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lê Quang Đăng Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học haynaang cao chất lượng dạy học là một yêu cầu cấp bách đối với mỗi cán bộ giảng dạy trong các nhà trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên thực tế triển khai nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học lại gặp phải không ít những vấn đề khó khăn. Qua phân tích thực trạng đổi mới phương pháp dạy học từ góc nhìn của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường đại học CNTT&TT, bài báo đã chỉ ra những mặt hạn chế trong việc duy trì phương pháp dạy học truyền thống và những thách thức khi ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 98 Số 10 (2012), Tr 107 – 113
12 Giải thuật di truyền với kích cỡ quần thể thay đổi , áp dụng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu về khẩu phần thức ăn gia súc Nguyễn Thu Huyền, Lương Sỹ Ước, Vũ Mạnh Xuân Bài báo trình bày kết ảu nghiên cứu Gas mà kích cỡ quần thể thay đổi ảnh hưởng tới tính đa dạng của quần thể và áp dụng vào bài toán tối tối ưu đa mục tiêu, cụ thể là bài toán tối ưu khẩu phân thực ăn gia súc Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tr 75 - 80 Tập 93 Số 05 (2012)
13 Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán Đàm Thanh Phương, Ngô Mạnh Tưởng, Khoa Thu Hoài Bài toán clique lớn nhất là một bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị và có nhiều ứng dụng. Nhiều vấn đề trong các mạng xã hội, sinh học, tài chính được giải quyết thông qua bài toán tìm kiếm các clique trong đồ thị. Clique và phân vùng clique cũng được sử dụng như một công cụ phân cụm hay phân loại dữ liệu. Tuy nhiên các bài toán thực tế thường được mô hình hoá bằng đồ thị rất lớn và cần phải có bộ nhớ lưu trữ đủ lớn cho quá trình thực hiện các thuật toán. Qua bài báo này, chúng tôi sẽ thảo luận bốn ứng dụng và xác định những thách thức tính toán đến từ lý thuyết cũng như thực hành.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 102 Số 02 (2013)
14 Một phương pháp hiệu quả sinh dữ liệu kiếm thử mức đơn vị Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh Bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho các đơn vị phần mềm dựa vào kỹ thuật kiểm chứng mô hình. Các test case thu được một cách tự động dựa vào các phản ví dụ cảu công thức logic thời gian tuyến tính vi phạm các chuẩn bao phủ đã được lựa chọn Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 11 (2012), Tr 79 – 84
15 Giải pháp xây dựng quy trình hệ thống Internet Banking và ứng dụng trong các hoạt động giao dịch ngân hàng Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú Hoạt động giao dịch giữa khách hàng - ngân hàng là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các ngân hàng. Tuy nhiên, trong thực tế ngày nay tại các ngân hàng hoạt động giao dịch thường diễn ra cảnh khách hàng phải mất nhiều thời gian điền vào các loại mẫu giấy tờ, đững xếp hàng chờ đến lượt và phải làm thủ tục qua nhiều cửa, chưa kể những rủi ro, nguy hiểm mà khách hàng có thể gặp khi phải thanh toán một số lượng lớn tiền mặt. Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 95 Số 07 (2012), Tr 119 – 124
16 Giải pháp xác định điểm cân bằng  cung - cầu và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong thời kỳ hội nhập toàn cầu Nguyễn Thị Hằng Trong hoạt động kinh doanh, một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào là vấn đề lợi nhuận. Để đạt lợi nhuận tối đa, trước hết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải có lãi. Để có lãi, các doanh nghiệp cần phải xây dựng các chiến lược kinh doanh. Thực tế, để xây dựng được chiến lược kinh doanh, cần phải khảo sát và xác định nhu cầu của người mua về các sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó hình thành chiến lược cung ứng sản phẩm phù hợp. Như vậy, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là xác định điểm cân bằng giữa Cung - Cầu về sản phẩm và dự báo hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mức tối đa hóa lợi nhuận. Bài bào này ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng giải pháp xác định điểm cân bằng Cung - Cầu và vận dụng vào dự báo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.                                                                              In business, one of the crucial tasks for any business profit that is the problem. To achieve maximum benefit, first of all business activities of the business must be profitable. To be profitable, businesses need to build the business strategy. In fact, to build business strategy, it is necessary to investigate and determine the needs of buyers of products of the enterprise, thus forming strategic supply suitable products. Thus, the business strategy is to determine the equilibrium between supply and demand of products and forecast business activities in order to achieve maximum profit. This paper the application of information technology to build solutions to determine equilibrium and apply on the demand and supply forecasting operations of the manufacturing enterprises in global integration period.  Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 98, số 10, 2012, Tr 75 – 78
17 Điều khiển mờ tối ưu sử dụng Đại số gia tử và ứng dụng Nguyễn Duy Minh, Vũ Như Lân Bài báo sử dụng phương pháp điều khiển mờ sử dụng đại số gia tử và phương pháp điều khiển mờ tối ưu sử dụng đại số gia tử được thay cho các hệ thống điều khiển mờ truyền thống. Các phương pháp điều khiển được xây dựng trên cơ sở các phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử. Phương pháp này được ứng dụng vào mô hình quạt gió cánh nhôm Pp-200, kết quả mô phỏng đã khẳng định các phương pháp điều khiển là đúng đắn và hiệu quả Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 93, số 05, 2012, Tr 41 - 46
18 Lược đồ chữ ký Bội trên đường cong Elliptic Dương Thị Mai Thương, Trịnh Nhật Tiến Khái niệm chữ ký bội được Itakura và Nakamura [1] giới thiệu vào năm 1983, chữ ký bội tức là nhiều người có thể cùng ký trên một văn bản và bất kỳ ai cũng có thể xác minh tính hợp lệ của chữ ký bội đó. Phần lớn các lược đồ chữ ký bội được đề xuất hiện nay đều dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn, bài toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic và bài toán phân tích thừa số nguyên tố. Trong bài báo này, các tác giả  trình bày các lược đồ chữ ký bội dựa trên đường cong eliptic và đánh giá độ an toàn của các lược đồ đó.     Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự; Số đặc san ACEIT'12,11/2012,   Tr 81 - 87
19 Một số ứng dụng của hệ di truyền mờ trong quản lý hàng đợi tích cực  trên mạng TCP/IP Dương Thị Mai Thương, Nguyễn Phương Huy Bài báo đề xuất cải tiến phương pháp quản lý hàng đợi tích cực "Đánh dấu ngẫu nhiên theo hàm mũ" (Random Exponential Marking - REM_AQM) bằng cách sử dụng  mô hình kết hợp hệ mờ và giải thuật di truyền (Modified Genetic Algorithm – MGA). Phương pháp mới này cho phép tự động điều chỉnh tham số khi có sự thay đổi của động học của mạng. Các kết quả được kiểm chứng thông qua mô phỏng trên phần mềm
NS2.   
Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự; Số đặc san ACEIT'12,11/2012,   Tr 212 - 219
20 " Kiểm soát quyền lực nhà nước" - Bước đột phá quan trọng về lý luận của Đảng ta trong đại hội lần thứ XI Đỗ Quỳnh Hoa   Quyền lực nhà nước về bản chất là quyền lực được nhân dân giao cho các cơ quan nhà nước để quản lý xã hội. Vì vậy kiểm soát quyền lực của nhà nước nhằm đảm bảo nền dân chủ và phát huy quyền lực thực sự của nhân dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm soát quyền lực của nhà nước ta, trong những năm qua ở một số lĩnh vực kết quả đạt được chưa cao. Nguyên nhân chính là do việc kiểm soát, giám sát thực về thực thi quyền lực này chưa được thực hiện tốt. Nhận thức rõ điều này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã có bước đột phá quan trọng trong nhận thức về mặt lý luận ở lĩnh vực kiểm soát quyền lực nhà nước. Để thực hiện kiểm soát chặt chẽ về quyền lực nhà nước theo Nghị quyết của Đảng, tác giả đưa ra một số phương thức cơ bản, đó là ngoài sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cần phải tăng cường sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị; vai trò giám sát của các cơ quan báo chí; công tác tuyên truyền cơ quan thông tin đại chúng, trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp. 
Từ khóa:  Kiểm soát quyền lực Nhà nước, Đại hội Đảng lần thứ XI.
Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 95 Số 07 (2012), Tr 89 – 92
21 Một phương pháp nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất(PSS) và thiết bị ngang tĩnh (SVC) Phạm Hồng Anh Sự mất ổn định của hệ thống điện thường do phụ tải của hệ thốn thay đổi, công suất làm việc của máy cần phải thay đổi theo. Do có sụt áp trên điện kháng trong, điện áp đầu cực máy phát bị biến thiên, lệch khỏi trị số định mức. Nếu không có biện pháp điều chỉnh, độ lệch sẽ rất đáng kể ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Để đảm bảo cho hệ thống làm việc tốt thì cần phải  loại bỏ được hoặc làm suy giảm tới mức tối thiểu những nhiễu loạn trên hệ thống. Bài báo sử dụng đồng thời bộ ổn định công suất (PSS) và thiết bị bù ngang SVC cho mục đích này.  Tạp chí Khoa học Công Nghệ -  Đại học Thái Nguyên; Tập 99 Số 011 (2012), Tr 3 – 8
Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama