Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí cấp đại học năm 2015

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Tổng tiền Tổng số tác giả Số tiền mỗi tác giả được nhận Số tác giả trong trường Tổng tiền hỗ trợ  Ghi chú 
1 Nâng cao chất lượng giờ dạy Văn ở trường trung học phổ thông Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt 5/2015, trang 117 500,000 1 500,000 1 500,000  
2 Nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh văn bản Lưu Thị Liễu, Đỗ Thị Loan, Nguyễn Thị Phương Thanh, Đào Thị Hằng Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 132,2/2015, Trang 51-55 500,000 4 125,000 4 500,000  
3 Hệ thống giám sát tình trạng bệnh nhân bị bệnh Parkinson Nguyễn Thế Dũng, Phùng Trung Nghĩa, Đỗ Huy Khôi, Nguyễn Văn Thao, Hoàng Thị Hồng Anh Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 137(07) trang 59 - 64, 2015.  500,000 5 100,000 4 400,000  
4 Xây dựng mô hình toán học và tính toán luật điều khiển tối ưu cho vòng điều khiển nhiệt độ từ bảng dữ liệu thực nghiệm Đỗ Thị Mai Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 132 số 2 - 2015 500,000 1 500,000 1 500,000  
5 Điều khiển máy giặt sử dụng các thuật toán thông minh trên nền vi điều khiển Lê Thị Thu Huyền, Hoàng Thị Thương, Vũ Thị Oanh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 132 số 2 - 2015 500,000 3 166,667 3 500,000  
6 Ứng dụng xử lý ảnh kiểm tra trên dây chuyền sản xuất nước ngọt Hoàng Thị Bích Lệ, Phạm Đức Long Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 140 số 10 - 2015 500,000 2 250,000 1 250,000  
7 Dạng chuẩn của cây được gắn nhãn trong khai phá cácđồ thị con phổ biến Đoàn Văn Ban, Nguyễn Hiền Trinh Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 132,số 2, trang 63 500,000 2 250,000 1 250,000  
8 Khai phá dữ liệu điểm sinh viên dựa trên bảng quyết định theo tiếp cận lý thuyết tập thô Quách Xuân Trưởng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Sự Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  Tập 132, số 02, 2015 500,000 3 166,667 3 500,000  
9 Một số độ đo sự phụ thuộc trong rút gọn thuộc tính trên tập thô mờ Quách Xuân Trưởng, Lê Văn Phùng Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  Tập 135, số 05, 2015 500,000 2 250,000 1 250,000  
10 Vai trò của người phụ nữ trong giáo dục gia đình Phùng Thanh Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  Tập 143, số 13/2, 2015. Trang 9 - 14 500,000 1 500,000 1 500,000  
11 Total Physical Response - Một đường hướng học ngoại ngữ không căng thẳng Nguyễn Thúy Hòa Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  Tập 133, số 03/1, trang 115-119 500,000 1 500,000 1 500,000  
12 Một vài giá trị trong tư tưởng về giáo dục của Nho giáo và ý nghĩa đối với hoạt động giáo dục đại học ở nước ta hiện nay Đỗ Quỳnh hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  tập 141, số 11,2015, trang 129 500,000 1 500,000 1 500,000  
13 Thiết kế giải thuật tiến hóa đa mục tiêu giải bài toán dự báo tỉ giá ngoại tệ Đinh Thị Thu Hương, Vũ Văn Trường, Bùi Thị Thanh Xuân Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên  Tập 144, số 14, trang 3-9, năm 2015 500,000 3 166,667 1 166,667  
14 Phương pháp không lưới RBF-FD sử dựng nội suy Hermite RBF giải phương trình Poisson Ngô Mạnh Tưởng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 132 (02): 171 - 175 500,000 1 500,000 1 500,000  
15 Đánh giá các phương pháp ước lượng ngưỡng Wavelet để triệt nhiễu tín hiệu RF Đỗ Huy Khôi, Đỗ Xuân Quân Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14, trang 53-57 500,000 2 250,000 2 500,000  
16 Nghiên cứu cải thiện phẩm chất giao thức MAC hợp tác xuyên lớp trong môi trường mạng Ad-hoc. Đoàn Đại Đình, Hoàng Quang Trung, Trần Xuân Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14. năm 2015 500,000 3 166,667 1 166,667  
17 Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam hỗ trợ cho việc ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin tài chính Nguyễn Thị Thanh Thủy Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 133, số 03,
Trang 73-79,
Năm 2015 
500,000 1 500,000 1 500,000  
18 Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 118, số 04,
Trang 75-80,
Năm 2014
500,000 1 500,000 1 500,000 Hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 2014
19 Thuật toán phân đoạn khách hàng trong marketing điện tử dựa vào quan hệ khách hàng sử dụng luật kết hợp Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hằng, Lê Anh Tú Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 132,số 02,
Trang 3-11,
Năm 2015
500,000 3 166,667 3 500,000  
20 Sử dụng phương pháp đường xu thế và hồi quy để phân tích dữ liệu và dự báo Phan Thị Thanh Huyền, Đỗ Năng Thắng, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 140,số 10,
Trang 81-85,
Năm 2015
500,000 3 166,667 3 500,000  
21 Giải pháp xúc tiến tuyển sinh dựa vào Marketing điện tử trên cơ sở quan hệ giữa các học sinh trung học phổ thông Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lý Thu Trang Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 140, số 10,
Trang 61-68,
Năm 2015
500,000 4 125,000 4 500,000  
22 Một giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử tại các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Thái Nguyên Lê Triệu Tuấn,
Vũ Xuân Nam,
Nguyễn Văn Giáp
Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 130, số 16,
Trang 89-94,
Năm 2014
500,000 3 166,667 3 500,000 Hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 2014
23 Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trong kiểm định mức độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Nguyên Vũ Xuân Nam,
Nguyễn Tiến Mạnh, Đàm Thị Phương Thảo
Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 133, số 3,
Trang 83-88,
Năm 2015 
500,000 3 166,667 3 500,000  
24 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vay vốn tại quỹ tín dụng ngân hàng cấp cơ sở Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 130, số 16,
Trang 107-111,
Năm 2014
500,000 1 500,000 1 500,000 Hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ 2014
25 Phân tích swot vào xây dựng chiến lược marketing trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông-đại học Thái nguyên Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Văn Tảo
Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14,
Trang 159-169,
Năm 2015
500,000 2 250,000 2 500,000  
26 Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện va chạm áp dụng trong mô phỏng chuyển động cơ học Đỗ Thị Chi
Lê Sơn Thái
Đỗ Năng Toàn
Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 132, số 02,17-23, 2015 500,000 3 166,667 2 333,334  
27 Bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản qua các yếu tố tạo hình trên sản phẩm truyền thông Phạm Thị Ngọc Anh Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 145, số 15,207-213, 2015 500,000 1 500,000 1 500,000  
28 Giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán thông qua bộ tiêu giảm lưu lượng Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lan Hương Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 135, số 05, năm 2015, trang 45-48 500,000 2 250,000 2 500,000  
29 Sử dụng cơ chế liên tầng trong điều khiển cửa sổ tranh chấp của gói tin quảng bá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng Vanet Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Chuyên, Trịnh Minh Đức Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 132, số 02, năm 2015 500,000 3 166,667 3 500,000  
30 Phát triển một số ứng dụng của chíp Cyclone - De2C35 Vũ Đức Thái, Bùi Tuấn Anh, Vũ Thạch Dương Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 140, số 10, năm 2015, trang 103-110 500,000 3 166,667 3 500,000  
31 Một các tiếp cận trong xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái dựa vào chuỗi thời gian Dương Thị Nhung, Nguyễn Văn Đoài Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 135, số 05, năm 2015, trang 25-30 500,000 2 250,000 1 250,000  
32 Một số lược đồ chữ ký mù mới dựa trên hai bài toán DLP và ECDLP Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Hiểu Minh, Đỗ Thị Bắc Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 135, số 05, năm 2015, trang 3-12 500,000 4 125,000 1 125,000  
33 Nghiên cứu định tuyến đơn phát dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây Vũ Văn Diện, Nguyễn Thị Hiền Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 135, số 05, năm 2015, trang 13-18 500,000 2 250,000 2 500,000  
34 Word Order Erors in Vietnamese - Speaking Efl Learners'English Noun phrases: A Preliminary Study Nguyễn Mai Linh Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 133 (03)/2, 2015 500,000 1 500,000 1 500,000  
35 Ước lượng độ tin cậy cho mạng cảm biến không dây sử dụng các phương án dự phòng Quách Xuân Trưởng, Lê Khánh Dương Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14, 2015, 37-40 500,000 2 250,000 2 500,000  
36 Truyền dẫn lai sóng âm/quang không dây dưới nước Trịnh Thị Diệp, Nguyễn Thị Ngân Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14, trang 17-21 500,000 2 250,000 2 500,000  
37 An Indoor Positionning System based on Smartphone sensors for Smart-Tour Applications Thái Quang Vinh, Vũ Thành Vinh, Đỗ Xuân Tính Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật Số 107C, năm 2015, trang 118-122 500,000 3 166,667 1 166,667  
38 Vibration Control of Nonlinear Theree-Dimensional Tranrportation Risers Nguyễn Anh Đức Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14, 2015, trang 233-237 500,000 1 500,000 1 500,000  
39 Đánh giá sai số tương đối trong bài toán tối ưu suy rộng Trần Thị Ngân Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 144, số 14, 2015, trang 233-238 500,000 1 500,000 1 500,000