Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí cấp đại học năm 2014

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2014

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Số trang
1 Những biểu hiện về sự lệch chuẩn trong đạo đức của sinh viên qua khảo sát tại Đại học CNTT&TT Mai Thị Ngọc Bích Tạp chí lý luận chính trị và truyền thông- Học viện chính trị hành chính Quốc gia HCM Số tháng 8/2013, trang 71-74
2 Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên đại học CNTT&TT Thái Nguyên hiện nay Mai Thị Ngọc Bích Tạp chí Giáo dục lý luận - Học viện chính trị hành chính Quốc gia HCM số 199, tháng 7/2013, trang 78-80
3 Khái niệm Lễ và Lễ trị của Nho giáo sơ kỳ Trần Thị Thủy Tạp chí Giáo dục lý luận - Học viện chính trị hành chính Quốc gia HCM trang 33-37
4 Truyền thông góp phần thúc đẩy công tác xã hội Phùng Thanh Hoa Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia. Số 217, năm 2014, trang 77-80
5 Sử dụng bản đò tư duy để hỗ trợ dạy học theo xemina đối với môn hoá học đại cương ở trường đại học kỹ thuật Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Trung Ninh Tạp chí KH và Giáo dục - Đại học sư phạm Huế  số 01 (29)/2014, trang 24-30
6 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên Nguyễn Ngọc Tuấn Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT Số 339, kỳ 1/8/2014,
7 Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học hoá học đại cương ở trường đại học kỹ thuật Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Trung Ninh Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 120 số 06 năm 2014, trang 197-202
8 Phân tích nhu cầu học tiếng anh chuyên ngành điện tử truyền thông của sinh viên trường đại học CNTT&TT Nguyễn Mai Linh Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 112 số 12 năm 2013, trang 267-271
9 Mô hình mạng noron GNN cho xử lý dữ liệu biểu diễn dưới dạng đồ thị Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Sơn Thái Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 91-97
10 Mô hình giải pháp cải tiến nhằm tăng tốc độ thuật toán mạng noron SOM Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan,  Lê Sơn Thái Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 79-84
11 Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế du lịch Thái Nguyên qua ma trận swot Lê Quang Đăng, Đỗ Thị Nga Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 121 số 07 năm 2014, trang 95-100
12 Xác định Kẽm và mangan trong chè xanh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-AAS Nguyễn Đăng Đức, Nguyễn Tô Giang, Đỗ Thị Nga Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 120 số 06 năm 2014, trang 153-160
13 Khảo sát thực trạng văn hoá ứng xử của sinh viên trường đại học CNTT&TT - ĐHTN Phạm Kim Thoa Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 121 số 07 năm 2014, trang 181-186
14 Đánh giá hiệu năng định tuyến đa phát dựa trên duy trì một cách tối ưu cây khung trong mạng manet Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thuý Hường Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 29-33
15 Quy trình viết Driver cho các thiết bị theo chuẩn USB trong hệ thống nhúng Linux Ngô Thị Vinh, Đoàn Ngọc Phương, Ngô Hữu Huy Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 9-12
16 Giải pháp truyền ảnh dưới dạng tin nhắn SMS Ngô Thị Vinh  Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 126, số 12, trang 71-74
17 Xây dựng hệ thống phát hiện khuôn mặt và cảnh báo bằng email trên android với vi xử lý ARM Cortex A8 Đoàn Ngọc Phương Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 105-110
18 Cải tiến hiệu năng thuật toán Chord DHT trong điều kiện mạng có độ ổn định thấp Phạm Thành Nam, Mạc Thị Phượng, Nguyễn Thị Minh Huyền Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 61-67
19 Nghiên cứu tính toán và đánh giá tuyến thông tin vệ tinh Phạm Văn Ngọc, Trương Quỳnh Chi Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 99-104
20 Dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng đại số gia tử Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thuý Hà Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 122 số 08 năm 2014, trang 99-105
21 Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát máy phát hình trên nền simatic S7-300 và phần mềm WinCC Trịnh Thúy Hà, Kim Đình Thái Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 126 số 12 năm 2014, trang 57-63
22 Nâng cao chất lượng điều khiển robot scara 4 bậc tự do Lê Văn Chung Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 118 số 04 năm 2014, trang 113-118
23 Phát triển hệ Pan Tilt - nhiều camera bám mục tiêu di động Lê Văn Chung Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 41-46
24 Sử dụng FPGA để xây dựng hệ điều khiển cho robot tự hành  Bùi Tuấn Anh, Kim Đình Thái Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 13-17
25 Nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát cán thép trong công ty cán thép Thái Nguyên Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 128 số 14 năm 2014, trang 11-15
26 Nghiên cứu khả năng thích nghi cho các dịch vụ trong mạng NGN tại Việt Nam Lê Hoàng Hiệp Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 128 số 14 năm 2014, trang 119-125
27 Các phương pháp thiết kế mẫu cho mạng noron tế bào Vũ Đức Thái, Sonxay Phanthavong Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116 số 02 năm 2014, trang 3-8
28 Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động có khe hở Đặng Thị Loan Phượng Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 126 số 12 năm 2014, trang 113-118
29 Bi kịch của người phụ nữ trong truyện thơ dân tộc Thái Nguyễn Thị Hải Anh Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 129 số 15 năm 2014, trang 23-28
30 Nâng cao chất lượng điện năng lưới điện phân phối theo phương pháp tái cấu trúc lưới Phạm Thị Hồng Anh Tạp chí KHCN - ĐHTN tập 128, số 14 năm 2014, trang 43-48
31 Nâng cao hiệu năng của chuẩn IEEE 802.11e bằng cơ chế điều khiển cửa sổ tranh chấp Lê Khánh Dương, Lê Tuấn Anh Tạp chí KHCN - ĐHTN tập 116, số 02 năm 2014, trang 85-89
32 Xác định vị trí đối tượng bằng xử lý ảnh ứng dụng trong điều khiển xe tự hành Phạm Đức Long Tạp chí KHCN - ĐHTN tập 116, số 02 năm 2014, trang 35-39
33 Đếm thép cây tự động bằng xử lý ảnh Phạm Đức Long Tạp chí KHCN - ĐHTN tập 118, số 04 năm 2014, trang 119-124
34 Lâm Tiến - Nhà lý luận, phê bình văn học tiêu biểu người dân tộc thiểu số Nguyễn Thị Hải Anh, Dương Thị Thu Hiền Diễn đàn văn nghệ VN, tạp chí của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật VN số 229 -2/2014, trang 87-90
35 Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá mẫu dãy cho dữ liệu dãy Quách Xuân Trưởng, Nguyễn Văn Sự, Đinh Đức Hoàng Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 118, số 04 năm 2014, trang 125-131
36 Một số phương pháp nội suy lát cắt trung gian trong xử lý ảnh y tế Lương Thị Thu Hà, Đỗ Năng Toàn Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 126, số 12, trang 65-70
37 Phẩm chất của giao thức MAC hợp tác xuyên lớp trong mạng vô tuyến AD-HOC Hoàng Quang Trung, Bùi Thị Thanh Xuân Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116, số 02, năm 2014, trang 111-117
38 Phương pháp Gradient liên hợp giải hệ phương trình đại số tuyến tính Bùi Thị Thanh Xuân, Dương Thị Nhung Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116, số 02, năm 2014, trang 117-123
39 Lọc thư rác dựa trên học máy Trịnh Minh Đức Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 118, số 04, năm 2014, trang 133-137
40 Nghiên cứu đánh giá chất lượng của thuật toán BPA-EH cải tiến cho mã LDPC Phạm Xuân Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Đài Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 120, số 06, năm 2014, trang 177-181
41 Giải pháp mã hóa kết hợp trong thông tin vô tuyến Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngân, Vũ Thúy Hằng Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 116, số 02, năm 2014, trang 57-60
42 Một số phương pháp giải số bài toán bình phương tối thiểu Ngô Mạnh Tưởng, Đàm Thanh Phương Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 128, số 14, năm 2014, trang 183-188
43 The role of information technology in the development of Vietnam's tourism economy in the period of international integration Lê Quang Đăng Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue"
(Tạm dịch: Kết nối với Việt Nam: Một cuộc đối thoại liên ngành)
pg 356-361
44 Characteristics of Thai People in the modern literature Nguyễn Thị Hải Anh Engaging with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue"
(Tạm dịch: Kết nối với Việt Nam: Một cuộc đối thoại liên ngành)
pg  260-265
45 Tối ưu hoá sơ đồ mạng theo chỉ tiêu thời gian và chi phí sử dụng thuật toán di truyền Hoàng Thị Cành, Nguyễn Hồng Tân, Phùng Thế Huân Tạp chí KHCN - ĐHTN Tập 122, số 08 trang 47-52, năm 2014
Tổng cộng