Bảng thống kê danh sách bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế năm 2009

stt Tên bài mã số, thời gian thực hiện Tác giả Tóm tắt nội dung Tạp chí đăng tải
Tạp chí cấp Quốc tế
1 BKCAS : hệ thống cung cấp thông tin tùy biến theo ngữ cảnh để hỗ trợ sự chuyển vùng của người dùng theo kiến trúc P2P Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Nguyen Huu Khang, Khuong Duy, Nguyen Tan Dung, Nguyen Manh Thang Trong bài báo này, tác giả đề xuất hệ thống BKCAS có khả năng phát hiện ngữ cảnh có hỗ trợ sự chuyển vùng của người dùng theo kiến trúc P2P. Hệ thống có khả năng gửi nội dung đa phương tiện phù hợp dựa theo ngữ cảnh của người dùng. Bài báo cũng đánh giá hiệu năng của hệ thống BKCAS. Kết quả cho thấy rằng thử nghiệm BKCAS cho thấy rằng hệ thống có khả năng mở rộng và thời gian trễ tìm kiếm ngữ cảnh có xu hướng giảm khi mà số nút càng tăng. Tạp chí quốc tế về các công nghệ và ứng dụng hệ thống thông minh
ICITA 2009 pg 15-20
BKCAS: a Distributed Context-aware Pervasive information system to support user roaming Hung Nguyen Chan, Vinh Vu Thanh, Nguyen Huu Khang, Khuong Duy, Nguyen Tan Dung, Nguyen Manh Thang Until, recently, the wide deployment of pervasive information system is still limited due to high cost of infrastructure, and more important, its requirement of rebuilding a new information infrastructure from cratch without reusing much from the current working system. In this study, we propose Bkhoa context-aware system (BKCAS), a novel architecture for scalable pervasive information system having the capability of intelligently routing multimedia messages to users based on the context processing. Moreover, BKCAS support user roaming over a large number of loosely coupled autonomous domains. Differ rom many other pervasive systems, which assume a completely newly built infrastructure, our approach focuses on reusing the most of  urrent infrastructure, and incrementally extend the system the most non-intrusive way in order to minimised deployment cost  International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, 2009 pg 15-20