Left-Banner
Right-Banner

Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí cấp đại học năm 2016

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015 

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Ghi chú
1 Sử dụng phân cụm bán giám sát mờ kết hợp với hệ thống thông tin địa lý trong phân tích và dự báo số liệu thống kê Nguyễn Thu Hương, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền, Trần Duy Minh, Đỗ Thanh Mai Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 155(10), pp. 131-136, năm 2016.  
2 Phương pháp phân cụm mờ bán giám sát sử dụng thông tin đặc trưng ảnh trong phân đoạn ảnh nha khoa Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền, Trần Thị Ngân Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 159(14), tr.75-80, năm 2016.  
3 Kết hợp mô hình ARIMA với phân lớp NAÏVE BAYES trong phân loại bệnh nhân Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Lý Mỹ Vy Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 156(11), đợi in, năm 2016.  
4 Nâng cao hiệu quả truy vấn ảnh theo nội dung sử dụng biến đổi contourlet Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Minh Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập 147, số 2, Trang 159  
5 Phân tích câu hỏi tiếng Việt trong hệ thống hỏi đáp dựa vào cộng đồng Ngô Thị Lan, Trần Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thu Trang Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 132, số 02, trang 57-62  
6 Nghiên cứu phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian GIS trong hệ cơ sở dữ liệu không ràng buộc (NoSQL) Nguyễn Kim Sơn Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157(12/1): 193-198  
7 Thực thi tượng trưng trong sinh động dữ liệu kiểm thử phần mềm Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh, Đỗ Thanh Mai Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt Tập 6 - Số 2- Trang 254  
8 Kỹ thuật mô hình hóa ràng buộc hỗn hợp và phương pháp giải ràng buộc xâu trong thực thi tượng trưng Tô Hữu Nguyên, Đỗ Thanh Mai, Nguyễn Hồng Tân Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016. Trang 141  
9 Đại số gia tử và bài toán phân hoạch các thuộc tính định lượng Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016  
10 Ứng dụng lập trình GEN trong bài toán phân lớp nhị phân Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyển, Đào Thị Minh Thủy Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016. Trang 155  
11 Kỹ thuật chống lặp lại Layer 2 ứng dụng thuật toán giao thức cây mở rộng Lê Hoàng Hiệp Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, 2016. Trang 93  
12  Một giải pháp tìm kích thước thật của đối tượng trong ảnh chụp kỹ thuật số Phùng Thế Huân, Hoàng Thị Cành Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 02, 2016. Trang 165  
13 Nghiên cứu định tuyến trên đồ thị phẳng dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây Vũ Văn Diện, Lương Thị Minh Huế, Hoàng Thu Giang Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, 2016. Trang 159  
14 Thiết kế bộ điều khiển port controller Halmilton để điều khiển hệ pan tilt - stereo camera bám mục tiêu di động. Lê Văn Chung, Ma Thị Hồng Thu Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 105-111  
15 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt. Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 125-129  
16 Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ. Lê Thị Thu Huyền, Vũ Thị Oanh, Bùi Thu Thủy Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 2, trang 101-106  
17 Giao thức mạng truyền thông công nghiệp Profibus và ứng dụng Đỗ Thị Mai Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 2, trang 21-26  
18 Thiết kế xây dựng bộ thiết bị thực hành với PLC Zen Vũ Thạch Dương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 156, số 11, trang 161-165  
19 Tìm cấu trúc vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151, số 6, trang 153-157  
20 Hỗ trợ chẩn đoán sỏi thận qua ảnh siêu âm bằng chuơng trình máy tính Phạm Đức Long Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 145 - 150  
21 Xử lý video nhận dạng cử chỉ bàn tay Phạm Đức Long Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, trang 81-86  
22 Nhận dạng và điều khiển mô hình lò nhiệt Vũ Thị Oanh, Lê Thị Thu Huyền, Hoàng Thị Thương Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157, số 12/1, trang 205-210  
23 Phân tích và đánh giá hiệu suất giao thức GBN-ARQ qua kênh vô tuyến Lê Nhật Thăng, Đặng Thị Thái Bình, Vũ Chiến Thắng Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên    
24 Nghiên cứu đánh giá phẩm chất mã phân cực trên kênh B-AWGN Hoàng Tiến Công, Phạm Xuân Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 151, tập 06, năm 2016 trang 177-181  
25 Identifying intention in verbal imperative of nartural language Ngô Thị Lan Phương, Phạm Văn Ngọc, Ngô Thị Lan, Hoàng Thị Thu Giang,  Tạp chí thiết bị giáo dục Số 132, tháng 8/2016, trang 38-39 và trang 79   
26 Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, ôn luyện và tự đánh giá tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên Dương Thị Hồng An, Nguyễn Thúy Hòa, Hoàng Thu Giang, Nguyễn Thùy Linh Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 132, tháng 8-2016, trang 57-59  
27 Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em Đỗ Huy Khôi, Vũ Thúy Hằng, Dương Thị Hồng An, Hoàng Thu Giang Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 131, tháng 7-2016, trang 96-99  
28 Cách thực hiện một số nội dung về công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông Hoàng Thu Giang, Phạm Thị Hồng Nhung Dạy và học ngày nay Số tháng 7-2016, trang 51-53  
29 Thiết kế thư yêu cầu mua hàng trực tuyến bằng tiếng anh dựa trên ngữ pháp chức năng hệ thống  Võ Việt Cường, Phạm Thúy Hằng Tạp chí quản lý giáo dục Volume 8, number 6, June 2016, page 40-42  
30 Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng Lễ trị của Nho giáo Trần Thị Thủy Tạp chí Nhân lực KHXH Số 5, tr.52-59  
31 Mối liên hệ giữa pháp luạt và đạo đức trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội Trần Thuỳ Linh Tạp chí Giáo dục lý luận Số 250, tr.31  
32 Những yếu tố tác động tới quá trình xây dựng gia đình văn hóa Phùng Thanh Hoa Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157 (12/12), tr.129-134  
33 Nghiên cứu khả năng hấp phụ chì của vật liệu đá ong biến tính Ma Thị Vân Hà Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 (06), tr.13-18  
34 Factors affecting learning strategy uses: An overview Lê Quang Dũng, Dương Thị Hồng An Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 152, tháng 7-2016, trang 171-177  
35 Phương ngữ Nam với việc phản ánh văn hóa Nam Bộ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Giáo dục và Xã hội  Số đặc biệt tháng 5/2016, tr 10  
36 Một vài kinh nghiệm khi bình  giảng văn học ở trường phổ thông Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Giáo dục và Xã hội  Số đặc biệt tháng 6/2016, tr 31  
37 Sử dụng bài tập chức năng trong điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Khoa Thu Hoài Tập chí lao động và xã hội Số 538, tr.53-55  
38 Mô hình Dupont và ứng dụng trong phân tích tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân
Phan Thị Hiền
Tạp chí Công thương số 11, 2016  
39 Phát triển ngành Công nghiệp –Động lực thúc đẩy sự phát triển ngành Du lịch của Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 11, 2016  
40 Tăng doanh số bán hàng – Thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp sử dụng mô hình email marketing Nguyễn Văn Huân Tạp chí Công thương  Số 11, 2016, tr.154-160  
41 Xây dựng chiến dịch Email Marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp  Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 19-25  
42 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè vừa và nhỏ tại Thái Nguyên Lê Thị Hằng Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN    
43 Ứng dụng một số kỹ thuật xác thực trong thanh toán trực tuyến Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 159, số 14 năm 2016  
44 Du lịch Thái Nguyên trong hội nhập quốc tế: Thời cơ và thách thức Lê Quang Đăng Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 69-74  
45 Giải pháp nâng cao tính liên kết và chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên qua lý thuyết chuỗi giá trị  Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Thành Minh Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN 152, 07, trang 195  
46 Một số dự báo phát triển ngành công nghiệp Thái Nguyên cho giai đoạn 2016-2020 Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư 7, 17, trang 74-76  
47 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Quản lý kinh tế-Bộ Kế hoạch và đầu tư 7+8, 77, trang 70-80  
48 Ứng dụng mô hình hồi quy trong dự báo sự phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Tháng 6, trang 55-57  
49 Xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư 10, 26, trang 42-45  
50 Áp dụng phương pháp hồi quy dự báo sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN 157, 12, trang 135-139  
51 Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em Đỗ Huy Khôi, Vũ Thúy Hằng, Dương Hồng An, Hoàng Thu Giang Thiết bị giáo dục, ISSN 1859-0810 Số 131, tháng 07, 2016  
52 Phương pháp thiết kế mạch điện tử sử dụng IC khuếch đại thuật toán. Vũ Thu Ánh, Phạm Văn Ngọc, Hồ Mậu Việt KHCN, ĐH Thái Nguyên Số 157, trang 199, 12/1/2016  
53 Quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại khi Việt Nam tham gia TPP Nguyễn  Văn Huân Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, kỳ 9 Số 10/2016, tr. 28-30  
54 Quản trị kho hàng hóa E-Warehouse cho các doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia AEC và TPP Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Hữu Thái
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, kỳ 2, tháng 6 năm 2016 Số 6/2016, tr. 33-35  
55 Ứng dụng e.Marketing trong quảng bá du lịch Thái Nguyên Lê Quang Đăng Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số 476, tháng 8 năm 2016, trang 42-43,36  
56 Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch tại Việt Nam Lê Quang Đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 109, tháng 11 năm 2016, trang 42 - 47  
57 Ảnh hưởng của hệ thống quản lý tri thức tới lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Vũ Xuân Nam Kinh tế và Dự báo Số 32, 12/2016, tr. 68 - 71  
58 Ứng dụng hệ mật mã RSA trong việc đảm bảo an toàn thông tin thương mại điện tử Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 155, số 10, năm 2016, trang 99 - 103  
59 Phát triển hệ thống thông tin quản lý cây dược liệu dựa vào kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây sử dụng mạng Neural tế bào Nguyễn Văn Tảo, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Xuân Cường, Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 155, số 10, 2016  
60 Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 89-96  
61 Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện Marketing quan hệ Lý Thu Trang, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 33 - 40  
62 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Năng Thắng, Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN tập 148, số 03/02, 97-104, 2016  
63 Ứng dụng Nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian Lê Triệu Tuấn, Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Văn Đại Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN  tập 147, số 02, 115-120, 2016  
64 A hair and hair vortex simulation technique based on vector fields on a manifold Nguyễn Văn Huân Chuyên san Tiếng Anh, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vol 54, No 1, 2016, tr.119-12  
65 Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính - việc cần làm thường niên của các doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 157/(07)/02, tr. 61-66  
66 Về phương pháp grandient descent giải bài toán tối ưu trong học máy Bùi Thị Thanh Xuân, Dương Thị Nhung, Hà Thị Thanh Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 147, số 02, năm 2016, trang 95-100  
67 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KHCN Dương Thị Nhung, Nguyễn Văn Sự, Đinh Đức Hoàng Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 147, số 02, năm 2016, trang 107-114  
68 Nghiên cứu dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử, ứng dụng phát triển thương mại điện tử trên nền tảng di động Nguyễn Thu Hằng Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 159, số 14, năm 2016, trang 167-173  

 

 

 

Pin It

Danh sách các bài báo đăng trên tạp chí cấp đại học năm 2016

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2015 

Stt Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí đăng tải Tập, số, trang Ghi chú
1 Sử dụng phân cụm bán giám sát mờ kết hợp với hệ thống thông tin địa lý trong phân tích và dự báo số liệu thống kê Nguyễn Thu Hương, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền, Trần Duy Minh, Đỗ Thanh Mai Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 155(10), pp. 131-136, năm 2016.  
2 Phương pháp phân cụm mờ bán giám sát sử dụng thông tin đặc trưng ảnh trong phân đoạn ảnh nha khoa Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền, Trần Thị Ngân Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 159(14), tr.75-80, năm 2016.  
3 Kết hợp mô hình ARIMA với phân lớp NAÏVE BAYES trong phân loại bệnh nhân Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Lý Mỹ Vy Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 156(11), đợi in, năm 2016.  
4 Nâng cao hiệu quả truy vấn ảnh theo nội dung sử dụng biến đổi contourlet Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Minh Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên tập 147, số 2, Trang 159  
5 Phân tích câu hỏi tiếng Việt trong hệ thống hỏi đáp dựa vào cộng đồng Ngô Thị Lan, Trần Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thu Trang Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 132, số 02, trang 57-62  
6 Nghiên cứu phương pháp lưu trữ dữ liệu không gian GIS trong hệ cơ sở dữ liệu không ràng buộc (NoSQL) Nguyễn Kim Sơn Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157(12/1): 193-198  
7 Thực thi tượng trưng trong sinh động dữ liệu kiểm thử phần mềm Tô Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Tân, Hà Thị Thanh, Đỗ Thanh Mai Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt Tập 6 - Số 2- Trang 254  
8 Kỹ thuật mô hình hóa ràng buộc hỗn hợp và phương pháp giải ràng buộc xâu trong thực thi tượng trưng Tô Hữu Nguyên, Đỗ Thanh Mai, Nguyễn Hồng Tân Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016. Trang 141  
9 Đại số gia tử và bài toán phân hoạch các thuộc tính định lượng Trần Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016  
10 Ứng dụng lập trình GEN trong bài toán phân lớp nhị phân Đào Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyển, Đào Thị Minh Thủy Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, 2016. Trang 155  
11 Kỹ thuật chống lặp lại Layer 2 ứng dụng thuật toán giao thức cây mở rộng Lê Hoàng Hiệp Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, 2016. Trang 93  
12  Một giải pháp tìm kích thước thật của đối tượng trong ảnh chụp kỹ thuật số Phùng Thế Huân, Hoàng Thị Cành Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 02, 2016. Trang 165  
13 Nghiên cứu định tuyến trên đồ thị phẳng dựa trên thông tin vị trí cho mạng cảm biến không dây Vũ Văn Diện, Lương Thị Minh Huế, Hoàng Thu Giang Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, 2016. Trang 159  
14 Thiết kế bộ điều khiển port controller Halmilton để điều khiển hệ pan tilt - stereo camera bám mục tiêu di động. Lê Văn Chung, Ma Thị Hồng Thu Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 105-111  
15 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt. Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 125-129  
16 Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ. Lê Thị Thu Huyền, Vũ Thị Oanh, Bùi Thu Thủy Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 2, trang 101-106  
17 Giao thức mạng truyền thông công nghiệp Profibus và ứng dụng Đỗ Thị Mai Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 147, số 2, trang 21-26  
18 Thiết kế xây dựng bộ thiết bị thực hành với PLC Zen Vũ Thạch Dương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 156, số 11, trang 161-165  
19 Tìm cấu trúc vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151, số 6, trang 153-157  
20 Hỗ trợ chẩn đoán sỏi thận qua ảnh siêu âm bằng chuơng trình máy tính Phạm Đức Long Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155, số 10, trang 145 - 150  
21 Xử lý video nhận dạng cử chỉ bàn tay Phạm Đức Long Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159, số 14, trang 81-86  
22 Nhận dạng và điều khiển mô hình lò nhiệt Vũ Thị Oanh, Lê Thị Thu Huyền, Hoàng Thị Thương Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157, số 12/1, trang 205-210  
23 Phân tích và đánh giá hiệu suất giao thức GBN-ARQ qua kênh vô tuyến Lê Nhật Thăng, Đặng Thị Thái Bình, Vũ Chiến Thắng Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên    
24 Nghiên cứu đánh giá phẩm chất mã phân cực trên kênh B-AWGN Hoàng Tiến Công, Phạm Xuân Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 151, tập 06, năm 2016 trang 177-181  
25 Identifying intention in verbal imperative of nartural language Ngô Thị Lan Phương, Phạm Văn Ngọc, Ngô Thị Lan, Hoàng Thị Thu Giang,  Tạp chí thiết bị giáo dục Số 132, tháng 8/2016, trang 38-39 và trang 79   
26 Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, ôn luyện và tự đánh giá tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên Dương Thị Hồng An, Nguyễn Thúy Hòa, Hoàng Thu Giang, Nguyễn Thùy Linh Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 132, tháng 8-2016, trang 57-59  
27 Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em Đỗ Huy Khôi, Vũ Thúy Hằng, Dương Thị Hồng An, Hoàng Thu Giang Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 131, tháng 7-2016, trang 96-99  
28 Cách thực hiện một số nội dung về công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông Hoàng Thu Giang, Phạm Thị Hồng Nhung Dạy và học ngày nay Số tháng 7-2016, trang 51-53  
29 Thiết kế thư yêu cầu mua hàng trực tuyến bằng tiếng anh dựa trên ngữ pháp chức năng hệ thống  Võ Việt Cường, Phạm Thúy Hằng Tạp chí quản lý giáo dục Volume 8, number 6, June 2016, page 40-42  
30 Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng Lễ trị của Nho giáo Trần Thị Thủy Tạp chí Nhân lực KHXH Số 5, tr.52-59  
31 Mối liên hệ giữa pháp luạt và đạo đức trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội Trần Thuỳ Linh Tạp chí Giáo dục lý luận Số 250, tr.31  
32 Những yếu tố tác động tới quá trình xây dựng gia đình văn hóa Phùng Thanh Hoa Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157 (12/12), tr.129-134  
33 Nghiên cứu khả năng hấp phụ chì của vật liệu đá ong biến tính Ma Thị Vân Hà Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 (06), tr.13-18  
34 Factors affecting learning strategy uses: An overview Lê Quang Dũng, Dương Thị Hồng An Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 152, tháng 7-2016, trang 171-177  
35 Phương ngữ Nam với việc phản ánh văn hóa Nam Bộ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Giáo dục và Xã hội  Số đặc biệt tháng 5/2016, tr 10  
36 Một vài kinh nghiệm khi bình  giảng văn học ở trường phổ thông Phạm Thị Hồng Nhung Tạp chí Giáo dục và Xã hội  Số đặc biệt tháng 6/2016, tr 31  
37 Sử dụng bài tập chức năng trong điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ Nguyễn Thị Ngọc Linh, Khoa Thu Hoài Tập chí lao động và xã hội Số 538, tr.53-55  
38 Mô hình Dupont và ứng dụng trong phân tích tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân
Phan Thị Hiền
Tạp chí Công thương số 11, 2016  
39 Phát triển ngành Công nghiệp –Động lực thúc đẩy sự phát triển ngành Du lịch của Thái Nguyên Nguyễn Văn Huân Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 11, 2016  
40 Tăng doanh số bán hàng – Thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp sử dụng mô hình email marketing Nguyễn Văn Huân Tạp chí Công thương  Số 11, 2016, tr.154-160  
41 Xây dựng chiến dịch Email Marketing nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp  Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 19-25  
42 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè vừa và nhỏ tại Thái Nguyên Lê Thị Hằng Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN    
43 Ứng dụng một số kỹ thuật xác thực trong thanh toán trực tuyến Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 159, số 14 năm 2016  
44 Du lịch Thái Nguyên trong hội nhập quốc tế: Thời cơ và thách thức Lê Quang Đăng Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 69-74  
45 Giải pháp nâng cao tính liên kết và chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên qua lý thuyết chuỗi giá trị  Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Thành Minh Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN 152, 07, trang 195  
46 Một số dự báo phát triển ngành công nghiệp Thái Nguyên cho giai đoạn 2016-2020 Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư 7, 17, trang 74-76  
47 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Quản lý kinh tế-Bộ Kế hoạch và đầu tư 7+8, 77, trang 70-80  
48 Ứng dụng mô hình hồi quy trong dự báo sự phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Tháng 6, trang 55-57  
49 Xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng Tạp chí Kinh tế và dự báo-Bộ Kế hoạch và đầu tư 10, 26, trang 42-45  
50 Áp dụng phương pháp hồi quy dự báo sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thái, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN 157, 12, trang 135-139  
51 Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em Đỗ Huy Khôi, Vũ Thúy Hằng, Dương Hồng An, Hoàng Thu Giang Thiết bị giáo dục, ISSN 1859-0810 Số 131, tháng 07, 2016  
52 Phương pháp thiết kế mạch điện tử sử dụng IC khuếch đại thuật toán. Vũ Thu Ánh, Phạm Văn Ngọc, Hồ Mậu Việt KHCN, ĐH Thái Nguyên Số 157, trang 199, 12/1/2016  
53 Quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại khi Việt Nam tham gia TPP Nguyễn  Văn Huân Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, kỳ 9 Số 10/2016, tr. 28-30  
54 Quản trị kho hàng hóa E-Warehouse cho các doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia AEC và TPP Nguyễn Văn Huân
Nguyễn Hữu Thái
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, kỳ 2, tháng 6 năm 2016 Số 6/2016, tr. 33-35  
55 Ứng dụng e.Marketing trong quảng bá du lịch Thái Nguyên Lê Quang Đăng Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số 476, tháng 8 năm 2016, trang 42-43,36  
56 Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch tại Việt Nam Lê Quang Đăng Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 109, tháng 11 năm 2016, trang 42 - 47  
57 Ảnh hưởng của hệ thống quản lý tri thức tới lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Vũ Xuân Nam Kinh tế và Dự báo Số 32, 12/2016, tr. 68 - 71  
58 Ứng dụng hệ mật mã RSA trong việc đảm bảo an toàn thông tin thương mại điện tử Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 155, số 10, năm 2016, trang 99 - 103  
59 Phát triển hệ thống thông tin quản lý cây dược liệu dựa vào kỹ thuật nhận dạng ảnh lá cây sử dụng mạng Neural tế bào Nguyễn Văn Tảo, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Xuân Cường, Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 155, số 10, 2016  
60 Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Nguyễn Văn Huân, Lê Anh Tú Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 89-96  
61 Xây dựng lòng trung thành khách hàng trên cơ sở thực hiện Marketing quan hệ Lý Thu Trang, Nguyễn Văn Huân Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 148, số 03/2, năm 2016, trang 33 - 40  
62 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng khu vực Thái Nguyên Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Năng Thắng, Lê Triệu Tuấn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN tập 148, số 03/02, 97-104, 2016  
63 Ứng dụng Nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian Lê Triệu Tuấn, Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Văn Đại Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN  tập 147, số 02, 115-120, 2016  
64 A hair and hair vortex simulation technique based on vector fields on a manifold Nguyễn Văn Huân Chuyên san Tiếng Anh, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vol 54, No 1, 2016, tr.119-12  
65 Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính - việc cần làm thường niên của các doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 157/(07)/02, tr. 61-66  
66 Về phương pháp grandient descent giải bài toán tối ưu trong học máy Bùi Thị Thanh Xuân, Dương Thị Nhung, Hà Thị Thanh Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 147, số 02, năm 2016, trang 95-100  
67 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KHCN Dương Thị Nhung, Nguyễn Văn Sự, Đinh Đức Hoàng Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 147, số 02, năm 2016, trang 107-114  
68 Nghiên cứu dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử, ứng dụng phát triển thương mại điện tử trên nền tảng di động Nguyễn Thu Hằng Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHTN Tập 159, số 14, năm 2016, trang 167-173  

 

 

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama